Spring menu over

Jordvarme

Vil du etablere et jordvarmeanlæg på din ejendom, skal du søge Hillerød Kommune om tilladelse inden du går i gang med anlægget.

Du søger ved at udfylde ansøgningsskemaet på Byg og Miljø.

Når der er givet tilladelse, og jordvarmeanlægget er etableret, skal der udføres en tætprøvning. Anlægget skal færdigmeldes senest 14 dage efter tætprøven er udført. Når Hillerød Kommune har modtaget færdigmeldingen, vil der blive foretaget en registrering i BBR. Derefter kan du søge om refusion for elprisen. Kontakt dit elselskab for mere viden om, hvordan du søger.

Du færdigmelder dit jordvarmeanlæg ved at udfylde dette skema, og sender det til miljo@hillerod.dk 

Du skal som ejer af et jordvarmeanlæg efter 1. driftsår lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Eftersynet skal omfatte følgende:


• Udførelsen af eventuelle reparationer
• Rør og samlinger
• Driftstryk
• Trykovervågningssystemet
• Frostsikringsvæske, type og mængde i anlægget
• Efterfyldning af brine, antal liter
• Andre forhold, som Hillerød Kommune har fastsat i tilladelsen efter lovens § 19


Du skal som ejer opbevare resultatet af kontrollen i mindst 10 år efter udførsel og kontrollen skal efter anmodning kunne stilles til rådighed for Hillerød Kommune.

Du kan med fordel anvende dette skema til eftersyn af dit jordvarmeanlæg.

Hvis du ønsker at sløjfe et jordvarmeanlæg, skal du oplyse det til os ved at udfylde det sløjfningsskema, du finder på Byg og Miljø.

Når Hillerød Kommune har modtaget skemaet, bliver sløjfningen registeret i BBR, hvorefter tilladelsen bortfalder.

Miljø

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo