Byggesagsbehandling

Velkommen til Byggesagsteamets sider. Her kan du ansøge om byggetilladelse og undersøge regler for din ejendom via Byg og Miljø, som er et digitalt ansøgningssystem, som guider dig gennem hele sagsforløbet, lige fra valg af ansøgningstype til hvilke dokumenter, du skal indsende.

Byg og Miljø har pt. lange svartider pga af opdateringer af certifikater, og pga at mange forsøger at uploade byggesager inden den 31-12-2019. Dette er meldt ud på siden:

Driftsmeddelelse på Byg og Miljø melder travlhed på siden

Hillerød Kommune opfordrer til tålmodighed og til at prøve at uploade sager på et tidspunkt med mindre trafik på siden.

Ny gebyrtakst pr. 1. januar 2010

Byrådet har besluttet at hæve gebyrtaksten for byggesagsgebyrer pr. 1. januar 2020.

Læs mere om dette på vores side om byggesagsgebyrer

 

Sådan opfører du lovligt småhusbyggeri

Du kan opføre garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignende bygninger, når alle disse småbygninger på grunden (både eksisterende og nye) tilsammen har et areal på højst 50 m², og disse overholder byggeretten og ikke strider med gældende lokalplaner, byplanvedtægter og tinglyste deklarationer.

Sådan kommer du godt fra start:

 1. Gennemgå regler for byggeri på din ejendom, hvad angår placering i forhold til skel/andre bygninger, højde- og længde, materialer, bebyggelsesprocent mm. Se reglerne og vejledning i BR18 
 2. Vær opmærksom på om byggeriet overholder lokalplaner/byplanvedtægter, tinglyste deklarationer, grundejerforeningsvedtægter mv. Tjek dette via www.bygogmiljoe.dk  og www.tinglysning.dk.
 3. Tjek også om du har styr på reglerne for håndtering af regnvand, overkørsel til vej mv. 
 4. Når bygningen er opført, skal du sørge for, at dit nye småhusbyggeri registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Kan dit byggeri ikke overholde ovenstående forudsætninger for småhusbyggeri, skal du ansøge om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk

Ansøg om byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lign., når bygningernes samlede areal på grunden højst er 50 m², hvor byggeretten ikke er overholdt

Vær opmærksom på, at det altid ejer af ejendommens ansvar, at byggeriet overholder gældende lovgivning.

Oplever du fejl i Byg og Miljø?

Der kan opstå fejl i Byg og Miljø, som du kender det fra andre digitale løsninger. Ofte vil tidspunkt for forventet løsning af problemet fremgå øverst på forsiden. Du behøver ikke at kontakte i den forbindelse.

Hvis du oplever fejl, når der ikke er fejlmeddelelse på siden, kan du forsøge at genstarte din PC. HVis dette ikke hjælper kan du sende os en mail på byg@hillerod.dk. Vil vil herefter kontakte systemleverandøren for at få fejlen rettet. 

Sådan sikrer du den hurtigst mulige proces, når fejlen opstår:

 1. Oplys tidspunkt for fejlen
 2. Tag et screenshot af hele det skærmbillede du ser
 3. Oplys browsertype og version (Explorer, Googlechrome, Firefox etc.)

Har du spørgsmål til din byggesag?

Er du i tvivl om, hvordan du får tilladelse til dit byggeprojekt, eller hvilket materiale du skal sende med din ansøgning?

Så kontakt Byg på telefon 7232 2129 eller skriv til os på byg@hillerod.dk.

Byg svarer både på spørgsmål om, hvordan du kommer bedst i gang, når du har besluttet dig for at bygge, og på spørgsmål om igangværende byggesager.

Du har også mulighed for at møde op i atriet i rådhusets åbningstid, og trække et nummer under "Byggesager". Så kommer vi ned og snakker med dig om dine byggeplaner. 

Byg kan ikke træffe afgørelser over telefonen eller ved personlig henvendelse. Her kræver det, at du sender en ansøgning til os via Byg og Miljø. I Byg og Miljø, som vi kalder BOM, kan du også se status på den konkrete byggesag.

Svar på mere generelle spørgsmål om fx sagsbehandlingstider, gebyrer, tegningsmateriale, kan du finde oplysninger om via de angivne links til kommunens hjemmeside.

Forhåndsdialogmøde

Et forhåndsdialogmøde kan sikre en god start på dit byggeprojekt.

Hvis du har brug et mere grundigt kig på dit byggeprojekt, kan Byg hjælpe med at booke et forhåndsdialogmøde, inden du ansøger om byggetilladelse, hvor de rigtige fagpersoner deltager. Mødet afholdes på rådhuset på Trollesmindealle 27 i Hillerød.

På mødet kan du få hjælp til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre, og hvor der evt. er udfordringer ved dit byggeprojekt, så du kommer godt fra start. Det første forhåndsdialogmøde er gratis. Forhåndsdialogmøder bruges primært ved mere komplekse byggeprojekter.

Ud over det første gratis  forhåndsdialogmøde, koster forhåndsdialogmøder et gebyr i timen pr. deltager fra kommunen. Du kan altid ringe til Byg og spørge, om det er den rigtige løsning for dig.  

Har du brug for en professionel rådgiver?

Vær opmærksom på, at byggearbejde er omfattet af teknisk lovgivning og dokumentationskrav. Er byggeriet omfattende, kan det være en fordel at alliere sig med en professionel rådgiver. Det er bl.a. krævende at afslutte en byggesag, da du som bygherre skal dokumentere en lang række forhold. Er du i løbet af byggeriet ikke opmærksom på disse dokumentationskrav, kan det blive dyrt og besværligt at få afsluttet byggesagen.

Hvis du får en professionel rådgiver til at ansøge om byggetilladelse via Byg og Miljø er det vigtigt at du får alle rettigheder til byggesagen, dvs. at ansøger skal give dig rettigheder til både at rette og læse i byggesagen.

Typisk ansøgningsmateriale

Ansøgningsmaterialet afhænger af, hvad du skal bygge, og når du ansøger digitalt via Byg og Miljø bliver du automatisk bedt om det materiale, lige præcis din byggesag kræver. 

Du kan regne med, at kommunen typisk skal modtage en del dokumentation for at kunne behandle din byggesag, som oftest:

 • En overordnet beskrivelse af, hvad der ansøges om.
 • Fuldmagt fra ejer, hvis det ikke er ejer, som indsender ansøgningen.
 • Målsat situationsplan med byggeriets afstand til skel og andre bygninger på grunden.
 • Målsatte facadetegninger
 • Målsatte plantegninger
 • Målsatte snittegninger
 • Beregning af grundens, bygningernes areal og bebyggelsesprocent
 • Oplysning om, hvad byggeriet skal benyttes til. Ved en ændret anvendelse skal du oplyse om både den nuværende og fremtidige benyttelse. 
 • BBR-oplysninger
 • Dispensationsansøgning, hvis byggeriet fx ikke overholder lokalplaner eller servitutter

Sådan behandler vi din byggesag:

Kommunikationen med kommunen vil primært foregå gennem Byg og Miljø 

Du modtager en bekræftelse på modtagelse af din ansøgning senest 10 arbejdsdage, fra vi har modtaget den. Her vil vi fortælle dig, hvis du mangler at indsende oplysninger til sagen, før vi kan behandle den, og om hvor lang sagsbehandlingstiden er. Se sagsbehandlingstiden her 

Andre tilladelser:

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre tilladelser, som skal være givet, før vi kan udarbejde byggetilladelsen. Det kan for eksempel være:

Har du spørgsmål til ovenstående tilladelser, skal du kontakte den konkrete myndighed, via de angivne links.

Links til BR18

Alle links er pt "døde", da Trafik, og Byggestyrelsen løbende laver om på deres side. Gå derfor ind på bygningsreglementet.dk og søg selv på ovenstående tekster

 

Frederiksborg, Brand og Redning - Beredskabet (FBBR)

Du finder kontaktoplysninger til Frederiksborg, Brand og Redning på https://fbbr.dk/

De kan svare dig på spørgsmål vedrørende:

 • Driftsmæssige forskrifter
 • Tekniske forskrifter
 • Afbrændingsregler
 • Tilladelser til midlertidige overnatninger
 • Brandvæsenets køretøjer, venderadier mm.
 • Brandvæsenets udryknigstjeneste
 • Brandhaner
 • Brandsyn
 • Materieloplysninger

FBBRs materiel

Har du spørgsmål til FBBRs materiel kan du kontakte FBBR

 • Stigediagram for Magirus drejestiger i FBBR

 Stigediagram FBBR

 • Vendediameter for motor drejestige

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her