Spring menu over

Hvad er personlige hjælpemidler?

Personlige hjælpemidler sidder på eller tæt på kroppen som fx ortopædiske sko, parykker og proteser, eller bruges kun én gang som fx bleer og hjælpemidler til stomi.

Hvornår kan du søge om hjælpemidler?

Du kan få tilskud til hjælpemidler, når hjælpemidlerne i væsentlig grad kan

 • afhjælpe de varige følger af din funktionsnedsættelse
 • lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Det skal du vide

Der findes mange redskaber, der kan hjælpe dig i hverdagen, som du ikke kan få tilskud til gennem kommunen, men selv kan købe. Det kan fx være fodindlæg og støttestrømper.

Når du søger om hjælpemidler, skal du bruge en lægehenvisning. Hvis du er i behandling på hospitalet, skal du spørge efter tilskud til hjælpemidler dér.

Du skal bruge MitID for at udfylde og sende ansøgningen.

Det er bedst at bruge Google Chrome.

Du kan søge om ortopædisk fodtøj, hvis

 • du har en svær og varig foddeformitet
 • der er ikke flere muligheder for behandling

Dette skal du være opmærksom på når du søger

Du skal sørge for at få dokumentation fra en ortopædkirurg eller en reumatolog om din lidelse, som skal sendes sammen med din ansøgning.

Første gang du får bevilget ortopædisk fodtøj, får du tilskud til to par sko - det vil sige ét par og ét par til skiftebrug. Derefter kan du få tilskud til et par nye sko, hver gang der er gået halvandet år.

Får du bevilget indlæg, kan du skifte dem ud, når de er slidt op, men højst én gang om året.

Du har også mulighed for at få tilskud til at få repareret fodtøjet.

Egenbetaling

Der er en egenbetaling for hvert par sko, og egenbetalingen reguleres af Socialministeriet en gang om året.

Find Socialministeriets satser for egenbetaling af hjælpemidler her

Leverandøraftale

Vi har en leverandøraftale på ortopædisk fodtøj med

Holger Hansen Sko, Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby, telefon 4452 0520.

Hvis du vælger en anden leverandør, kan egenbetalingen blive højere.

 

Hvornår kan du søge om tilskud?

Du kan søge om tilskud, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, og der ikke er flere muligheder for behandling.
Det kan være hvis du:

 • har nedsat bevægelighed eller kraft i arme, hænder, knæ eller ben
 • mangler en arm, et ben eller en hånd
 • har en varig lidelse i ryggen, så du har brug for støttende funktion

Sådan gør du

Du skal sørge for at få dokumentation fra en speciallæge eller fra sygehuset på din lidelse.

Hvornår kan du søge om tilskud?

Du kan søge, hvis

 • du har en varig og vansirende skaldethed på grund af sygdom, fx pletskaldethed
 • du ikke har flere muligheder for behandling

Du skal sørge for dokumentation fra en speciallæge eller fra sygehuset.

Dette kan du søge om tilskud til

Du kan få tilskud til to parykker eller en toupé om året.

Vi har en aftale med en leverandør

Vi har leverandøraftale med

Vilas Parykker, Helsingørsgade 34 B, 3400 Hillerød, telefon 4824 2187.

Hvis du vælger en anden leverandør, skal du måske selv betale en del af udgiften.

Hvornår kan du søge om tilskud?

Du kan søge om tilskud, hvis din læge eller hospitalet har afklaret, at:

 • alle muligheder for behandling er udtømte
 • at det ikke handler om at forebygge, at du senere får en lidelse eller om, at du skal undgå, at din nuværende lidelse bliver værre

Dette kan du søge om tilskud til

Kompressionsprodukter kan være til ben, arme, hænder, krop eller hoved.

Vi har en aftale med en leverandør

Hillerød Kommune har en aftale med

Sahva A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, telefon 7011 0711, www.sahva.dk.

Sahva A/S har en afdeling i Hillerød på Huginsvej 1, Hillerød.

Hvornår kan du søge om tilskud?

Du kan søge om tilskud til brystproteser, hvis du mangler det ene eller begge bryster.

Du skal sørge for dokumentation fra enten speciallæge, din egen læge eller fra hospitalet, som du skal sende med i ansøgningen.

Hvad kan du få tilskud til?

 • Helprotese
 • Delprotese
 • Strips til fastholdelse af brystprotese
 • Brystvorter

Første gang du får tilskud til en brystprotese, får du også til én til at skifte med.

Vi har aftale med en leverandør

Vi har leverandøraftale med

Svaneklinik, Lyngby Hovedgade 27, 2800 Kongens Lyngby, telefon 4587 0110.

Hvis du vælger en anden leverandør, skal du måske selv betale en del af udgiften.

Hvornår kan du søge om tilskud?

Du kan søge om tilskud til synshjælpemidler og øjenproteser, hvis du

 • har en medicinsk eller optisk, varig øjenlidelse
 • ikke har flere muligheder for behandling af lidelsen

Sådan gør du

Du skal henvende dig til en optiker, som skal sørge for, at du bliver inviteret til udredning. Ud fra udredningen afgør vi, om du kan få tilskuddet.

Vi har en aftale med en leverandør

Vi har en aftale med en leverandør af synshjælpemidler.

Du kan vælge en anden leverandør, men hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at du kan komme til at betale en del af beløbet selv.

Hvornår kan du søge om tilskud?

Hvis du har en varig nedsat hørelse og du ikke har flere muligheder for behandling for lidelsen, kan du søge om tilskud til høretekniske hjælpemidler.

Det kan fx være:

 • Forstærkertelefon
 • Teleslynge
 • Kommunikationssystemer
 • Alarmsystemer

Sådan gør du

Du skal henvende dig til Kommunikationscentret, hvor du vil blive udredt. 

Gå til Kommunikationscentrets hjemmeside her

Hvornår kan du søge om tilskud?

Hvis du er blevet opereret for kolostomi, ileostomi eller urostomi, kan du søge tilskud til stomiprodukter.

Vi har en aftale med en leverandør

Vi har en aftale med

Abena, Egelund 35, 6200 Aabenraa, telefon 7431 0500.

Du kan vælge en anden leverandør, men så skal du være opmærksom på, at du selv kan komme til at betale nogle af udgifterne til stomiprodukter.

Hvornår kan du søge tilskud?

Hvis du har diabetes, er i behandling for det og er i stand til at kontrollere din diabetes, kan du få tilskud til diabetesprodukter.

Du skal have en bekræftelse fra sygehuset eller fra din egen læge om, hvilken behandling du får for din diabetes.

Hvad kan du få tilskud til?

Hvis du er i tabletbehandling, kan du få tilskud til 150 test-strimler og lancetter om året.

Hvis du er i injektionsbehandling, har du mulighed for at få tilskud til:

 • injektionsmaterialer (hele prisen)
 • testmaterialer i forbindelse med din blodsukkermålinger (hele prisen)
  ketonstrimler (hele prisen)
 • standard blodsukkermåleapparat (halvdelen af prisen)

Vi har en aftale med en leverandør

Vi har en leverandøraftale med

ReaMed, Vilhelmsborgsvej 16, 7700 Thisted, telefon 9793 4600.

Du kan vælge en anden leverandør, men hvis du gør det, skal du være opmærksom på, at du kan komme til at betale nogle af udgifterne selv.

Hvornår kan du få tilskud?

Du kan søge om tilskud til sygeplejeartikler, hvis

 • du har en varig lidelse, som du selv sørger for at pleje
 • der ikke er flere muligheder for behandling

Du skal sørge for at få skriftlig dokumentation fra sygehuset eller fra din speciallæge eller egen læge på lidelsen.

Hvilke sygeplejeartikler kan du få tilskud til?

Det afhænger af, hvilken sygdom du har. Det kan fx være renseprodukter til sår eller produkter, du skal bruge som stomiopereret.

Hvis du skal søge om personlig hjælpemidler på vegne af en anden, fx som pårørende, skal du først have en digital fuldmagt. Med fuldmagten kan du logge ind som pårørende og bestille hjælpemidlerne.

Sådan giver du fuldmagt til din pårørende

Du kan afgive en digital fuldmagt til den person, der skal bestille personlige hjælpemidler på dine vegne. 

Når du giver en anden person fuldmagt til kommunens social- og sundhedsportal, kan personen benytte systemet på dine vegne. Det betyder, at personen kan se dine breve, dine skemaer og bevillinger, som du har modtaget fra kommunens sundheds- og socialområde. Personen kan også på dine vegne sende besked til kommunens social- og sundhedsområde, og sende en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler.

Sådan får du fuldmagt som pårørende

Hvis du som pårørende skal anmode om digital fuldmagt, skal du opgive navn og adresse eller CPR-nummer på personen, der skal give fuldmagten. Du skal også vælge, hvad du skal have fuldmagt til, og hvor længe, den skal vare. Hvis du skal bestille kropsbårne hjælpemidler på vegne af personen, skal du vælge den fuldmagt, der hedder ”social- og sundhedsportal”.

Gå til borger.dk, hvor du kan give eller anmode om digital fuldmagt

 

Visitation og Hjælpemidler

Ældre og Sundhed
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag og tirsdag kl. 10 – 14

Onsdag lukket

Torsdag kl. 12 – 17

Fredag kl. 10 – 12

Se dine sundhedsdata - log på Nexus Borger

Følg med i dine sundhedsdata hjemmefra ved at logge på Nexus Borger.

Se dine sundhedsdata - Nexus Borger
Hillerød Kommune - logo