Spring menu over

Husk at færdigmelde dit byggeri i Byg og Miljø

Du færdigmelder dit byggeri ved at indsende dokumentation via Byg og Miljø i henhold til byggetilladelsens vilkår.

Når du har indsendt alt materialet, udarbejder vi en ibrugtagningstilladelse, og vi registrerer at byggeriet er afsluttet i Byg og Miljø. Samtidig opdaterer vi BBR. Og du kan tage dit byggeri i brug.

Husk:

  • Indsend al materiale, der er stillet som krav i byggetilladelsen.
  • Fremsend den tekniske dokumentation for byggeriet.

Med færdigmeldingen skal du indsende

  1. Dokumentation for byggeskadeforsikring, hvis du laver nye boliger. Læs Vejledning om byggeskadeforsikring her.
  2. Underskrevet erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet.
  3. Dokumentation for at byggeriet overholder de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet.
  4. Underskrevet erklæring om, at den fremsendte dokumentation viser, at bygningen opfylder alle relevante krav i bygningsreglementet.
  5. Drift- og vedligeholdelsesmanual for byggeriets installationer.
  6. Sluterklæring fra certificerede rådgivere hvis byggeriet er indplaceret i brand- og konstruktionsklasse 2, 3 eller 4.

Det er vigtigt at du sender det materiale vi har beskrevet. Ellers risikerer du, at din færdigmelding bliver afvist.

Hent vejledning til dokumentation ved færdigmelding på bygningsreglementet.dk

Færdigmeld og afslut din byggesag i Byg og Miljø

Når du har fået en ibrugtagningstilladelse, retter vi BBR for din ejendom.

Afslut din byggesag i Byg og Miljø
Hillerød Kommune - logo