Spring menu over

Sådan søger du en plejebolig

Læs om, hvad der skal til for at du kan søge en plejebolig, og hvordan du søger.

1 Hvornår kan du søge en plejebolig?

For at få en plejebolig skal du have flere af disse udfordringer: 

  • Du har en væsentlig, varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Dine ressourcer slår ikke til i det daglige
  • Du har behov for omfattende personlig pleje døgnet rundt, som du ikke kan få dækket i din nuværende bolig
  • Du har ikke mulighed for at tilkalde hjælp
  • Du handler, så du er til fare for dig selv

Vær opmærksom på, at det ikke er nok, at du har en høj alder for at få en plads i en plejebolig.

Hvis du ønsker at søge om en plejebolig i Hillerød Kommune, skal du kontakte din egen kommune, og bede om en godkendelse.

Når vi får godkendelsen fra din kommune, skal vi også vurdere, om du har mulighed for en plejebolig hos os. 

Hvis begge godkendelser går i orden kan du komme på venteliste til en plejebolig.

2 Søger du den først ledige bolig eller en bolig på et specifikt plejehjem?

Vi har 6 plejehjem i Hillerød. Hvis du søger en vilkårlig plejebolig på alle kommunens plejehjem, er du omfattet af reglerne om plejeboliggaranti. Det betyder, at vi skal tilbyde dig en ledig plejebolig indenfor 2 måneder efter, at du er godkendt til en plejebolig.

Søger du en plejebolig på et navngivet plejehjem, er du ikke omfattet af den tidsmæssige plejeboliggaranti. Det er derfor vigtigt, at du overvejer dette allerede på ansøgningstidspunktet.

Pladserne fordeles efter behov

Der er i alt 390 plejeboliger i Hillerød Kommune, og 164 af dem er målrettet mennesker med demens.

Vi fordeler de ledige boliger sådan, at dem, der har det største behov først får tilbudt boligerne. Det gælder uanset hvilken kommune, ansøgeren kommer fra.

Venteliste til bolig i alle kommunens plejehjem

Hvis du står på ventelisten til alle kommunens plejehjem er du omfattet af garantien om en plejebolig inden for to måneder efter, at du er blevet godkendt til en plejebolig.

Hvis du siger nej til en tilbudt plejebolig, starter du forfra på ventelisten. Sagsbehandleren vil revurdere din ansøgning og tage stilling til dit behov.

Venteliste til et specifikt plejehjem

Ønsker du at vente på bolig på ét eller flere specifikke plejehjem i kommunen, står du på den specifikke venteliste, hvor der ikke er en tidsmæssig garanti for, hvornår du får tilbudt en bolig.

Så mange står på venteliste

Så mange står på venteliste i alt

Venteliste til specifikke plejehjem

Venteliste til alle plejehjem

Maj 2022 21 8
Juni 2022 23 13
Juli 2022 20 14

 

Så mange på ventelisten er fra Hillerød

Venteliste til specifikke plejehjem

Venteliste til alle plejehjem

Maj 2022 10 8
Juni 2022 11 12
Juli 2022 9 12

 

Så mange på ventelisten er fra andre kommuner

Venteliste til specifikke plejehjem

Venteliste til alle plejehjem

Maj 2022 11 0
Juni 2022 12 1
Juli 2022 11 2

 

Så mange dage i gennemsnit står borgerne på venteliste

Venteliste til specifikke plejehjem

Venteliste til alle plejehjem

Maj 2022 74 23
Juni 2022 38 6
Juli 2022 15 11

 

Så mange plejehjemspladser bliver fordelt i alt

Venteliste til specifikke plejehjem

Venteliste til alle plejehjem

Maj 2022 3 11
Juni 2022 5 9
Juli 2022 2 8

3 Du skal sende en ansøgning og have en godkendelse

Når du er klar til det, skal du sende en ansøgning. Det kan også være din ægtefælle eller en anden pårørende, der sender ansøgningen. Derefter bliver du kontaktet af en sagsbehandler, typisk inden for nogle uger. Vær opmærksom på, at der kan være op til to måneders svartid på din ansøgning.

Du kan se alle vores frister for sagsbehandlingstider her

Sagsbehandleren kommer på besøg i dit hjem for at vurdere dine behov. Sagsbehandleren forholder sig til dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og din aktuelle boligsituation.

Efter besøget får du et brev, hvor der står, om du er blevet godkendt til en plejebolig eller ikke er blevet godkendt.

Der er sjældent ledige pladser på plejehjemmene, og hvis der ikke er, når du søger, vil du komme på en venteliste til en bolig.

Hvis du ikke er blevet godkendt, har du mulighed for at klage. Med dit brev kommer der også en vejledning i, hvordan du kan klage.

4 Når du får tilbudt en plejebolig

Du vil modtage et brev fra det plejehjem, hvor du har fået en bolig. I brevet står der hvor stor boligen er, hvornår du kan flytte ind og hvem du kan kontakte, hvis du gerne vil høre mere om boligen.

Inden for 2-4 dage skal du give besked til enten plejehjemmet eller Visitation og Hjælpemidler, om du ønsker boligen. Den korte svartid er fordi der er venteliste til plejeboliger.

Hvis du ønsker boligen, vil du inden for en uge modtage en lejekontrakt. Du overtager boligen 1-2 uger efter, at du har modtaget tilbuddet.

5 Du har ret til en plejebolig inden for to måneder

Hvis du søger en vilkårlig plejebolig på alle kommunens plejehjem, er du omfattet af reglerne om plejeboliggaranti. Det betyder, at vi skal tilbyde dig en ledig plejebolig indenfor to måneder efter, at du er godkendt til en plejebolig.

Hvis du gerne vil skrive dig på venteliste til et bestemt plejehjem, er du ikke sikret en bolig inden for to måneder. Det er derfor vigtigt, at du overvejer dette allerede på ansøgningstidspunktet.

6 Sådan bliver plejeboligerne fordelt

Tildeling af ledige plejeboliger sker mellem alle, der har søgt. Dem, der har det største aktuelle behov og er omfattet af plejeboliggarantien prioriteres først. Der er ingen nummereret venteliste. Det betyder, at du måske kan opleve, at en anden, der har stået kortere tid på ventelisten end dig, får tilbudt en plads hurtigere.

7 Du har frit valg

Selv om du er flyttet ind på et plejehjem, kan du søge om at få en bolig på et andet plejehjem, der opfylder dine ønsker bedre. Du skal have lavet ny lejekontrakt, betale nyt indskud, og betale omkostninger til fra- og tilflytning.

Når du er blevet godkendt til en plejebolig, kan du vælge, om du ønsker at bo i en af Hillerød Kommunes boliger, eller en anden kommune. Den kommune, du flytter til skal også godkende dig til en plejebolig, og det betyder, at du fx kan blive godkendt i Hillerød Kommune, men få afslag i en anden kommune.

8 Hvis du er indlagt når du søger om en plejebolig

Hvis du er indlagt på hospitalet eller på vores midlertidige pladser, når du søger om en plejebolig, gælder der nogle særlige regler.

Du kan ikke blive på hospitalet og den midlertidige plads, indtil du får en plejebolig.

Hvis du ikke kan blive udskrevet til dit eget hjem, får du tilbudt den først mulige plejebolig. Det betyder, at du får en plads på et vilkårligt plejehjem. Du skal svare hurtigt, og indflytningen sker umiddelbart efter.

Hvis du ikke ønsker dette tilbud, skal kommunens sagsbehandlere igen vurdere dit behov for hjælp, og du bliver udskrevet til dit nuværende hjem, indtil du kan få plads på det ønskede plejehjem.

9 Du skal betale leje og indskud i din plejebolig

Du bliver godkendt og tilbudt en plejebolig gennem kommunen, men boligerne bliver administreret af et boligselskab. Det betyder, at du får en lejekontrakt og fx skal vedligeholde boligen, betale indskud og opsige den på samme måde som andre lejeboliger.

Du skal betale indskud og husleje til det boligselskab, der ejer boligen. Huslejen fastsættes hvert år i hvert boligselskab og afhænger bl.a. af boligens størrelse. De beløb, du skal betale vil fremgå af det brev, du modtager fra Visitation og Hjælpemidler.

Visitation og Hjælpemidler

Ældre og Sundhed
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag og tirsdag kl. 10 – 14

Onsdag lukket

Torsdag kl. 12 – 17

Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo