Hillerød Udsatteråd

I 2017 fik Hillerød Kommune et udsatteråd, der kan være med til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold. Hillerød Udsatteråd mødes 4-5 gange om året.

Udsatterådet kan udvikle ideer i forhold til indsatsen for udsatte og kan hjælpe dialogen mellem udsatte og kommunen på vej: Byrådet kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og viden om udsatteområdet, der kan hjælpe beslutninger på vej. Udsatterådet kan komme med forslag til Byrådet og afgive høringssvar om sager, der vedrører grupper af udsatte.

I Danmark har i alt 36 kommuner valgt at nedsætte et lokalt udsatteråd, og Rådet for Socialt Udsatte følger rådenes arbejde.  

Hvornår er man udsat?

Målgruppen for Udsatterådet er borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug. Udsathed ses som en tilstand, der kan ændre sig.

Udsatterådets sammensætning

Udsatterådet består af udsatte borgere på lokale tilbud samt repræsentanter fra lokale organisationer eller foreninger, som beskæftiger sig med udsathed. Hillerød Udsatteråd er sammensat af følgende repræsentanter:

  • Frivilligcenter Hillerød. Læs mere her
  • LAP Nordsjælland - Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere. Læs mere her
  • SAND Nordsjælland - De hjemløses landsorganisation. Læs mere her
  • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Læs mere her 
  • Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende. Læs mere her
  • Husvildeboliger, Trollesbro. Læs mere her.
  • Værestedet, Center for Udvikling og Støtte. Læs mere her.
  • Alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet

Omsorg og Livskraftsudvalget har på deres møde den 9. maj 2018 godkendt sammensætningen af Udsatterådet. Rådet har konstitueret sig for perioden 2018-22. 

Dét arbejder Udsatterådet for!

Bolig
Udsatterådet vil sætte fokus på, hvordan der kan tænkes i mere velegnede, anderledes og billige boliger til udsatte borgere. Rådet vil påvirke kommunen til at arbejde mere kreativt med byområderne og lægge op til, at sociale løsninger tænkes ind i arkitekturen.

Pårørende
Udsatterådet ønsker at styrke synet på pårørende som en ressource og arbejde for, at der ansættes en pårørendekonsulent. Udsatterådet vil påvirke udviklingen af en pårørendepolitik og gøre samarbejdet med pårørende bedre i Hillerød Kommune.

Beskæftigelse
Udsatterådet vil have fokus på, hvordan man kan styrke indsatsen for, at flere udsatte kan komme i job. Udsatterådet vil følge frikommuneforsøget ”En plan for sammenhængende indsats” tæt for at se, hvilke erfaringer kommunen gør sig.

Psykiatri
Udsatterådet vil undersøge, hvordan kommunen arbejder med psykiatriområdet, og om kommunen har en psykiatriplan som et styringsværktøj. 

Udsatterådet er desuden optaget af mulighederne i recovery, indsatser omkring forebyggelse, nedbrydelse af tabuer samt peer-støtte.

Hvornår mødes Udsatterådet i 2019

   

Udsatterådsmøde 1

 

16. januar kl. 16-18

Frivilligcentret

Udsatterådsmøde nr. 2

 

20. marts kl. 16-18

Frivilligcentret

Dialogmøde med Omsorg og Livskraftsudvalget

3. april

 

Byrådssalen, Rådhuset

Udsatterådsmøde nr. 3

8. maj

kl. 16-18.30

Frivilligcentret

Udsatterådsmøde nr. 4

13. august kl. 10-12.30

Rådhuset

Udsatterådsmøde nr. 5

9. oktober

Kl. 16-18.30

Frivilligcentret

Caféaften om forebyggelse af selvmord - åbent for alle

10. oktober

Kedelhuset, Fredensvej 12C

Referater

Møderne i Hillerød Udsatteråd er lukkede møder, men rådet kan vælge at invitere gæster udefra eller holde åbne møder, hvis et særligt tema skal drøftes. Dagsordener og referater er tilgængelige for alle interesserede på denne side. 

2019:

Udsatterådets 1. møde: Referatet fra den 16. januar 2019 kan læses her.

Udsatterådets 2. møde: Referatet fra den 20. marts 2019 kan læses her.

Udsatterådets 3. møde: Referat fra den 8. maj 2019 kan læses her.

Udsatterådets 4. møde: Referat fra den 13. august 2019 kan læses her.

2018:

Udsatterådets 1. møde: Referatet for den 17. januar 2018 kan læses her.

Udsatterådets 2. møde: Referatet for den 6. februar 2018 kan læses her.

Udsatterådets 3. møde: Referatet kan læses Referatet for den 5. marts 2018 kan læses her.

Den 20. marts 2018 deltog Udsatterådet i et dialogmøde med Udvalget for Omsorg og Livskraft.

Udsatterådets 4. møde: Referatet for den 2. maj 2018 kan læses her.

Udsatterådets 5. møde: Referatet for den 20. juni 2018 kan læses her.

Udsatterådets 6. møde : Referatet for den 22. august 2018 kan læses her.

Udsatterådet 7. møde: Referatet for den 5. december kan læses her.

2017: Du kan læse referater fra møderne i Udsatterådet i 2017 her: Referat fra den 29. marts 2017 , Referat fra den 10. maj 2017 og Referat fra den 7. juni 2017 .   

