Spring menu over
Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:
  • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
  • tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
  • hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Vi finder det væsentligt at indsatsen tilrettelægges i samarbejde med jer som forældre - I har problemerne tæt på, og kun I kender hele familiens situation og dagligdag.

Jeres handicaprådgivning fra start til slut

Du er altid velkommen til at tage kontakt til handicaprådgiveren hvis du har spørgsmål, og omvendt kan rådgiveren også tage kontakt til dig for at høre hvordan det går, og for at undersøge om du og dit barn har brug for mere eller mindre støtte.

Økonomisk støtte

Dækning af merudgifter for et barn med handicap (§41)

I kan som familie søge om at modtage et tilskud (dækning af merudgift) til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Det er vigtigt at sige at hvilke tilskud man som familie kan få afhænger af mange faktorer, og det kan derfor være forskelligt fra familie til familie.

Hvis du i stedet for/også skal søge om hjælpemidler kan du læse mere, og ansøge her.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (§42)

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du søge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn. Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap. Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere og søg om dækning af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på følgende side:

Kontakt handicaprådgivningen

Familievejledning:
Miriam Falch Rasmussen, familievejleder i handicaprådgivningen, tlf. 7232 5523

Handicaprådgivere:
Camilla Helene Larsen, tlf. 7232 5584
Elsebeth Madsen, tlf. 7232 5524
Tina Hedegaard Jensen, tlf. 7232 5525
Jovana Mladenovic, tlf. 7232 5556
Caroline Riiber Søholm Andersen, tlf. 7232 5527
Emrah Yagci, tlf. 7232 5545
Hanne Svane-Christensen, tlf. 7232 5529
Jannick Mortensen, tlf. 7232 5526
Laura Falk, tlf. 7232 5541
Lejla Muric, tlf. 7232 5537
Simone Sejer Petersen, tlf. 7232 5511

Andre medarbejder i handicaprådgivningen:
Angelika Schmidt-Shamsili, faglig leder, tlf. 7232 5521
Maja Frederiksen, sektionsleder, tlf. 7232 5520
Annette Bendtsen, visitator, tlf. 7232 5522
Birgitte Worholm, administrativ medarbejder, tlf. 7232 5572

Familier og Sundhed

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 8 – 15
Torsdag kl. 8 – 18
Fredag kl. 8 – 14

Hillerød Kommune - logo