Spring menu over


På denne side kan du se de lokale måltal for Hillerød Kommune.

I 2023 er måltallene:

  • 15% for erhvervsuddannelser
  • 78% for gymnasiale uddannelser og
  • 7% for forberedende grunduddannelser


Søgetal i 2022 for 9. og 10. klasseelever til ungdomsuddannelserne er:

Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Forberedende grunduddannelser og øvrige ungdomsuddannelser Øvrigt
80,4% 12,7% 2,3% 4,6%


Baggrund for måltal

Den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 22. november 2018 aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”, som sigter mod at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Det var en del af denne aftale, at kommunerne skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, for at understøtte at kommunerne arbejder aktivt med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

I Handleplan for sprog og læsning kan du læse den sammenhængende og målrettede plan for, hvordan skolerne i fællesskab arbejder med at styrke alle børns mundtlige og skriftsproglige kompetencer og interesser.

Læs Handleplan for matematik
Se bilagsmateriale til handleplanen (pdf)
Se bilagsmateriale til handlingsplanen (docx)

Handleplanen for matematik henvender sig primært til ledere og matematiklærere på skolerne.
Handleplanen bygger på opdateret matematikdidaktisk forskning og velafprøvede praksiserfaringer, og målet er, at den vil vise sig som en brugbar og virkningsfuld vejviser i den videre udvikling af matematikundervisningen

Reformprogrammet 'Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed' er en forstærket, tværgående og sammenhængende indsats på børneområdet, der fokuserer på at understøtte og supplere principperne i børne– og ungepolitikken 'Fælles Børn - Fælles Ansvar'.

Her kan du se reformprogrammet kort fortalt

Skoleafdelingen

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo