Hillerød Udsatteråd

I 2017 fik Hillerød Kommune et udsatteråd, der kan være med til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold.

Udsatterådet kan udvikle ideer i forhold til indsatsen for udsatte og kan hjælpe dialogen mellem udsatte og kommunen på vej: Byrådet kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og viden om udsatteområdet, der kan hjælpe beslutninger på vej. Udsatterådet kan komme med forslag til Byrådet og afgive høringssvar om sager, der vedrører grupper af udsatte.

Hvornår er man udsat?

Målgruppen for Udsatterådet er borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug. Udsathed ses som en tilstand, der kan ændre sig.

Udsatterådets sammensætning

Udsatterådet består af udsatte borgere på lokale tilbud samt repræsentanter fra lokale organisationer eller foreninger, som beskæftiger sig med udsathed. Det er besluttet, at Hillerød Udsatteråd skal være sammensat af følgende repræsentanter:

  • Frivilligcenter Hillerød. Læs mere her
  • LAP Nordsjælland - Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere. Læs mere her
  • SAND Nordsjælland - De hjemløses landsorganisation. Læs mere her
  • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Læs mere her 
  • Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende. Læs mere her
  • Husvildeboliger, Trollesbro. Læs mere her.
  • Værestedet, Trollesbro. Læs mere her.
  • Alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet

Omsorg og Livskraftsudvalget har på deres møde den 9. maj 2018 godkendt sammensætningen af Udsatterådet. Rådet har konstitueret sig for perioden 2018-22. 

 

Hvornår mødes Udsatterådet i 2021

 Møderne i Hillerød Udsatteråd er lukkede møder, men rådet kan vælge at invitere gæster udefra eller holde åbne møder, hvis et særligt tema skal drøftes.

Dialogmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget

 20. januar

 Udsatterådsmøde 1 - online

2. februar

Udsatterådsmøde nr. 2 

11. marts

Udsatterådsmøde nr. 3

 19. maj

 Udsatterådsmøde nr. 4

 26. august

Udsatterådsmøde nr. 5

 22. september 

Referater

 Dagsordener og referater er tilgængelige for alle interesserede på denne side. 

2021:

Udsatterådets 1. møde: Referat fra den 2. februar 2021.

Udsatterådets 2. møde: Referat fra den 11. marts 2021

Udsatterådets 3. møde: Referat fra den 19. maj 2021

Udsatterådets 4. møde: Referat fra den 26. august 2021

2020:

Udsatterådets 1. møde: Referat fra den 22. januar 2020 kan læses her.

Udsatterådets 2. møde: Referat fra den 27. maj 2020 kan læses her.

Udsatterådets 3. møde: Referat fra den 28. september kan læses her.

Udsatterådets 4. møde: Referat fra den 3. december kan læses her.

 

Årsberetninger

Udsatterådet udarbejder hvert år en årsberetning om rådets arbejde. Beretningen fremlægges i en sag til Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Udsatterådets årsberetning 2020

Udsatterådets årsberetning 2019

Høringssvar og kommentarer

Udsatterådets høringssvar i 2021:

Den 21. januar: Høringssvar om Beskæftigelsesplanen 2021-22

Den 22. marts: Høringssvar angående udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje

Den 16. august: Høringssvar til Hillerød Kommunes budgetforslag 2022-25

Den 10 september: Høringssvar Hillerød Kommunes Boligpolitik 2021

Udsatterådets høringssvar i 2020:

Den 15. marts: Høringssvar om skæve boliger

Den 1. juni: Kommentar om Værestedets fremtid

Den 4. august: Høringsvar om handleplaner til Handicappolitik

Den 17. august: Høringssvar til Hillerød Kommunes budget for 2021-24

Den 27. oktober: Høringssvar til kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov 2020

 

Kommissorie for Udsatterådet

Der er udarbejdet et kommissorium for Udsatterådet, der beskriver Udsatterådets rammer, og hvad Udsatterådets opgaver og formål er. Kommissoriet er blevet til på baggrund af bl.a. indspark fra borgere, politikere, medarbejdere fra sociale tilbud og fagfolk fra interesseorganisationer men også erfaringer fra andre udsatteråd i Danmark. Kommissoriet er politisk godkendt. Her kan du læse kommissoriet for Hillerød Udsatteråd.  

Har du brug for hjælp - eller nogen at tale med?

Tjekpunktet: Du har mulighed for at møde op eller ringe til Tjekpunktet, hvis du er over 18 år og har udfordringer i forhold til at være at være socialt udsat, psykisk sårbar eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Tjekpunktet, Trollesbro, Slangerupgade 60, 3400 Hillerød. Tlf. 7232 6700. Læs om Tjekpunktet.

SIND Huset i Hillerød: Milnersvej 13B, 3400 Hillerød tilbyder åben anonym rådgivning tirsdage kl. 16-18 og torsdage kl. 15-18 på tlf. 4826 7888. Du kan også møde personligt op uden tidsbestilling.

Opsøgende team på Trollesbro: Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på, at en person har behov for støtte eller hjælp. Læs mere om opsøgende team her.

Akuttelefonen:  Mulighed for anonym samtale med en sygeplejerske på tlf. 7232 3260. Målgruppen er borgere, der enten er psykisk sårbare eller har en psykisk lidelse, bor i egen bolig, og som oplever et akut behov for hjælp og støtte, men som ikke umiddelbart har brug for psykiatrisk behandling. Primær målgruppe er borgere over 18 år. Pårørende er også velkomne til at ringe. Åbningstid: Dagligt fra kl. 16-22. Weekender og helligdage kl. 8-22.

Rådet for Socialt Udsatte har udgivet en liste over de steder, der yder juridisk rådgivning eller retshjælp.

Herberg og forsorgshjem er botilbud til borgere med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Læs om forsorgshjem og herberg.

Kvindekrisecenter: Hvis du er udsat for vold og trusler eller tilsvarende krise i relation til familie eller samliv, har du og dine børn mulighed for at få ophold på et kvindekrisecenter. Læs om kvindekrisecentre her. National anonym hotline tlf. 1888 døgnet rundt.

Alkoholmisbrug: Drikker du for meget, eller kender du én, der gør, så kan du finde information om alkoholbehandling - og rådgivning her.

Frivilligcenter Hillerød tilbyder forskellige aktiviteter, grupper og rådgivning  - og viser vej til foreningslivet i Hillerød. Læs mere på Frivilligcenter Hillerød.

Værestedet - et anonymt og uvisiteret tilbud for voksne Hillerød borgere, som har psykiske eller sociale udfordringer. Læs om Værestedet på Trollesbro her.

Trollepunktet på Trollesbro: For unge i Hillerød, der ønsker netværk og fællesskab med andre ligesindede.

Kontakt Udsatterådet

Har du et spørgsmål til Udsatterådet? Eller er der et emne, du gerne vil tale med rådet om, så er du altid velkommen til at tage kontakt. Du kan ringe til Udsatterådets forkvinde Hanne Hou på tlf. 51705506 eller kontakte sekretæren for Udsatterådet på telefon 7232 3381 eller mail: borgerogsocialservice@hillerod.dk (dette er ikke en sikker mail).

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her