Hillerød Udsatteråd

I 2017 fik Hillerød Kommune et udsatteråd, der kan være med til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold. Hillerød Udsatteråd mødes 4-5 gange om året.

Udsatterådet kan udvikle ideer i forhold til indsatsen for udsatte og kan hjælpe dialogen mellem udsatte og kommunen på vej: Byrådet kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og viden om udsatteområdet, der kan hjælpe beslutninger på vej. Udsatterådet kan komme med forslag til Byrådet og afgive høringssvar om sager, der vedrører grupper af udsatte.

I Danmark har i alt 36 kommuner valgt at nedsætte et lokalt udsatteråd, og Rådet for Socialt Udsatte følger rådenes arbejde.  

Hvornår er man udsat?

Målgruppen for Udsatterådet er borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug. Udsathed ses som en tilstand, der kan ændre sig.

Udsatterådets sammensætning

Udsatterådet består af udsatte borgere på lokale tilbud samt repræsentanter fra lokale organisationer eller foreninger, som beskæftiger sig med udsathed. Det er besluttet, at Hillerød Udsatteråd skal være sammensat af følgende repræsentanter:

  • Frivilligcenter Hillerød. Læs mere her
  • LAP Nordsjælland - Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere. Læs mere her
  • SAND Nordsjælland - De hjemløses landsorganisation. Læs mere her
  • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Læs mere her 
  • Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende. Læs mere her
  • Husvildeboliger, Trollesbro. Læs mere her.
  • Værestedet, Center for Udvikling og Støtte. Læs mere her.
  • Alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet

Omsorg og Livskraftsudvalget har på deres møde den 9. maj 2018 godkendt sammensætningen af Udsatterådet. Rådet har konstitueret sig for perioden 2018-22. 

Dét arbejder Udsatterådet for!

Bolig
Udsatterådet vil sætte fokus på, hvordan der kan tænkes i mere velegnede, anderledes og billige boliger til udsatte borgere. Rådet vil påvirke kommunen til at arbejde mere kreativt med byområderne og lægge op til, at sociale løsninger tænkes ind i arkitekturen.

Pårørende
Udsatterådet ønsker at styrke synet på pårørende som en ressource og arbejde for, at der ansættes en pårørendekonsulent. Udsatterådet vil påvirke udviklingen af en pårørendepolitik og gøre samarbejdet med pårørende bedre i Hillerød Kommune.

Beskæftigelse
Udsatterådet vil have fokus på, hvordan man kan styrke indsatsen for, at flere udsatte kan komme i job. Udsatterådet vil følge frikommuneforsøget ”En plan for sammenhængende indsats” tæt for at se, hvilke erfaringer kommunen gør sig.

Psykiatri
Udsatterådet vil undersøge, hvordan kommunen arbejder med psykiatriområdet, og om kommunen har en psykiatriplan som et styringsværktøj. 

Udsatterådet er desuden optaget af mulighederne i recovery, indsatser omkring forebyggelse, nedbrydelse af tabuer samt peer-støtte.

Hvornår mødes Udsatterådet i 2020

   

Udsatterådsmøde 1

22. januar

Udsatterådsmøde nr. 2 - AFLYST

18. marts - AFLYST

Dialogmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget - AFLYST

31. marts - AFLYST

Udsatterådsmøde nr. 2

 27. maj

Dialogmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget 

 19. august 

Udsatterådsmøde nr. 3

24. september 

Udsatterådsmøde nr. 4

2. december 

Referater

Møderne i Hillerød Udsatteråd er lukkede møder, men rådet kan vælge at invitere gæster udefra eller holde åbne møder, hvis et særligt tema skal drøftes. Dagsordener og referater er tilgængelige for alle interesserede på denne side. 

2020:

Udsatterådets 1. møde: Referat fra den 22. januar 2020 kan læses her.

Udsatterådets 2. møde: Referat fra den 27. maj 2020 kan læses her.

2019:

Udsatterådets 1. møde: Referatet fra den 16. januar 2019 kan læses her.

Udsatterådets 2. møde: Referatet fra den 20. marts 2019 kan læses her.

Udsatterådets 3. møde: Referat fra den 8. maj 2019 kan læses her.

Udsatterådets 4. møde: Referat fra den 13. august 2019 kan læses her.

Udsatterådets 5. møde: Referat fra den 9. oktober kan læses her.

Udsatterådets 6. møde: Referat fra den 3. december kan læses her.

 

Arrangementer du eller din forening kan deltage i

Hillerød Udsatteråd viser vej til relevante arrangementer i 2020, der beskæftiger sig med bl.a. socialt udsathed, frivillighed og politik:  

OBS: Grundet coronavirus er mange arrangementer i foråret og sommeren aflyste.

Socialstyrelsen inviterer til gratis online konference den 9. september på Zoom: Kvalitet i socialpsykiatrien – med fokus på recovery og rehablitering: Læs mere her: https://www.sus.dk/kalender/. Tilmeldingsfrist 3. september.

Socialstyrelsen aflyser årets frivillighedskonference, men arbejder på et webinar. Følg med her: https://www.cok.dk/frivillighed

 Online Psykiatritopmøde den 8. oktober 2020 handler om Danmarks børn og unge. Se mere om program og praktisk info her.

Høringssvar og kommentarer

Udsatterådets høringssvar i 2020:

Den 15. marts: Høringssvar om skæve boliger

Den 1. juni: Kommentar om Værestedets fremtid

Den 4. august: Høringsvar om handleplaner til Handicappolitik

 Den 17. august: Høringssvar til Hillerød Kommunes budget for 2021-24

Udsatterådets høringssvar i 2019:

Den 21. februar: Høringssvar til Hillerød Kommunes Beskæftigelsesplan 2019/2020

Den 21. februar: Høringssvar til Idræt- og bevægelsespolitik

Den 25. februar: Høringssvar til Kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov

Den 13. marts: Høringssvar til Bevæg dig for livet - Visionsaftale

Den 3. april: Udsatterådets kommentar til misbrugsbehandling i Hillerød Kommune

Den 27. maj: Høringssvar til Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region H, kommunerne og almen praksis

Den 19. august: Høringssvar til Hillerød Kommunes budget for 2020-23

Den 29. oktober: Høringssvar til Hillerød Kommunes udkast til Handicappolitik

 

Kommissorie for Udsatterådet

Der er udarbejdet et kommissorium for Udsatterådet, der beskriver Udsatterådets rammer, og hvad Udsatterådets opgaver og formål er. Kommissoriet er blevet til på baggrund af bl.a. indspark fra borgere, politikere, medarbejdere fra sociale tilbud og fagfolk fra interesseorganisationer men også erfaringer fra andre udsatteråd i Danmark. Kommissoriet er politisk godkendt. Her kan du læse kommissoriet for Hillerød Udsatteråd.  

Har du brug for hjælp - eller nogen at tale med?

Tjekpunktet: Du har mulighed for at møde op eller ringe til Tjekpunktet, hvis du er over 18 år og har udfordringer i forhold til at være at være socialt udsat, psykisk sårbar eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Tjekpunktet, Slangerupgade 60, 3400 Hillerød. Tlf. 7232 6700. Læs om Tjekpunktet.

SIND Huset i Hillerød: Milnersvej 13B, 3400 Hillerød tilbyder åben anonym rådgivning tirsdage kl. 16-18 og torsdage kl. 15-18 på tlf. 4826 7888. Du kan også møde personligt op uden tidsbestilling.

Opsøgende team på Center for Udvikling og Støtte: Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på, at en person har behov for støtte eller hjælp. Læs mere om opsøgende team her.

Akuttelefonen:  Mulighed for anonym samtale med en sygeplejerske på tlf. 7232 3260. Målgruppen er borgere, der enten er psykisk sårbare eller har en psykisk lidelse, bor i egen bolig, og som oplever et akut behov for hjælp og støtte, men som ikke umiddelbart har brug for psykiatrisk behandling. Primær målgruppe er borgere over 18 år. Pårørende er også velkomne til at ringe. Åbningstid: Dagligt fra kl. 16-22. Weekender og helligdage kl. 8-22.

Rådet for Socialt Udsatte har udgivet en liste over de steder, der yder juridisk rådgivning eller retshjælp.

Herberg og forsorgshjem er botilbud til borgere med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Læs om forsorgshjem og herberg.

Kvindekrisecenter: Hvis du er udsat for vold og trusler eller tilsvarende krise i relation til familie eller samliv, har du og dine børn mulighed for at få ophold på et kvindekrisecenter. Læs om kvindekrisecentre her. National anonym hotline tlf. 1888 døgnet rundt.

Alkoholmisbrug: Drikker du for meget, eller kender du én, der gør, så kan finde information om alkoholbehandling - og rådgivning her.

Frivilligcenter Hillerød tilbyder forskellige aktiviteter, grupper og rådgivning  - og viser vej til foreningslivet i Hillerød. Læs mere på Frivilligcenter Hillerød.

Netværket Broen er en åben trivselsgruppe, der tilbyder et nyt fællesskab for voksne over 18 år, som er i et recovery-forløb eller har afsluttet et behandlings- eller sygdomsforløb. Læs mere om Netværket Broen her. Netværket er ikke aktivt i øjeblikket.

Værestedet - et anonymt og uvisiteret tilbud. Være– og aktivitetsstedet er et sted for voksne Hillerød borgere, som har psykiske eller sociale problemer. Læs om Værestedet her.

Kontakt Udsatterådet

Har du et spørgsmål til Udsatterådet? Eller er der et emne, du gerne vil tale med rådet om, så er du altid velkommen til at tage kontakt. Du kan ringe til Udsatterådets forkvinde Hanne Hou på tlf. 51705506 eller kontakte sekretæren for Udsatterådet på telefon 7232 3381 eller mail: borgerogsocialservice@hillerod.dk (dette er ikke en sikker mail).

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her