Ansøg om byggetilladelse mm.

Uanset om du vil sammenlægge lejligheder, bygge et nyt hus, eller opføre et nyt kontorhus, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Du ansøger digitalt via Byg og Miljø, som guider dig gennem dit byggeforløb og beder dig sende alle relevante dokumenter for lige netop dit byggeri.

Revideret bygningsreglement pr. 1. juli 2017

Ændringen medfører følgende:

• Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv. 
• Ændring af krav til niveaufri adgang for enfamiliehuse 
• Præcisering af krav til køkken og bade- og WC-rum i kollegieboliger, ungdomsboliger og institutionsboliger
• Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger 
• Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering 
• Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen 
• Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer 
• Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler 
• Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg og elevatorers energiforbrug 
• Præcisering af krav til kedler til fast brændsel

Her kan du læse hele bygningsreglementet BR15, som Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen holder opdateret

Vejledning til opførelse af småhusbyggeri

 Sådan gør du når du skal bygge carport, udhus o.lign mindre bygning

Vejledning - Kom rigtigt fra start med dit nye småbyggeri

Efter bygningsreglementet blev ændret den 1. juli 2017, er det blevet muligt at bygge småbyggeri på egen grund, uden først at søge tilladelse hos kommunen.

Det betyder, at det som udgangspunkt ikke længere kræver ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen at opføre garager, carporte, udhuse og lignende bygninger, når den samlede mængde af småbygninger på ejendommen tilsammen har et areal på højst 50 m².

Din bygning skal dog stadig leve op til bygningsreglementets regler, og derfor har vi lavet denne lille guide til, hvordan du kommer godt fra start:

 1. Gennemgå regler om bygninger  i skel, højde- og længde i skel, spildevand, materialer, hvor stor en andel af din grund, der må være bebygget mm.* Se reglerne her
 2. Tjek om byggeriet overholder lokalplaner/byplanvedtægter, tinglyste deklarationer mv. for din ejendom. Tjek via www.bygogmiljoe.dk *
 3. Gå i gang med at bygge
 4. Sørg for, at dit nye småhusbyggeri registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) ved at sende en mail til byg@hillerod.dk. Oplys arealer, materialer, opførelsesår og anvendelse.

 *Er byggeriet i strid med BR15 eller andre af de nævnte bestemmelser, kan du ikke opføre byggeriet uden godkendelse fra kommunen.

Få hjælp til din byggesag

Er du i tvivl om, hvordan du får tilladelse til dit byggeprojekt, eller hvilket materiale du skal sende med din ansøgning?

Så kontakt Byg på telefon 7232 2129 eller skriv til os på byg@hillerod.dk.

Byg svarer både på spørgsmål om, hvordan du kommer bedst i gang, når du har besluttet dig for at bygge, og på spørgsmål om igangværende byggesager.

Du har også mulighed for at møde op i atriet i rådhusets åbningstid, og trække et nummer under "Byggesager". Så kommer vi ned og snakker med dig om dine byggeplaner. 

Byg kan ikke træffe afgørelser over telefonen eller ved personlig henvendelse. Her kræver det, at du sender en ansøgning til os via Byg og Miljø. I Byg og Miljø, som vi kalder BOM, kan du også se status på den konkrete byggesag.

Svar på mere generelle spørgsmål om fx sagsbehandlingstider, gebyrer, tegningsmateriale, kan du finde oplysninger om via de angivne links til kommunens hjemmeside.

Forhåndsdialogmøde

Et forhåndsdialogmøde kan sikre en god start på dit byggeprojekt.

Hvis du har brug et mere grundigt kig på dit byggeprojekt, kan Byg hjælpe med at booke et forhåndsdialogmøde, inden du ansøger om byggetilladelse, hvor de rigtige fagpersoner deltager. Mødet afholdes på rådhuset på Trollesmindealle 27 i Hillerød.

På mødet kan du få hjælp til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre, og hvor der evt. er udfordringer ved dit byggeprojekt, så du kommer godt fra start. Bemærk at et forhåndsdialogmøde primært bruges ved komplicerede byggeprojekter og koster et gebyr i timen pr. deltager fra kommunen. Du kan altid ringe til Byg og spørge, om det er den rigtige løsning for dig. 

Guide til brug af Byg og Miljø

Hvad er Byg og Miljø?

Sådan bruger du systemet

Få inspiration til at bruge Byg og Miljø 

Ved ændret anvendelse skal du i Byg og Miljø vælge ansøgningstypen: "Anvendelsesskift til anvendelseskategori xx"

Typisk ansøgningsmateriale

Ansøgningsmaterialet afhænger af, hvad du skal bygge, og når du ansøger digitalt via Byg og Miljø bliver du automatisk bedt om det materiale, lige præcis din byggesag kræver. 

Du kan regne med, at kommunen typisk skal modtage en del dokumentation for at kunne behandle din byggesag, som oftest:

 • En overordnet beskrivelse af, hvad der ansøges om.
 • Fuldmagt fra ejer, hvis det ikke er ejer, som indsender ansøgningen.
 • Målsat situationsplan med byggeriets afstand til skel og andre bygninger på grunden.
 • Målsatte facadetegninger
 • Målsatte plantegninger
 • Målsatte snittegninger
 • Beregning af grundens, bygningernes areal og bebyggelsesprocent
 • Oplysning om, hvad byggeriet skal benyttes til. Ved en ændret anvendelse skal du oplyse om både den nuværende og fremtidige benyttelse. 
 • BBR-oplysninger
 • Dispensationsansøgning, hvis byggeriet fx ikke overholder lokalplaner eller servitutter

Sådan behandler vi din byggesag:

Kommunikationen med kommunen vil primært foregå gennem Byg og Miljø 

Du modtager en bekræftelse på modtagelse af din ansøgning senest 10 arbejdsdage, fra vi har modtaget den. Her vil vi fortælle dig, hvis du mangler at indsende oplysninger til sagen, før vi kan behandle den, og om hvor lang sagsbehandlingstiden er. Se sagsbehandlingstiden her 

Andre tilladelser:

 Du skal være opmærksom på, at der kan være andre tilladelser, som skal være givet, før vi kan udarbejde byggetilladelsen. Det kan for eksempel være:

Har du spørgsmål til ovenstående tilladelser, skal du kontakte den konkrete myndighed, via de angivne links.

Ansøg om byggetilladelse, undersøg din ejendom for lokalplan, forurening mv via Byg og Miljø

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS