Spring menu over

Begrebet "almen bolig" er en samlebetegnelse for tre forskellige boligtyper, nemlig almene familieboliger, almene ældreboliger og almene ungdomsboliger.

Almene boliger tilbydes og administreres af almene boligorganisationer.

Boligselskaber

Vedtægtsændringer til gennemsyn

Vedtægtsændringer Fredensborg Boligselskab

Mindst én gang årligt skal der holdes dialogmøde med de enkelte almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen. Mødet drejer sig om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de
enkelte boligområder.

Derudover kan kommunen beslutte at holde dialogmøder med boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune, hvis der er behov for det.

Det er forvaltningen der holder de årlige styringsdialogmøder med boligorganisationerne.

Byrådssekretariatet

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo