Spring menu over

Har du en klage eller en tvist kan huslejenævnet hjælpe med:

  • huslejens størrelse (inkl. spørgsmål om depositum / forudbetalt leje)
  • forhøjelse af leje (inkl. stigning i lejers betaling af på konto bidrag til varme og vand)
  • omkostningsbestemte varme- og vandregnskaber
  • lejevilkår
  • opsigelse af lejemål (inkl. hvor meget lejer skal betale for istandsættelse efter fraflytning eller afregning af depositum efter fraflytning)
  • manglende vedligeholdelse (både for lejer og udlejer)
  • iværksættelse af forbedringsarbejder
  • lejers betaling for signalforsyning fra fællesantenneanlæg
  • regnskaber til konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
  • manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan kun indbringes af udlejer)

Huslejenævnet behandler ikke sager med uenighed om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler.

I 2022 koster det 319 kr. at indbringe en sag for huslejenævnet, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.

Udlejer skal betale 6.102 kr. til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i sagen, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 2. Beløbet er med til at dække udgifterne til sagsbehandlingen.

En forhåndsgodkendelse af lejen for en ejer- og andelsbolig koster 526 kr. i 2021, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 4. pkt.

Beløbet skal overføres til: 4319 11970524.

Husk på oplyse adresse på det lejemål klagen drejer sig om og navn.

Huslejenævnet har fastsat normtallet til administration til 3.200 ekskl. moms pr. lejemål.

Huslejenævnet

Byrådssekretariatet
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontid

Mandag - Fredag kl. 10-11

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo