Spring menu over

Forstå din bidragsopkrævning

Alle betaler rottebekæmpelse og enkelte også for landvindingslag/pumpelag

1 Sådan får du besked om din bidragsopkrævning

Du modtager bidragsopkrævningen i november/december måned, via Digital post. Er du fritaget for Digital post, vil du få bidragsopkrævningen med posten.

2 Hvad er en bidragsopkrævning?

Bidragsopkrævningen er din opgørelse af rottebekæmpelse, som beregnes på baggrund af din ejendoms bygningsareal. Derudover opkræves for enkelte ejendomme ligeledes landvindingslag/pumpelag.

3 Hvornår skal du betale?

Bidrag til rottebekæmpelse forfalder altid med det fulde beløb på første rate. Er der kun bidrag til rottebekæmpelse modtages kun 1. rate. Landvindingslag/pumpelag opkræves både 1. og 2. rate. Raterne forfalder henholdsvis primo januar og primo juli måned.

4 Sådan betaler du

Indbetalingskort udsendes i december og juni måned. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice (BS), sker betaling automatisk. Hvis du ikke er tilmeldt BS får du et indbetalingskort tilsendt.

5 Hvis der er flere ejere

Er I flere ejere af en ejendom, modtager alle indbetalingskort. Opkrævningen skal kun betales 1 gang pr. rate.

6 Hvis du har mistet dit indbetalingskort

Hvis du har mistet dit indbetalingskort kan du betale din bidragsopkrævning via app’en Mit Betalingsoverblik, eller kontakte opkrævningen.

7 Manglende betaling

Hvis du glemmer at betale din bidragsopkrævning, vil du modtage en rykker.

Hvis du er blevet rykket og alligevel ikke betaler, kan kommunen sende kravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Ubetalte renter og gebyrer vil blive opkrævet på efterfølgende rate.

8 Ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld)

Du skal betale ejendomsværdiskat, hvis du ejer en bolig, du selv bor i. Skatten betales til staten via din forskuds- og årsopgørelse. Den beregnes som en procentdel (skattesats) af værdien af hele din ejendom (hus og grund).

Læs mere om ejendomsværdiskat her

Hvis du ejer en grund, skal du betale grundskyld til kommunen. Grundskylden bliver beregnet som en promille af ejendommens grundværdi. Fra 2024 betales skatten via din forskuds- og årsopgørelse. Tidligere blev dette opkrævet af kommunen.

Læs mere om grundskyld her

 

9 Lån til betaling af ejendomsskat

SKAT har overtaget ordningen for nye ansøgninger fra 1. rate 2024. Du kan dog tidligst søge fra november 2023 via din forskudsopgørelse.

Vi henviser nye ansøgere til SKAT

Læs mere om lån til betaling af ejendomsskat her

 

10 Indefrysningsordning

Som boligejer har du siden 2018 fået indefrosset en del af din grundskyld, hvis den årlige er steget mere end 200 kr. ejendom pr. ejer. Det betyder, at du i stedet for at betale en eventuel stigning i grundskylden årligt, først betaler beløbet, når du sælger din bolig.

Fra 2024 overgår den midlertidige indefrysningsordning for stigninger i grundskylden til en permanent indefrysningsordning, det gælder både din ejendomsværdiskat og grundskyld. Frem til og med 2023 er indefrysningen af ​​grundskyld rentfri. Fra 2024 kommer der løbende renter på lånet.

Hvis du vælger at framelde dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Indefrysningsordningen skal fra 2024 både frameldes via forskudsopgørelse (ny ordning efter 2024) samt hos os, via eksempelvis borger.dk (gammel ordning fra før 2024).

Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at enhver medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil, og du skal ikke gøre noget.

Læs mere om indefrysningsordningen her

 

Du skal logge på med NEM ID

11 Hvem er omfattet af indefrysningen?

Fastfrysningen gælder kun ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, mv., der efter vurderingslovens §1 vurderes i ulige år. Det betyder, at fastfrysningen typisk ikke vil omfatte f.eks. udlejnings- eller andelsejendomme.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

12 Dækningsafgift

13 Kontakt os

Ejendomsskat

Økonomi
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Ring til
Michael M. Melkjorsen 7232 0664
Majbrit Wedell-Riis 7232 0184

Telefontider
Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag ​​kl. 10-12

Hillerød Kommune - logo