Spring menu over

Gebyr for byggesagsbehandling & sagsbehandlingstid

Læs om hvordan vi fastsætter gebyret for din byggesag, og om hvor lang tid det tager at få behandlet din ansøgning.

1 Gebyr for byggesagsbehandling

Vi opkræver 1.024 kr./timen for den tid vi bruger på behandling af en byggesag efter BR18 og byggeloven. Registreringen er fordelt på 4 faser:

 • 1 - Forhåndsdialog (1. forhåndsdialogmøde er dog ikke pålagt gebyr)
 • 2 -Oprettelse/Journalisering
 • 3 - Sagsbehandling
 • 4 - Opfølgning på vilkår og afslutning af byggesag.

Godt at vide om byggesagsgebyrer

 • Forhåndsdialog ud over første møde
 • Screening og dokumenthåndtering, herunder sigende navngivning og udpakning af zippede filer 
 • Anmodning om supplerende oplysninger
 • Sagsbehandling efter BR18 og byggeloven
 • Sikring og kontrol af din ansøgning i forhold til anden lovgivning, fx. plan, naturbeskyttelses, vej- og miljølov. Dog ikke selve administration af den anden lovgivning
 • BBR (arealberegninger og kontrol af eksisterende data, ikke selve indberetningen)
 • Partshøringer
 • Opfølgning på vilkår i tilladelser, håndtering og gennemgang af indsendt materiale, herunder zippede filer, ibrugtagningstilladelse og afslutning.

Byrådet besluttede den 30. august 2017 at kommunen ikke opkræver byggesagsgebyr for sagsbehandling af:

 • Midlertidig opstilling af telte,
 • Indretning af festivalpladser m.m. i forbindelse med byfester,
 • Kræmmermarked m.m.

 • Vi sender 1. faktura for den brugte tid i fase 1-3 efter at byggetilladelsen er givet. 
 • Vi sender 2. faktura ved sagens afslutning for den brugte tid i fase 4.

Fakturaen bliver sendt til alle ejere, så alle ejere ved at der er sendt en faktura. Fakturaen skal dog kun betales én gang.

Har du spørgsmål til selve betalingen kan du kontakte vores Opkrævning

Få svar på spørgsmål om betaling

Spørgsmål til gebyrfastsættelsen kan du stiller til byggesagsbehandleren. Telefonnummer og mail står på byggetilladelsen.

 • Vi sender gebyret for byggetilladelsen til den/de aktuelle hovedejer(e) af ejendommen, hvorpå der bliver bygget.
 • Ved ejerskifte efter byggetilladelse er givet, og inden byggesagen bliver færdigmeldt, vil nye hovedejere modtage 2. faktura for byggesagen. Tidligere og nuværende ejer må selv stå for evt. mellemværender. Hillerød Kommune tilbyder ikke at kreditere ny ejer og eftersende fakturaer til tidligere ejer, eller på anden måde stå for videresendelse af et gebyr mellem parterne. 

 

 • Hvis du beder os henlægge din sag inden der er meddelt byggetilladelse, tager vi gebyr for den tid, vi har brugt på sagen indtil nu. 
 • Hvis du ikke sender tilstrækkeligt materiale til sagen indenfor den frist vi har givet dig.
 • Hvis du ikke har opstartet byggearbejdet indenfor 1 år fra vi har givet byggetilladelse.
 • Hvis du ikke har færdigmeldt sagen indenfor 2 år efter byggeriet er opstartet, sender vi en faktura på den tid vi har brugt indtil nu.

Bliv klogere på hvordan du ansøger om byggetilladelse, og spar penge ved at indsende fyldestgørende ansøgningsmateriale på én gang.

2 Sagsbehandlingstid

Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt. Vi regner sagsbehandlingstiden fra den dato, vi har modtaget fyldestgørende ansøgningsmateriale til din ansøgning.

Der er lige nu er en stor tilgang af ansøgninger, og sagsbehandlingstiden er derfor lidt længere end den plejer at være. Se sagsbehandlingstiden i skemaet nedenfor: 

Sagstype

Aktuel gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Hillerød Kommune

Udhuse, carporte, o.lign. mindre bygninger, der kræver byggetilladelse (Simple konstruktioner) Min. 80 dage
Enfamiliehuse, rækkehuse og dobbelthuse (Simple konstruktioner) Min. 80 dage
Industri, drifts-og lagerbygninger (Simple konstruktioner) Min. 80 dage
Etagebyggeri, erhverv Min. 80 dage
Etagebyggeri, bolig Min. 80 dage
Principafgørelser og matrikulære sager Min. 80 dage
Landzone- og dispensationsansøgninger 6 måneder
Ukomplicerede BBR rettelser/Komplicerede BBR-rettelser 20-40 dage/min. 80 dage
Lovliggørelse af byggeri Ingen øvre grænse

Du kan selv gøre noget for at få en hurtigere sagsbehandling. Læs om hvad din ansøgning skal indeholde for at vi kan behandle din ansøgning.

Hillerød Kommune - logo