 

Arrangementer du eller din forening kan deltage i

Hillerød Udsatteråd viser vej til relevante arrangementer i 2019, der beskæftiger sig med bl.a. socialt udsathed, frivillighed og politik:  

 

28. august: Brugernes Bazar i Odense med temaet Lighed i sundhed: Brugernes Bazar 2019

30. aug. - 1. sep.: Hillerød Slotssø Byfest: Bl.a. "social byvandring" og "Book en politiker"

27. september: Frivillig Fredag, den årlige, nationale fejring af frivilligt engagement og virke. Frivillig Fredag 2019

5. oktober: Det Sociale Netværk inviterer til Psykiatritopmøde i Imperial Biograf, København

10. oktober: I anledning af WHO Verdens mentale Sundhedsdag inviterer Udsatterådet til cafeaften i Kedelhuset kl. 18-21. Temaet er forebyggelse af selvmord. Alle er velkomne, og der vil være sandwich til alle. Læs mere i "Invitation til Caféaften". 

26. oktober: Fællesskabsfestival fra kl. 10-12 på Frivilligcenter Hillerød. Mere info følger på bl.a. Frivilligcentrets hjemmeside.

Høringssvar og kommentarer

Udsatterådets høringssvar i 2019:

Den 21. februar: Høringssvar til Hillerød Kommunes Beskæftigelsesplan 2019/2020

Den 21. februar: Høringssvar til Idræt- og bevægelsespolitik

Den 25. februar: Høringssvar til Kvalitetsstandarder for borgere med særlige behov

Den 13. marts: Høringssvar til Bevæg dig for livet - Visionsaftale

Den 27. maj: Høringssvar til Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region H, kommunerne og almen praksis

Udsatterådets høringssvar i 2018:

Den 5. december: Høringssvar til Strategi for socialøkonomi og virksomheders sociale ansvar.

Den 13. august: Høringssvar til Hillerød Kommunes budget 2019-22.  

Den 23. april: Høringssvar om Peer-støtte - inddragelse af medarbejdere med brugererfaring i socialpsykiatrien.

Udsatterådets høringssvar i 2017:

Den 15. august:  Udsatterådets Høringssvar til Hillerød Kommunes budget for 2018-21

Den 29. marts: 2017: Udsatterådets kommentar til Sundheds- og Socialudvalgets behandling af sagen om Akuttilbud til borgere med sindslidelser . Læs hele sagen på Hillerød Kommunes hjemmeside.  

 

Kommissorie for Udsatterådet

Der er udarbejdet et kommissorium for Udsatterådet, der beskriver Udsatterådets rammer, og hvad Udsatterådets opgaver og formål er. Kommissoriet er blevet til på baggrund af bl.a. indspark fra borgere, politikere, medarbejdere fra sociale tilbud og fagfolk fra interesseorganisationer men også erfaringer fra andre udsatteråd i Danmark. Kommissoriet er politisk godkendt. Her kan du læse kommissoriet for Hillerød Udsatteråd.  

Har du brug for hjælp?

Tjekpunktet: Du har mulighed for at møde op eller ringe til Tjekpunktet, hvis du er over 18 år og har udfordringer i forhold til at være at være socialt udsat, psykisk sårbar eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Tjekpunktet, Slangerupgade 60, 3400 Hillerød. Tlf. 7232 6700. Læs om Tjekpunktet.

SIND Huset i Hillerød: Milnersvej 13B, 3400 Hillerød tilbyder åben anonym rådgivning tirsdage kl. 16-18 og torsdage kl. 15-18 på tlf. 4826 7888. Du kan også møde personligt op uden tidsbestilling.

Opsøgende team på Center for Udvikling og Støtte: Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på, at en person har behov for støtte eller hjælp. Læs mere om opsøgende team her.

Akuttelefonen:  Mulighed for anonym samtale med en sygeplejerske på tlf. 7232 3260. Målgruppen er borgere, der enten er psykisk sårbare eller har en psykisk lidelse, bor i egen bolig, og som oplever et akut behov for hjælp og støtte, men som ikke umiddelbart har brug for psykiatrisk behandling. Primær målgruppe er borgere over 18 år. Pårørende er også velkomne til at ringe. Åbningstid: Dagligt fra kl. 16-22. Weekender og helligdage kl. 8-22.

Rådet for Socialt Udsatte har udgivet en liste over de steder, der yder juridisk rådgivning eller retshjælp.

Herberg og forsorgshjem er botilbud til borgere med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Læs om forsorgshjem og herberg.

Kvindekrisecenter: Hvis du er udsat for vold og trusler eller tilsvarende krise i relation til familie eller samliv, har du og dine børn mulighed for at få ophold på et kvindekrisecenter. Læs om kvindekrisecentre her. National hotline tlf. 70 20 30 82 døgnet rundt.

Alkoholmisbrug: Drikker du for meget, eller kender du én, der gør, så kan finde information om alkoholbehandling - og rådgivning her.

Frivilligcenter Hillerød tilbyder forskellige aktiviteter, grupper og rådgivning  - og viser vej til foreningslivet i Hillerød. Læs mere på Frivilligcenter Hillerød.

Kontakt Udsatterådet

Har du et spørgsmål til Udsatterådet? Eller er der et emne, du gerne vil tale med rådet om, så er du altid velkommen til at tage kontakt. Du kan ringe til Udsatterådets forkvinde Hanne Hou på tlf. 51705506 eller kontakte sekretæren for Udsatterådet på telefon 7232 3381 eller mail: borgerogsocialservice@hillerod.dk (dette er ikke en sikker mail).

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS