Spring menu over

Betyder BBR-registreringen noget for mig som ejer?

Bygnings- og boligregistret indeholder vigtige oplysninger om din ejendom, fx til brug for fastsættelse af lejers boligstøtte, ejendomsskat, lånemuligheder i banken, forsikringsforhold mv.

Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne i BBR er korrekte, og derfor skal du huske at oplyse os om ændringer.

Ret selv din BBR, når rettelsen ikke handler om byggearbejder, som kræver byggetilladelse.

Byggeri

  • Når ændringen drejer sig om udvidelse af etagearealet
  • Når der sker ændret anvendelse fra fx bolig til erhverv
  • Når du ændrer anvendelsen fra én type type erhverv til en anden type erhverv, fx fra kontor til café

I disse situationer skal du indhente en byggetilladelse og herefter en ibrugtagningstilladelse. Så længe byggesagen er i gang, vil dette fremgå af BBR. Når vi afslutter byggesagen vil BBR blive rettet med nye arealer, anvendelse, etageantal mv.

 

Olietanke

  • Hvis du fx vil ændre varmekilde fra oliefyr til fjernvarme, skal du først sløjfe din olietank og så sende oplysninger herom til miljømyndigheden. Miljømyndigheden vil herefter rette BBR.

I bygningsreglementet (BR18) finder du beregningsreglerne for hvordan du fastsætter størrelsen på byggeri. Når du indberetter arealer via Ret BBR skal du derfor benytte dig af dette regelsæt.

BR18 Beregningsregler

Videnscentret Bolius har lavet en udmærket vejledning til hvordan du beregner arealer, som er let at gå til.

Læs Bolius vejledning til hvordan du beregner arealer til din BBR

Sådan søger du om lovliggørende byggetilladelse, hvis du finder ud af at det byggeri du har opført kræver byggetilladelse

Få svar på dine spørgsmål om byggeri hos

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo