Spring menu over

Opstart af byggearbejdet

  • Før du går i gang med at bygge, skal du læse byggetilladelsen igennem, og følge op på vilkårene "Før byggeriets start" via ansøgningsportalen Byg og Miljø.
  • Byggetilladelsen gælder i 1 år. Det er derfor vigtigt at du giver os besked om når du starter byggearbejdet. Sker det efter et år, er din tilladelse ugyldig.

Jeg vil opstille containere eller stilladser på vejareal mens jeg bygger

  • I din byggeansøgning har du redegjort for etablering af byggeplads på ejendommen. Byggeplads på egen grund er en del af byggetilladelsen.
  • Hvis du vil opstille containere, materialer, mandskabsvogne, stilladser mv. på vejareal, skal du have en tilladelse til at råde over vejen hos vejmyndigheden.

Søg om tilladelse til at opstille containere, stilladser og lignende på offentlig vej hos vejmyndigheden.

Jeg vil etablere en byggeplads på en anden grund, da der ikke er plads på min egen

Når du vil opbevare materialer, containere og mandskabsvogne, opsætte kraner uden for ejendommen, eller på anden måde gøre brug af en anden matrikel end den, der er givet byggetilladelse til, skal du søge om særskilt byggetilladelse til at etablere en byggeplads på en anden ejendom.

Søg om byggetilladelse til at etablere en byggeplads på en anden grund end den du bygger på. 

Bygge- og anlægsaffald

  • I forbindelse med ombygning eller nedrivning skal du være opmærksom på, hvordan du skiller dig af med byggeaffaldet.
  • Det er dit ansvar, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selvom du vælger at ansætte en håndværker.
  • Du skal anmelde byggeaffald senest 14 dage før, dit byggearbejde går i gang.

Anmeld dit byggeaffald på Hillerød Forsynings hjemmeside

Anmeld byggeaffald

Få svar på dine spørgsmål om byggeri hos

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo