Spring menu over

Hillerød Kommunes borgere skal, uanset alder og fysiske forudsætninger, have mulighed for at erfare glæden ved idræt, leg og bevægelse gennem
hele livet. Idrætten skal være en vej til glæde, nye oplevelser, nye evner og nye fællesskaber. Der skal være fleksible tilbud, og det skal være muligt at dyrke idræt og bevægelse i gode rammer både indendørs og ude i vores skønne natur.

Med idræts– og bevægelsespolitikken vil vi sætte fokus på og styrke den særlige betydning, som idrætten har i vores kommune. Læs mere om hvordan det skal gøres i Idræts- og Bevægelsespolitikken.

Hillerød Kommune - logo