Ansøg om byggetilladelse mm.

Her kan du ansøge om byggetilladelse via ansøgningssystemet Byg og Miljø, og læse om byggeriets regler, finde svar på spørgsmål mv.

Forhåndsdialog

Vi prøver at lægge så mange vejledninger og oplysninger frem på hjemmesiden, så du som ansøger kan få klarhed over hvilke krav, der er til at opføre et konkret byggeri.

Er du alligevel i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Mindre sager:

  • Ring til os på 7232 2129 i vores åbningstid 
  • Send os en mail på byg@hillerod.dk med dit spørgsmål* eller
  • Duk op i rådhusets atrie i vores åbningstid, og træk et nummer under "Byggesager". Så kommer vi ned og snakker med dig om dine byggeplaner

Større sager, hvor du har rådgivere med og flere af kommunens myndighedsområder skal inddrages tidligt i processen:

  • Book et møde med os ved at skrive til byg@hillerod.dk. Du skal vedhæfte beskrivelse af projektet, samt oplyse, hvad du gerne vil drøfte med os. 

* er der tale om en egentlig ansøgning eller forespørgsel i en konkret sag på en konkret ejendom, opretter vi en sag og kvitterer på modtagelsen af din ansøgning/forespørgsel. Du kan finde sagsbehandlingstiderne her

Sådan ansøger du om byggetilladelse, forespørger om eller anmelder byggeri via Byg og Miljø

 

 

 

Byg og Miljø er et guidet ansøgningssystem, som hjælper dig med at ansøge om byggetilladelse, anmelde byggeri eller forespørge om byggemuligheder på en ejendom.

 

Du åbner systemet ved at trykke på nedenstående illustration fra Byg og Miljø, eller ved at klikke på den røde selvbetjeningsboks i højre side.

 

Når du kommer ind i Byg og Miljø, kan du fx. på midten af forsiden i søgefeltet BYG NYT, TIL ELLER OM? skrive "Udhus", hvis du skal opføre et udhus.

 

Systemet guider dig nu til at vælge den korrekte ansøgningstype, Når du anvender den korrekte ansøgningstype, guider Byg og Miljø dig, og beder om de nødvendige oplysninger, så din ansøgning bliver fyldestgørende. Hvis du kommer til at vælge den forkerte ansøgningstype, kan du altid rette den igen. Se her hvordan.

 

 

Alle de dokumenter og vedhæftede filer som du uploader i byg og Miljø skal være utvetydigt og præcist navngivet. Fx: "Situationsplan, eksisterende forhold", "Plantegning, 1. sal, projekterede forhold" mm. Filerne skal være pdf-filer.

Filnavne, som ikke kan forstås af andre (fx. STD_50_748.pdf) omdøber vi. Den tid vi bruger på at navngive dokumenterne indgår i byggesagsgebyret. Du kan altså gøre en byggetilladelse billigere ved at navngive dokumenter med sigende titler.

Vi kan ikke læse Auto-CAD-filer. Alternativt, vil vi bede dig om at indsende supplerende materiale til sagen.

Når vi skal bede om supplerende oplysninger, kan du ikke efterkomme dit evt. ønske om KVIK-sagsbehandling.

 

Eksempler på typer af byggeri som kræver byggetilladelse 

 

 

 

Ansøgningstype

Vejledning i Byg og Miljø - Klik på foto eller tekst

Hvad siger BR15

Enfamiliehus

Ansøg om byggetilladelse til et nyt enfamiliehus

Nyt enfamiliehus

Tilbygning til enfamiliehus, anneks, udestue

Sommerhus

Nyt sommerhus

Tilbygning til sommerhus

Rækkehuse, landbrugsbygninger mm. Vejledning til hvordan du ansøger om byggetilladelse til et rækkehus

Erhvervs- og etageboligbyggeri, 

nybyggeri, ombygning (over 150 m²), større byggepladser mv

 

Vælg den rigtige ansøgningstype ved at bruge søgefunktionen i Byg og Miljø under BYG NYT, TIL ELLER OM? på forsiden

Master og antenner

Vælg "Master og antenner" under ansøgningstyper i søgefunktionen i Byg og Miljø, under BYG NYT, TIL ELLER OM? som ligger midt på forsiden.

Telte og midlertidige konstruktioner

 

 

 

Brug ansøgningstypen:

"Opstilling af midlertidige

konstruktioner, som ikke er certificerede"

Festival- og salgsområder

Brug ansøgningstypen: 

"Nybygning af andre konstruktioner" 

 

 

 

Eksempler på byggerier du kun skal anmelde til kommunen før du bygger 

 

 

 

Ansøgningstype

Vejledning i Byg og Miljø - Klik på foto eller tekst

Hvad siger BR15

Udhuse, carporte, drivhuse mv, mellem 10-50 m², hvis de overholder byggeretten og lokalplaner mv.

Nedrivningsarbejder (Helt-eller delvis)

 

 

 

Eksempler på typer af byggeri som du udføre uden tilladelse eller anmeldelse

 

  

 

Ansøgningstype

Vejledning i Byg og Miljø - Klik på foto eller tekst

Hvad siger BR15

Ombygning af en beboelseslejlighed under ialt 150 m², under særlige forudsætninger.

Overholder byggeriet ikke disse forudsætninger, skal du søge om byggetilladelse, se ovenfor.

Ansøg om byggetilladelse via Byg og Miljø, hvis du ændrer på bærende konstruktioner, flugtveje, og ventilations- og klaokforhold

Nyopførelse af- eller tilbygninger til udhuse, carporte og lignende mindre bygninger, når det samlede areal af samtlige udhuse, carporte og lignende mindre bygninger på grunden ikke overstiger 35 m² (enfamiliehuse) eller 20 m² (rækkehuse), og byggeretten og lokalplaner er overholdt

Brug Byg og Miljøs vejledning og find ud af om du alligevel skal anmeldel dit byggeri

Nedrivning af udhuse, carporte og andre mindre bygninger

 

 

 

Sådan behandler vi din byggesag:

 

Kommunikationen med kommunen vil primært foregå gennem Byg og Miljø 

 

Du modtager en bekræftelse på modtagelse af din ansøgning senest 10 arbejdsdage, fra vi har modtaget den. Her vil vi fortælle dig, hvis du mangler at indsende oplysninger til sagen, før vi kan behandle den, og om hvor lang sagsbehandlingstiden er.

Se sagsbehandlingstiden her

 

Hvis der er mangler i den første indsendelse, kan sagen ikke behandles som en KVIK sag.

 

Andre tilladelser:

 

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre tilladelser, som skal være givet, før vi kan udarbejde byggetilladelsen. Det kan for eksempel være:

 

Tilladelse med link til side på Hillerod.dk

Lovgivning

Myndighed

Tilladelse til ændring af overkørselsforhold    Vejloven Hillerød Kommune, Trafik, vej og Park
Dispensation fra tilslutning til fjernvarmenettet Varmeloven Hillerød Kommune, Miljø
Tilladelser efter beredskabslovgivningen Beredskabsloven Frederiksborg, Brand og Redning
Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer (sø og skov) Naturbeskyttelsesloven Hillerød Kommune, Byg/Natur
Tilladelse til dyrehold Husdyrgødningsbekendtgørelsen m.fl. Hillerød Kommune, Miljø
Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald over 10 m² eller 1 ton Affaldsbekendtgørelsen Hillerød Kommune, Miljø/ Hillerød Forsyning 
Landzonetilladelse Planloven Hillerød Kommune, Byg
Miljøgodkendelse Miljøbeskyttelsesloven Hillerød Kommune, Miljø
Spildevandstilladelse Miljøbeskyttelsesloven Hillerød Kommune, Miljø
Dispensation fra en lokalplan/byplanvedtægt Planloven Hillerød Kommune, Byg

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt myndigheden, hvis du har spørgsmål til ovenstående lovgivning. Der er link til myndigheden i den første kolonne. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS