Spring menu over

Hillerød Byråd har besluttet at igangsætte planlægningen for lokalplan 488 for Upcyclingcenter Nordsjælland.

Invitation til indledende borgermøde

Vi inviterer til et indledende borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

Borgermødet bliver holdt tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.00-21.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå den ønskede udvikling af området, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til den kommende planlægning.

På borgermødet modtager vi gerne idéer og emner, som vi skal være opmærksomme på, når lokalplanforslaget skal udarbejdes.

Hvorfor skal der laves lokalplan?

J. Jensen ønsker at udvide virksomhedens eksisterende aktiviteter på sin nuværende placering Højlundevej 8, 3540 Lynge med et affaldsbehandlingsanlæg.

Affaldsbehandlingsanlægget skal placeres på matrikel nr. 12a, Højlundevej 12, 2540 Lynge. Arealet udgør 143.000 m2 og er ejet af J. Jensen A/S.

Affaldsbehandlingsanlægget skal behandle bygningsaffald samt affald med en klar relation til bygningsaffald.
Du kan læse mere om projektet i lokalplanens startredegørelse, som du finder på Hillerød Kommunes lokalplanportal

Projektet skal miljøvurderes

Projektets størrelse gør, at Upcyclingcenter Nordsjælland er omfattet af krav om miljøvurdering, som er en nærmere undersøgelse, der beskriver og vurderer projektets mulige miljøpåvirkninger på omgivelserne.
Du kan læse mere om miljøvurderingen her - PDF

Indkaldelse af ideer og forslag til indhold i miljøvurderingen

Borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til miljøvurderingens indhold. Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøforhold der skal undersøges.

Send dine ideer og forslag

Har du ideer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal du sende dem skriftligt til os. Du kan sende dem pr. mail til byudvikling@hillerod.dk eller pr. brev til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, så vi har det senest den 14. marts 2024. Husk at skrive navn og adresse på afsender.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til byplanlægger Helena Leu på tlf. 7232 2183 eller skriv til mail byudvikling@hillerod.dk 

Byudvikling

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

 

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo