Plejehjem

Hvis du har behov for pleje, der ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig, kan du søge om en plejebolig. I plejeboliger er der tilknyttet personale døgnet rundt. Du skal være indstillet på at flytte inden for kort tid, når der kommer en ledig bolig. Boligerne tildeles efter behov. I Hillerød Kommune er der 6 plejehjem fordelt i hele kommunen.

Hvor ligger Hillerød Kommunes plejehjem?

Plejehjemmet Bauneparken

Ny Harløsevej 24, 3320 Skævinge

Læs mere om Plejehjemmet Bauneparken her 

Lions Park plejehjem

Rørdamsvej 1, 3400 Hillerød

 Læs mere om Lions Park plejehjem her

Plejehjemmet Skanselyet 1

Skanselyet 1-7, 3400 Hillerød

Læs mere om Plejehjemmet Skanselyet 1 her

Plejehjemmet Skanselyet 2

Skovleddet 100 A+B, 3400 Hillerød

Læs mere om Plejehjemmet Skanselyet 2 her

Plejehjemmet Sophienborg

Axel Jarlsvej 2, 3400 Hillerød

Læs mere om Sophienborg plejehjem her

Ålholmhjemmet

Kirsebæralle 7, 3400 Hillerød

Læs mere om Åholmhjemmet her

Plejehjemmet Skovhuset

Centervænget 43-45, 3400 Hillerød

Læs mere om Plejehjemmet Skovhuset her

Hvilke kriterier skal du opfylde for at blive godkendt til en plejebolig?

Du skal opfylde flere af følgende kriterier:

  • Du har en væsentlig varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Dine ressourcer slår ikke til i det daglige
  • Du har behov for personlig pleje i væsentlig grad døgnet rundt, der ikke kan tilgodeses i nuværende bolig
  • Du har ikke mulighed for at tilkalde hjælp
  • Du handler, så du er til fare for dig selv

Hvordan søger du om en plejebolig?

Du ansøger om plejebolig ved at indsende en ansøgning til kommunen. Derefter bliver du kontaktet af en sagsbehandler indenfor nogle uger. Sagsbehandleren kommer på besøg i dit hjem. Efter besøget vil du modtage en skriftlig afgørelse.

Find ansøgningsskema til plejebolig her (elektronisk ansøgning med NemID). 

Tildeling af plejeboligerne

Når du får tilbudt en plejebolig, har du kun få dages betænkningstid til at svare, om du ønsker boligen. Du skal være indstillet på at kunne flytte hurtigt. Der er nemlig stort behov for plejeboliger i Hillerød Kommune, og boligerne bliver derfor tildelt hurtigt.

Tildeling af ledige plejeboliger sker mellem alle, der har søgt. De borgere, der har det største aktuelle behov og er omfattet af plejeboliggarantien prioriteres først. Der er ingen nummereret venteliste.

Du vil modtage et brev fra det pågældende plejehjem med oplysning om boligens størrelse, indflytningstidspunktet for boligen samt hvem du skal kontakte for at få yderligere oplysninger om boligen. Inden for 2-4 dage skal du meddele plejecentret eller Visitation og Hjælpemidler, om du ønsker boligen. Ønsker du boligen, vil du indenfor en uge modtage en lejekontrakt. Overtagelse af boligen kan være indenfor 1-2 uger efter, at du har modtaget tilbuddet.

Plejeboliggaranti

Hvis du søger en vilkårlig plejebolig på alle kommunens plejehjem, er du omfattet af reglerne om plejeboliggaranti. Det betyder, at Hillerød Kommune skal tilbyde dig en ledig plejebolig indenfor 2 måneder efter, at du er godkendt til en plejebolig. Søger du en plejebolig på et navngivet plejehjem, er du ikke omfattet af den tidsmæssige plejeboliggaranti. Det er derfor vigtigt, at du overvejer dette allerede på ansøgningstidspunktet.

Frit valg

Selv om du er flyttet ind på et plejecenter, som du først har fået tilbudt, kan du altid vælge at søge om at få en bolig på et andet plejecenter, der opfylder dine ønsker bedre. Du skal have lavet ny lejekontrakt, betale nyt indskud, og betale fra- og tilflytningsomkostninger.

Når du er blevet godkendt til en plejebolig, kan du vælge, om du ønsker at bo i en af Hillerød Kommunes boliger, eller en anden kommune. Tilflytningskommunen skal også godkende dig til en plejebolig, og det betyder, at du fx kan blive godkendt i Hillerød Kommune, men få afslag i en anden kommune. 

Ventelister til plejehjem

Hillerød Kommune har to forskellige ventelister til plejehjem: En generel til alle plejehjem i kommunen, og en specifik for dem, der ønsker at bo på et bestemt plejehjem.

Venteliste til bolig i alle kommunens plejehjem (generel venteliste)

Står du på ventelisten til alle kommunens plejehjem, er der i lovgivningen en garanti for, at du skal have tilbudt en plejebolig senest to måneder efter, at du er visiteret til boligen. Hvis du siger nej til en tilbudt plejebolig, starter du forfra på ventelisten. Sagsbehandleren vil revurdere din ansøgning og tage stilling til dit behov.

Borgere fra andre kommuner end Hillerød har mulighed for at få en plejebolig i Hillerød Kommune.

Venteliste til et specifikt plejehjem

Ønsker du at vente på bolig på ét eller flere specifikke plejehjem i kommunen, står du på den specifikke venteliste, hvor der ikke er en tidsmæssig garanti for, hvornår du får tilbudt en bolig.

Find oversigterne over, hvor mange, der står på venteliste i Hillerød Kommune til et plejehjem her.

Er du indlagt, når du søger om plejebolig?

Hvis du er indlagt på hospitalet eller på Hillerød Kommunes midlertidige pladser, når du søger om en plejebolig, gælder særlige regler.

Hospitalet og de midlertidige pladser kan ikke bruges som venteplads i længere tid. Det betyder, at du normalt skal udskrives og vente på plejeboligen i dit eget hjem.

Hvis du ikke kan blive udskrevet til dit eget hjem, tilbydes du den først mulige plejebolig. Det betyder, at du får en plads på et vilkårligt plejehjem. Du skal svare hurtigt, og indflytningen sker umiddelbart efter.

Ønsker du ikke dette tilbud, genvurderes dit behov for hjælp, og du udskrives til eget hjem i ventetiden til den ønskede bolig kan tilbydes.

Administration, husleje, indskud og lån

Hillerød Kommune visiterer til plejeboligerne, men de administreres (med 2 undtagelser) af et boligselskab efter almenboligloven. Det betyder, at du er beskyttet af lejeloven og at du får en lejekontrakt med vedligeholdelsesforpligtigelser, opsigelsesregler m.m. Du skal betale indskud som ved en almindelig lejelejlighed. Huslejen fastsættes årligt i hvert boligselskab og afhænger bl.a. af boligens størrelse.

Der betales indskud og husleje til det boligselskab, der ejer boligerne. Beløbene vil variere fra bolig til bolig. De beløb, du skal betale vil fremgå af det brev, du modtager fra Visitation og Hjælpemidler. Hvis du vil vide mere om størrelse på husleje og indskud, skal du kontakte boligselskabet. Læs evt. mere under det enkelte plejehjem.

Læs mere om lån til beboerindskud her

Læs mere om boligstøtte her

Læs mere om personligt tillæg her 

Alle henvendelser vedrørende boligstøtte og lån skal rettes til Borgerservice.

Når du flytter ind i din bolig, laver du en serviceaftale med plejehjemmet om køb af mad, vask af tøj med mere.

Hvor meget koster forplejningen på plejehjemmene?

Prisen for fuldkost er i 2021 3.834 kr. pr. måned. Det omfatter morgenmad, frokost og aftensmad, og svarer til kommunens takst, som fastsættes hvert år.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her