Spring menu over

Hvis du ikke kan få fjernvarme, kan en varmepumpe være et godt alternativ til olie- eller gasfyr.

Der er flere forskellige typer varmepumper. På Energistyrelses hjemmeside SparEnergi kan du læse mere om de forskellige typer varmepumper og finde den, der passer til din boligtype og behov.

Læs mere om varmepumper på SparEnergi

Hvad skal du være opmærksom på, inden du investerer i en varmepumpe?

Du behøver ikke søge om byggetilladelse, inden du installerer en varmepumpe. Du skal dog sørge for, at din varmepumpe overholder støjgrænserne i naboskellet.

Installationen af din varmepumpe skal overholde bygningsreglementet. Som privatperson må du ikke selv installere din varmepumpe. Det kræver teknisk indsigt at dimensionere og installere anlægget korrekt.

Når du vælger en varmepumpe skal den passe til din varmebehov og din bolig. Dvs. den skal dimensioneres korrekt, så den passer til din bolig. Det kan en montør hjælpe med.

Der findes mange forskellige luft til vand varmepumper, og der bliver til stadighed udviklet nye typer til markedet. Varmepumperne adskiller sig f.eks. ved hvor høj fremløbstemperatur, de er i stand til at lave, hvor energieffektive de er, og hvor meget de støjer.

Vi anbefaler, at du går efter en varmepumpe der har energimærkning på A eller A+.

Støjen fra varmepumper er angivet som dB (decibel). Jo højere dB, des mere støjer varmepumpen. Du skal være opmærksom på, at de støjniveauer der er opgivet i varmepumpens datablad eller i købsdata, ikke altid er retvisende. F.eks. kan de have opgivet støjeniveauet ved 7 graders varme, ved ”silent mode” (”lydløs”) eller som en middelværdi.

Det støjniveau, der er vigtigt, er det maksimale støjniveau. Man kan ikke anvende en mobiltelefon eller egen støjmåler til at måle en varmepumpens reelle støjniveau.

Din montør kan nogle gange hjælpe med at finde varmepumpens maksimale dB niveau. Der findes også en tysk hjemmeside, der har samlet de maksimale dB niveauer, for stort set alle varmepumper der sælges i Danmark. Læs mere under "Placering af varmepumpen".

En varmepumpe har en ventilatordel, der placeres udendørs, og det er denne ventilator der støjer. Det er derfor vigtigt at tænke over, hvor denne placeres. Det kan koste en del at flytte udedelen igen, så det er vigtigt, at du får placeret den korrekt første gang. Vi anbefaler, at varmepumpen som minimum placeres fem til ti meter fra skel.

Der er regler for, hvor meget en varmepumpe må kunne høres ved omkringboende. Støjgrænserne afhænger af hvilken type område man bor i, men i villaområder må støjniveauet ved naboen maksimalt være 35 dB. Energistyrelsen har lavet en støjberegner til varmepumper, der kan give en god indikation af, hvor man kan placerer dem hensigtsmæssigt ift. støj.

Du finder støjberegner til varmepumper her

Hvis du bruger støjberegneren, skal du huske at anvende det maksimale lydeffektniveau, og ikke det som står på energimærket der medfølger varmepumperne, da det viser en middelværdi. Det maksimale lydeffektniveau kan undersøges hos installatøren via datablade eller en støjberegningsrapport.

Sparenergi.dk, kan de fleste varmepumpers støj dB - ude niveau findes, men vær opmærksom på, at lydeffekt niveauet som er angivet her vises som middelværdi.

Det er også en god idé, at du tænker over, hvor varmepumpen placeres i forhold til dine naboers støjfølsomme opholdsrum eksempelvis soveværelser samt udendørs opholdsarealer.

Hvis støjen fra din varmepumpe overskrider støjgrænsen ved naboerne, og din nabo klager til kommune, vil du skulle støjdæmpe eller flytte varmepumpen.

Du kan vælge at få støjdæmpet din varmepumpe, når du installerer den.

Dette kan f.eks. gøres med en støjskærm, en lydsluse eller ved at købe en lyddæmper til varmepumpen.

Du kan læse mere om støjdæmpning af varmepumper i Energistyrelsens vejledning ”Styr på støjen” fra side 21.

For at kunne installere en luft til vand varmepumpe, skal du have et vandstrengssystem i huset. Det vil sige et rørsystem til varmt vand, der løber til radiatorer eller gulvvarme. Langt de fleste huse kan sagtens få en velfungerende varmepumpe, men hvis radiatorerne er små, og huset er dårligt isoleret, kan du være tvunget til at købe en dyrere varmepumpe, der kan lave en højere fremløbstemperatur, eller til at installere større radiatorer.

Det er derfor en god idé at overveje, om det f.eks. kan betale sig at få skiftet vinduer eller få efterisoleret huset, hvis huset er gammelt, og der ikke er foretaget løbende renoveringer af huset. Renoveringerne vil også forlænge varmepumpens levetid og sikre en billigere drift af din varmepumpe.

Det er en god idé at bruge en VE-godkendt montør. VE står for vedvarende energi, og du vælger således en montør, som har dokumenterede kompetencer til at installere et vedvarende energianlæg. De kan hjælpe dig med at sikre, at du får mest muligt ud af varmepumpen, og at styringen af dit anlæg er indstillet korrekt.

Du kan finde en VE-godkendt montør der opererer i dit lokalområde på Sparenergi.dk.

En buffertank eller akkumuleringstank er den beholder, som det varme vand opbevares i. Det er en god idé at vælge en stor tank, der er godt isoleret. På denne måde sikrer du dig, at varmepumpen ikke starter og stopper hele tiden, fordi der ikke er nok varmt vand i systemet. Du forlænger dermed også levetiden på varmepumpen.

Din montør kan hjælpe dig med at vælge den rigtige størrelse og type tank. Hvis tanken er større, kan varmepumpen også styres til at køre på de mest optimale tidspunkter i døgnet, hvor elprisen er lav.

Hvis varmepumpen indeholder mere end 1 kg kølemiddel, er det lovpligtigt at få udført et årligt serviceeftersyn af en uddannet servicemontør.

De fleste varmepumper indeholder mere end 1 kg kølemiddel.

Ved eftersynet gennemgår servicemontøren din varmepumpe og sikrer, at den fungerer optimalt.

Hvis du gerne skifte dit olie- eller gasfyr ud med en vedvarende varmekilde, men gerne vil slippe for en stor investering, kan en varmepumpe på abonnement være en god mulighed. Med den løsning betaler du et engangsbeløb for oprettelse, et månedligt abonnement og for dit forbrug. Det kan f.eks. være relevant i områder, hvor fjernvarme måske bliver en mulighed på længere sigt.

Hvis du vælger en abonnement løsning, kan du få tilskud på op til 25.000 kr. til varmepumpen, hvis du samtidigt skrotter dit olie- eller naturgasfyr.

Energistyrelsen har desuden en pulje, hvor man i nogle tilfælde kan få tilskud til varmepumper og energirenoveringer.

Læs mere om begge muligheder på Sparenergi.dk

Når du har fået installeret en varmepumpe, skal du huske at rette din boligs oplysninger i BBR, Bygnings- og Boligregistret. Når det er registreret, kan du ansøge dit elselskab om at få reduceret din elafgift.

Nogle selskaber kræver at du vedlægger en mail fra kommunen, hvor der står, hvornår BBR oplysningerne er blevet opdateret. Når du har opdateret BBR, kan du skrive til miljo@hillerod.dk, så sender vi en mail, der kan vedlægges ansøgningen.

Miljø

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo