Spring menu over

Udsatterådet kan udvikle ideer i forhold til indsatsen for udsatte og kan hjælpe dialogen mellem udsatte og kommunen på vej. Byrådet kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og viden om udsatteområdet, der kan hjælpe beslutninger på vej. Udsatterådet kan komme med forslag til Byrådet og afgive høringssvar om sager, der vedrører grupper af udsatte.

Målgruppen for Udsatterådet er borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug. Udsathed ses som en tilstand, der kan ændre sig.

Udsatterådet består af udsatte borgere på lokale tilbud samt repræsentanter fra lokale organisationer eller foreninger, som beskæftiger sig med udsathed. Det er besluttet, at Hillerød Udsatteråd skal være sammensat af følgende repræsentanter:

Omsorg og Livskraftsudvalget har på deres møde den 9. maj 2018 godkendt sammensætningen af Udsatterådet. Rådet har konstitueret sig for perioden 2018-22. 

Byrådet har godkendt et kommissorium for Udsatterådet, der beskriver Udsatterådets rammer, og hvad Udsatterådets opgaver og formål er. Du kan læse Udsatterådets kommissorium her

I starten af februar 2022 nedsættes Udsatterådet på ny for perioden 2022-25. De foreninger, tilbud og områder, som Byrådet har besluttet skal udgøre Udsatterådet, indstiller medlemmer og suppleanter. Du kan finde information om, hvad man arbejder med i Udsatterådet, og hvilke forventninger der er til medlemmer i denne folder til kommende og nye medlemmer af Udsatterådet

 

Møderne i Hillerød Udsatteråd er lukkede møder, men rådet kan vælge at invitere gæster udefra eller holde åbne møder, hvis et særligt tema skal drøftes.

Når Udsatterådet er konstitueret for perioden 2022-25 i februar måned vil møder for 2022 blive planlagt, og du vil kunne se dem her. 

2021:

Udsatterådets 1. møde: Referat fra den 2. februar 2021

Udsatterådets 2. møde: Referat fra den 11. marts 2021

Udsatterådets 3. møde: Referat fra den 19. maj 2021

Udsatterådets 4. møde: Referat fra den 26. august 2021

Udsatterådets 5. møde: Ikke offentliggjort - internt arbejdsmøde

Udsatterådets 6. møde: Referat fra den 2. november 2021 

2020:

Udsatterådets 1. møde: Referat fra den 22. januar 2020

Udsatterådets 2. møde: Referat fra den 27. maj 2020

Udsatterådets 3. møde: Referat fra den 28. september 2020

Udsatterådets 4. møde: Referat fra den 3. december 2020

Har du et spørgsmål til Udsatterådet? Eller er der et emne, du gerne vil tale med rådet om, så er du altid velkommen til at tage kontakt. Du kan kontakte sekretæren for Udsatterådet på telefon 7232 3381 eller via mail i kontaktboksen. 

Borger- og Socialservice

Telefontider
Mandag-onsdag 10 - 14
Torsdag 12 - 17
Fredag 10 - 12
Hillerød Kommune - logo