Spring menu over

Får jeg en kvittering på mit brev eller mail?

Du kan forvente svar på dit brev, digital post eller e-mail senest inden 5 arbejdsdage.

Det er ikke sikkert, at du får et endeligt svar eller en afgørelse inden de 5 arbejdsdage, men du får en kvittering for, at vi har fået din henvendelse.

I kvitteringen får du oplyst, hvornår du kan forvente svar eller en afgørelse.

Sagbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfristerne er vejledende. Det betyder, at vi behandler din henvendelse så hurtigt som muligt. 

Nogle henvendelser er komplekse, og der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at overholde en sagsbehandlingsfrist. Det kan for eksempel være i sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder.

Hvis din henvendelse ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb modtager du et brev med besked om grunden til forsinkelsen. I brevet oplyser vi samtidig, hvornår du kan forvente et svar.

Sagsbehandlingsfristerne gælder også på sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen til fornyet behandling i kommunen.

Sagsbehandlingsfristerne er vedtaget af byrådet 31. maj 2023.

Hvad betyder det, at kommunen har vejledningspligt? 

I Hillerød Kommune er vi opmærksomme på vejledningspligten i retssikkerhedslovens § 5. Det betyder, at vi har pligt til at foretage en helhedsvurdering, når du ansøger om hjælp efter den sociale lovgivning.

Som det fremgår af Ombudsmandens udtalelse FOU 2006.653 betyder vejledningspligten, at vi skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning.

Lyd- og videooptagelse af møder med kommunen

Der kan være situationer, hvor du som borger synes, det vil være rart at lave en lyd- eller videooptagelse af en samtale med fx din sagsbehandler.

Ønsker du at optage en samtale eller et møde, skal vi bede dig om at sige det til din sagsbehandler.

Du har ikke krav på at optage samtalen, og medarbejderen vil på baggrund af en konkret vurdering tage stilling til, om optagelsen kan finde sted.

Hillerød Kommune - logo