Byggesagsbehandling

Velkommen til Byggesagsteamets sider. Her kan du ansøge om byggetilladelse og undersøge regler for din ejendom via Byg og Miljø, som er et fælleskommunalt ansøgningssystem, der guider dig gennem hele sagsforløbet, lige fra valg af ansøgningstype til hvilke dokumenter, du skal indsende.

Ansøg om byggetilladelse via Byg og Mljø

Er du professionel byggerådgiver og virksomhedsadministrator? Så skal du ændre din opsætning i Byg og Miljø inden den 14. juni 2021. Læs hvordan du gør på dette via link til Kombits vejledning, som er indsat nedenfor: 

Kombits vejledning til ny opsætning for virksomhedsadministratorer i Byg og Miljø

 

BR18

 

Gebyrtakst pr. 1. januar 2020 Byrådet har besluttet at hæve gebyrtaksten for byggesagsgebyrer pr. 1. januar 2020.

Læs mere om dette på vores side om byggesagsgebyrer

 Sådan opfører du lovligt småhusbyggeri

Du kan opføre garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignende mindre bygninger, når alle småbygninger på grunden samlet set udgør maks. 50 m², og disse overholder byggeretten og ikke strider med gældende lokalplaner, byplanvedtægter og tinglyste deklarationer.

Sådan kommer du godt fra start:

 1. Gennemgå regler for byggeri på din ejendom, hvad angår placering i forhold til skel / andre bygninger, højde og længde, materialer, bebyggelsesprocent mm. Se reglerne og vejledning i BR18 
 2. Vær opmærksom på om byggeriet overholder lokalplaner / byplanvedtægter, tinglyste deklarationer, grundejerforeningsvedtægter mv. Tjek dette via  www.bygogmiljoe.dk   og www.tinglysning.dk .
 3. Tjek også om du har styr på reglerne til håndtering af  regnvand , overkørsel til vej mv. 
 4. Når bygningen er opført, skal du sørge for, at dit nye småhusbyggeri registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Kan dit byggeri ikke overholde ovenstående forudsætninger for småhusbyggeri, skal du ansøge om byggetilladelse.

Du ansøger om byggetilladelse via Byg og Miljø

Vær opmærksom på, at det altid ejers ansvar, at byggeriet overholder gældende lovgivning.

Ansøg om byggetilladelse via Byg og Miljø

Du ansøger om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk, som er et fælles kommunalt ansøgningssystem. Pt er det Knowledge Cube, er vedligeholder systemet.

Der kan opstå fejl i Byg og Miljø, som du kender det fra andre digitale løsninger. Ofte vil tidspunkt for forventet løsning af problemet fremgå øverst på forsiden. Du behøver ikke at kontakte kommunen i den forbindelse. For tiden (Forår 2020) oplyses det i By og Miljø, at browserne Google og Firefox ikke virker så godt, og at det anbefales at man benytter Explorer. 

Hvis du oplever fejl, når der ikke er fejlmeddelelse på siden, kan du forsøge at genstarte din PC. Hvis dette ikke hjælper kan du sende os en mail på byg@hillerod.dk. Vi vil herefter kontakte systemleverandøren for at få fejlen rettet. 

Sådan sikrer du den hurtigst mulige proces, når fejlen opstår:

 1. Oplys tidspunkt for fejlen
 2. Tag et screenshot af hele det skærmbillede du ser
 3. Oplys browsertype og version (Explorer, Googlechrome, Firefox etc.

Vejledning til materiale til byggeansøgning

 • Når du indsender bilag i Byg og Miljø er det vigtigt at du navngiver filerne, så vi kan læse hvad filen handler om. Hvis du navngiver filen fx: IBF_K08_HI-EST_N630.pdf, skal vi åbne filen og ind og kigge i tegningsteksten og derefter omdøbe filen. Du kan således spare byggesagsgebyr ved selv at navngive dine filer med en sigende titel, som vi ikke efterfølgende skal omdøbe. 

 

 • For at undgå dubletter i sagen, beder vi dig om kun uploade en fil én gang i BOM. Dvs. du fx ikke både skal at uploade en situationsplan under punktet "Situationsplan" og under punktet "Planmæssige forhold", men blot henvise til det punkt hvorunder filen er uploadet.

Forældelse af sager i Byg og Miljø:

Byg og Miljø lukker alle sager i kladde samt alle afsluttede sager efter 3 år. Så sørg for at gemme alle de dokumenter du har brug for på din egen PC før sagerne slettes. Systemet adviserer dig ikke om sletning af dine byggesager i BOM.

Har du brug for en professionel rådgiver?

Vær opmærksom på, at byggearbejde er omfattet af teknisk lovgivning og dokumentationskrav. Selv etagebyggeri i 2 etager forudsætter bl.a. en certificeret brandrådgiver. Derfor kan det være en fordel at alliere sig med en professionel rådgiver tidligt i dine byggeplaner. Oversigt over certificeret brandrådgiver, statiker eller anerkendte statiker

Hvis du har en professionel rådgiver til at ansøge om byggetilladelse via Byg og Miljø er det vigtigt, at du får alle rettigheder til byggesagen, dvs. at ansøger skal give dig rettigheder til både at rette og læse i byggesagen.

 

Andre tilladelser:

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre tilladelser, som skal være givet, før vi kan udarbejde byggetilladelsen. Det kan for eksempel være:

Frederiksborg, Brand og Redning - Beredskabet (FBBR)

Du finder kontaktoplysninger til Frederiksborg, Brand og Redning på  https://fbbr.dk/

De kan svare dig på spørgsmål om:

 • Driftsmæssige forskrifter
 • Tekniske forskrifter
 • Afbrændingsregler.
  • https://fbbr.dk/kort-og-godt-saadan-maa-du-gerne-bruge-ild

  • Du bør altid henvende dig til beredskabet ved Frederiksborg Brand og redning forud for placering af en bålhytte i kommunen og via dem opnå accept af placeringen i forhold til bekendtgørelsen for brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys varmekilder https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1339

   Når dette er afklaret kan man ansøge selve hytten, hvis man på sin ejendom har over samlet 50 m² sekundær bebyggelse eller hvis planmæssige forhold eller bygningsreglementet ikke overholdes. Holder den samlede bebyggelse sig under 50 m² kan bygningen normalt opføres.

   Herunder er et link til en god tegning som bl.a. Hovedstadens beredskabs har lavet: https://hbr.dk/guide/baal-og-ild-i-det-fri/ 

 • Tilladelser til midlertidige overnatninger
 • Brandvæsenets køretøjer, venderadier mm.
 • Brandvæsenets udryknigstjeneste
 • Brandhaner
 • Brandsyn
 • Materieloplysninger

FBBRs materiel

Har du spørgsmål til FBBRs materiale kan du kontakte FBBR

 • Stigediagram til Magirus drejestiger i FBBR

 Stigediagram FBBR

 • Vendediameter til motor drejestige

 

Etablering af El-ladestandere ved nybyggeri og ombygning

Fra den 10. marts 2020 er der krav til etablering af ladestandere eller forberedelse til ladestandere på parkeringspladser ved nybyggeri og ved større ombygninger.

Læs mere om reglerne i Ladestanderbekendtgørelsen

Kommunens korthjemsiden

www.hillerod.dk/kommunekort

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her