Spring menu over

Hvad kan jeg bare gøre og hvad skal jeg have tilladelse til:

Byggetekniske forhold

Du skal ikke have byggetilladelse hvis du opsætter anlægget på taget af dit enfamiliehus, sommerhus, udhus, carport mv., jf. BR18 § 5, stk. 1, nr. 3). Det er forudsætning at anlægget:

 • ligger parallelt med tagfladen og overholder byggeretten,
 • ikke strider med lokalplanens krav til glansgrad, refleksioner, materialer mm. I henhold til, jf. BR18 § 5, stk. 1, nr. 3).

Du skal have byggetilladelse til opsætning af solcelleanlæg på andre bygninger, hvis anlægget:

 • står frit på terræn,
 • ikke overholder byggeretten,
 • ligger på taget af en landbrugs-eller anden erhvervsbygning og anlægget medfører at der bliver ændret på bygningens statik.
 • Hvis lasten på dit tag bliver forøget med mere end 5 % i forhold til den eksisterende godkendte konstruktion. 

Få vejledning om forøgelse af last på de bærende konstruktioner ved ombygning på mere end 5%.

Læs om byggeretten i bygningsreglementet

Søg om byggetilladelse

 

Planmæssige forhold

Du skal altid undersøge de planmæssige forhold. Du kan ikke forvente dispensation til at opsætte solceller på bygninger når:

 • bygningen er fredet eller bevaringsværdig,
 • det står i en lokalplan, at du ikke må opsætte solceller.

Find gældende og igangsatte lokalplaner i Lokalplanportalen. Klik på pilen på kortet og angiv adresse.

Solceller på terræn kræver landzonetilladelse. Læs om hvordan du ansøger og om hvilke andre solcelleanlæg der kræver landzonetilladelse

Læs om arkitektur, og bevaringsværdige- og fredede bygninger, pkt. 9

Miljømyndigheden behandler din ansøgning om jordvarme og kan svare på dine spørgsmål om jordvarmeanlæg.

Læs om reglerne og ansøgningsprocessen før etablering af et jordvarmeanlæg eller kontakt miljømyndigheden.

Miljømyndigheden kan svare dig på spørgsmål om placering af varmepumpe i forhold til støjreglerne.

Læs om hvordan du finder den rigtige placering til en varmepumpe så du ikke generer din nabo, eller kontakt miljømyndigheden.

 

Husstandsvindmøller

Du skal indhente en landzonetilladelse til opsætning af husstandsvindmølle, hvis din ejendom ligger i landzone.

Før du søger om landzonetilladelse, skal du undersøge forskellige planmæssige forhold. Du skal bl.a. redegøre for:

 • Hvordan møllens placering lever op til kommuneplanens retningslinjer for det åbne landskab, hvor du ønsker at opstille den
 • Hvordan placeringen ikke strider med anbefalinger i landskabskarakteranalysen.

Der er ofte særlige landskabelige hensyn i Hillerød Kommune, som din mølles placering skal leve op til. Derfor skal din ansøgning om opsætning af en husstandsvindmølle i landzone højest sandsynligt i høring hos naboer og andre interessenter i forbindelse med sagsbehandlingen.

Få mere vejledning om retningslinjerne i kommuneplanen og søg om landzonetilladelseNår der er givet landzonetilladelse, skal du have en byggetilladelse.

Søg om byggetilladelse til opsætning af din husstandsvindmølle

 

Minivindmøller


Du skal søge om byggetilladelse før du opsætter en minivindmølle.

Opstilling af en minivindmølle på tag kan have betydning for

 • konstruktive forhold
 • sikkerhed
 • miljøforhold som støj og lys
 • arkitekturen i et område, samt
 • bevaringsværdige og fredede bygninger.

Hillerød Kommune betragter derfor, som udgangspunkt, opsætning af en minivindmølle på tag, som en installation der forudsætter byggetilladelse.

Ved vores vurdering af minivindmøllen vil vi tage udgangspunkt i reglerne i

Din ansøgning skal bl.a. indeholde følgende:

 • målsatte tegninger, der viser hvor på bygningen møllen bliver opsat
 • målsatte tegninger, der viser at møllen overholder det skrå højdegrænseplan og byggeretten i BR18, 
 • målsatte tegninger der viser afstand til naboskel, bygninger på egen grund og bygninger på naboejendom
 • oplysninger om hvilken type mølle du ønsker at sætte op, og oplysning om møllen er typegodkendt
 • dokumentation for at grænseværdier for støj i vindmøllestøjbekendtgørelsen er overholdt
 • visualiseringer af, hvorledes tagvindmøllen er søgt arkitektonisk tilpasset den eksisterende bygning og det omkringliggende kvarter, samt andre tekniske installationer.

 

Søg om byggetilladelse til opsætning af din minivindmølle

Undersøg reglerne for bevaringsværdige- og fredede bygninger, lokalplaner, tinglyste servitutter mm.

Søg om landzonetilladelse til din minivindmølle, hvis din ejendom ligger i landzone

Få svar på dine spørgsmål om byggeri hos

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo