Spring menu over

Indeværende beskæftigelsesplan er en politisk plan for Hillerød Kommunes beskæftigelsesindsats, som skal udmøntes konkret i forskellige initiativer og via dialog og samarbejde med samarbejdspartnere, ligesom den supplerer erhvervsstrategien.

Beskæftigelsespolitikken står nationalt set ved en skillevej, hvor regeringen ønsker en reform af beskæftigelsesindsatsen. Der er nedsat en ekspertgruppe, som kommer med sine anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats til juni 2024 med henblik på, at en reform, ifølge Beskæftigelsesministeriet, kan træde i kraft den 1. januar 2026.

Hillerød Kommune blev udpeget til at være frikommune sammen med tre andre kommuner i landet af den forrige regering. Beskæftigelsesministeren skrev til Hillerød Kommune den 30. august 2023, at regeringen har valgt at stoppe det videre arbejde med velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet. Jævnfør budgetaftalen ønsker byrådet at fortsætte nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen på områder, som ikke forhindres af lovgivning, så den giver størst mulig værdi for borgerne og for virksomhederne.

De følgende fire beskæftigelsespolitiske fokusområder er udarbejdet med udgangspunkt i de vejledende ministermål samt de lokalpolitiske prioriteringer i budgetaftalen 2024-2027, og er:

  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Plads til alle på arbejdsmarkedet
  • Alle unge har potentiale
  • Dialog med borgere og virksomheder

Kommunerne skal fortsat beskrive og offentliggøre, hvordan vi arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven, og beskrivelsen findes på sidste side.

Jobcenter Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo