Spring menu over

Vi har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver som har til opgave at holde øje med, at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse.

Han kan også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til kommunal behandling af din information eller du har mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortrolighed i håndteringen af ​​dine eller andre personers data.

Mere information om databeskyttelse

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Daniel Hartfield-Traun via digital post på borger.dk eller ved skrive til databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk.

Du kan også sende et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Når du sender digital post er du sikker på, når din personoplysninger bliver sendt sikkert og krypteret.

Databeskyttelsesrådgiveren er uvildig.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kun hjælpe dig med spørgsmål om databeskyttelse. Hvis du har brug hjælp til at forstå en afgørelse, klage over kommunens sagsbehandling eller har brug for hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som skal bidrage til åbenhed og gøre dig i stand til at varetage dine interesser.

Kort fortalt er din rettigheder følgende:

 • Ret til at få information fra os om, at vi behandler oplysninger om dig
 • Ret til at få indsigt i oplysninger om dig selv
 • Ret til at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form
 • Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at få urigtige eller vildledende information rettet (kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at slette information om dig).
 • Ret til i visse tilfælde at få behandling af dine personoplysninger begrænset.

Læs mere om dine rettigheder:

Generel orientering (pdf)

Vi løser mange forskellige opgaver og behandler i forbindelser og række almindelige og følsomme personoplysninger afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver.

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommuner, der skal sikres, når dine oplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde.

Du kan se eksempler på de to typer oplysninger her:

Almindelige personoplysninger er fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Familieforhold
  Økonomi

Følsomme personoplysninger er fx:

 • cpr. nr.
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller orientering
 • Politisk eller religiøs overbevisning.

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra borgerne selv fx i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning.

Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Det gælder fx information om indkomst, skat og ejendomsoplysninger.

Hvis vi har brug for at indhente information fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver e. lign. vil vi forinden bede om et samtykke fra dig.

Der er forskel på, hvor længe vi gemmer dine oplysninger - alt efter hvilken type sag eller i hvilken sammenhæng informationen indgår.

Kommunen er forpligtet til at håndtere information efter arkivreglerne. Der er fx regler om, at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Databeskyttelsesrådgiveren

IKT-drift og Digitalisering
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Hillerød Kommune - logo