Spring menu over

Der var 3 temaer i planen:

  • Tema 1 Læring og Uddannelse, hvor fokus var på børn og unge, som ikke er etnisk danske.
  • Tema 2 Social og Beskæftigelse, hvor fokus var på voksne flygtninge, familiesammenførte, indvandrere og efterkommere.
  • Tema 3 Kultur og Fællesskaber, hvor fokus var på kultur, idræt, fritid, frivillighed og fællesskaber.

Økonomiudvalget godkendte en slutevaluering af Integrationshandleplanen den 13. marts 2024.

De politiske udvalg følger fortsat op område for område i Integrationshandleplanen, ligesom der arbejdes videre med anbefalingerne i Integrationshandleplanen.

Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker et fortsat fokus på indsatser omkring fysisk og psykisk vold i hjemmet. Derudover arbejder udvalget videre med nye måder at arbejde på for at reducere forskellen i karakterer mellem et- og to-sprogede elever i Hillerød Kommune.

 

 

Jobcenter Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo