Spring menu over

Turisme er et vigtigt erhverv med stor betydning for vækst og beskæftigelse. Turisternes forbrug medvirker til, at Hillerød Kommunes byer og lokalområder kan have arbejdspladser, åbne butikker og attraktive natur-, kultur- og oplevelsestilbud både til besøgende og  borgere.
 
Et vigtigt udviklingsmål er at styrke iværksættermiljøer og netværk, særligt inden for oplevelsesøkonomi, som får natur- og kulturformidling, kunst, kreativitet og indtægt til at spille sammen.

Fire pejlemærker for en bæredygtig vækst i turismen sætter retning for turismen i Hillerød Kommune. Du kan læse om pejlemærkerne i Turismestrategien, som er vedtaget i 2021.

Kultur, Idræt og Fritid

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo