Spring menu over

Her finder du Hillerød Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik

I 2015 vedtog Hillerød Byråd Hillerød Kommunes vision – Læring og Livskraft.  Visionen sætter retning og fungerer som ledestjerne for kommunens arbejde i alle henseender.

Den udpeger centrale temaer for dette arbejde, heriblandt ”lifescience, beskæftigelse og erhvervsliv”, ”science og uddannelsesliv” samt ”sundhed, bevægelse og aktivt liv”. Desuden udpeger visionen metoder vi skal arbejde med. Samskabelse i bred forstand, partnerskaber og andre former for inddragende og involverende metoder er essentielle i fremtidens Hillerød Kommune.    

Visionen bygger på kommunens eksisterende strategier og politikker. Visionen står således også på skuldrene af politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune, som udgør pejlemærkerne for en helhedsorienteret indsats for kommunens børn, unge og deres familier. 

En politik, der suppleres af Børne- og Familie udvalgets politisk fastsatte udviklingsmål og indsatsområder. Samtidigt peger visionen længere ud i fremtiden og giver os rygstøtte til at fastlægge fremtidens indsatser, herunder være retningsgivende for politikker, udviklingsmål og strategier.

Hillerød Kommune - logo