Spring menu over

Udsatterådet kan udvikle ideer i forhold til indsatsen for udsatte og kan hjælpe dialogen mellem udsatte og kommunen på vej. Byrådet kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og viden om udsatteområdet, der kan hjælpe beslutninger på vej. Udsatterådet kan komme med forslag til Byrådet og afgive høringssvar om sager, der vedrører grupper af udsatte.

Målgruppen for Udsatterådet er borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug. Udsathed ses som en tilstand, der kan ændre sig.

Udsatterådet består af udsatte borgere på lokale tilbud samt repræsentanter fra lokale organisationer eller foreninger, som beskæftiger sig med udsathed. Det er besluttet, at Hillerød Udsatteråd skal være sammensat af følgende repræsentanter:

Omsorg og Livskraftsudvalget har på deres møde den 2. februar 2022 godkendt de indstillede medlemmer til Udsatterådet 2022-25. Udvalget har den 16. marts 2022 udpeget Vivi Wøldike som formand. 

Udsatterådets kommissorium beskriver Udsatterådets rammer, og hvad Udsatterådets opgaver og formål er. Du kan læse Udsatterådets kommissorium her

I starten af februar 2022 er Udsatterådet nedsat på ny for perioden 2022-25. De foreninger, tilbud og områder, som Byrådet har besluttet skal udgøre Udsatterådet, indstiller medlemmer og suppleanter. Du kan finde information om, hvad man arbejder med i Udsatterådet, og hvilke forventninger der er til medlemmer i denne folder til kommende og nye medlemmer af Udsatterådet

 

Møderne i Hillerød Udsatteråd er lukkede møder, men rådet kan vælge at invitere gæster udefra eller holde åbne møder, hvis et særligt tema skal drøftes.

Datoer for Udsatterådets ordinære møder i 2022 er:  

Den 28. februar

Den 19. april

Den 18. maj

Den 30. juni

Den  20. september

Den 22. november

2022

Udsatterådets 1. møde: Referat fra den 28. februar

Udsatterådets 2. møde: Referat fra den 19. april

Udsatterådets 3. møde: Referat fra den 18. maj

Udsatterådets 4. møde: Referat fra den 30. juni

2021:

Udsatterådets 1. møde: Referat fra den 2. februar 2021

Udsatterådets 2. møde: Referat fra den 11. marts 2021

Udsatterådets 3. møde: Referat fra den 19. maj 2021

Udsatterådets 4. møde: Referat fra den 26. august 2021

Udsatterådets 5. møde: Ikke offentliggjort - internt arbejdsmøde

Udsatterådets 6. møde: Referat fra den 2. november 2021 

 

Har du et spørgsmål til Udsatterådet? Eller er der et emne, du gerne vil tale med rådet om, så er du altid velkommen til at tage kontakt. Du kan kontakte sekretæren for Udsatterådet på telefon 7232 3381 eller via mail i kontaktboksen. 

Borger- og Socialservice

Telefontider
Mandag-onsdag 10 - 14
Torsdag 12 - 17
Fredag 10 - 12
Hillerød Kommune - logo