Spring menu over

Hvad kan jeg bare gøre og hvad skal jeg have tilladelse til:

Du skal ikke have byggetilladelse hvis du opsætter anlægget på taget af dit enfamiliehus, udhus, carport mmv. under 50 m², og anlægget:

  • ligger parallelt med tagfladen og overholder byggeretten,
  • ikke strider med lokalplanens krav til glansgrad, refleksioner, materialer mm. 

Du skal have byggetilladelse hvis anlægget:

  • står frit på terræn,
  • ikke overholder byggeretten,
  • ligger på taget af en landbrugs-eller anden erhvervsbygning og anlægget medfører at der bliver ændret på bygningens statik.

Du skal altid undersøge de planmæssige forhold. Du kan ikke forvente dispensation til at opsætte solceller på bygninger når:

  • bygningen er fredet eller bevaringsværdig,
  • det står i en lokalplan, at du ikke må opsætte solceller.

 

Læs om byggeretten i bygningsreglementet

Find gældende og igangsatte lokalplaner i Lokalplanportalen. Klik på pilen på kortet og angiv adresse.

Læs om arkitektur, og bevaringsværdige- og fredede bygninger, pkt. 9

Miljømyndigheden behandler din ansøgning om jordvarme og kan svare på dine spørgsmål om jordvarmeanlæg.

Læs om reglerne og ansøgningsprocessen før etablering af et jordvarmeanlæg eller kontakt miljømyndigheden.

Miljømyndigheden kan svare dig på spørgsmål om placering af varmepumpe i forhold til støjreglerne.

Læs om hvordan du finder den rigtige placering til en varmepumpe så du ikke generer din nabo, eller kontakt miljømyndigheden.

 

Få svar på dine spørgsmål om byggeri hos

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo