Spring menu over

De politiske udvalg varetager de kommunale opgaver. Du kan læse mere om udvalgene nedenfor samt i det enkelte udvalgs delegationsplan.

Januar og september er som udgangspunkt mødefri. Enkelte udvalg holder dog møder i januar og september, se udvalg nedenfor.

Politiske udvalg

Ordinære møder i byrådet

Mødetidspunkt kl. 18.30

Onsdag den 28. februar 2024
Tirsdag den 19. marts 2024 (ændret mødedag)
Onsdag den 24. april 2024
Onsdag den 29. maj 2024
Onsdag den 26. juni 2024
Onsdag den 26. august 2024 (1. behandling af budget)
Onsdag den 2. oktober 2024 (2. behandling af budget)
Onsdag den 30. oktober 2024
Onsdag den 27. november 2024
Onsdag den 18. december 2024

 1. Kirsten Jensen (A) - formand
 2. Annette Rieva (V)
 3. Øzgen Yücel (V)
 4. Thomas Brücker (A)
 5. Susanne Due Kristensen (A)
 6. Lars Elbrandt (F)
 7. Christina Thorholm (B)
 8. Tue Tortzen (Ø)
 9. Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)
 10. Morten Bille (V)
 11. Christoffer Lorenzen (C)

Økonomiudvalget varetager opgaver på række række, bl.a. tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold, løn- og personaleforhold inden for alle kommunale administrationer områder og kommunale økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen mm.

Delegationsplan for økonomiudvalget (pdf)

Ordinære møder i økonomiudvalget

Mødetidspunkt: kl. 08.15

Onsdag den 13. december 2023
Onsdag den 21. februar 2024
Onsdag den 13. marts 2024
Onsdag den 17. april 2024
Onsdag den 22. maj 2024
Onsdag den 19. juni 2024
Onsdag den 21. august 2024
Onsdag den 28. august 2024 (1. behandling af budget)
Onsdag den 2. oktober 2024 (2. behandling af budget)
Onsdag den 23. oktober 2024
Onsdag den den 20. november 2024
Onsdag den 11. december 2024

 1. Dan Riise (V) - formand
 2. Thomas Brücker (A) - næstformand
 3. Janne Lunding Olsen (F)
 4. Tue Tortzen (Ø)
 5. Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)
 6. Nikolaj Frederiksen (C)
 7. Peter Ingemann Bentsen (C)

Udvalget varetager opgaver på det arkitektoniske-, planmæssige og trafikale område.

Delegationsplan for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget (pdf)

Ordinære møder i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Mødetidspunkt: kl. 08.00 

Torsdag den 4. januar 2024
Torsdag den 8. februar 2024
Torsdag den 7. marts 2024
Torsdag den 4. april 2024
Torsdag den 2. maj 2024
Torsdag den 13. juni 2024
Torsdag den 15. august 2024
Torsdag den 5. september 2024
Torsdag den 10. oktober 2024
Torsdag den 7. november 2024
Torsdag 5. december 2024

 1. Lars Elbrandt (F) - formand
 2. Mie Lausten (A) - næstformand
 3. Thomas Brücker (A) 
 4. Jørgen Suhr (B)
 5. Annette Rieva (V)
 6. Søren Lerche (F)
 7. Stine Østlund (C)

Udvalget varetager opgaver om dagtilbud, uddannelse og læring, indsats i forhold til børn, unge og familier.

Delegationsplan for Børn, Familie og Ungeudvalget (pdf)

Ordinære møder i Børn, Familie og Ungeudvalget

Mødetidspunkt: kl. 08.15

Onsdag den 10. januar 2024 (temamøde)
Onsdag den 7. februar 2024
Onsdag den 6. marts 2024
Onsdag den 3. april 2024
Onsdag den 24. april 2024 (dagtilbuds- og elevtalsprognose)
Torsdag den 2. maj 2024 - kl. 13.00
Onsdag den 12. juni 2024
Onsdag den 14. august 2024
Onsdag den 4. september 2024
Onsdag den 9. oktober 2024
Onsdag den 6. november 2024
Onsdag den 4. december 2024

 1. Hanne Kirkegaard (V) - formand
 2. Peder Bisgaard (A) - næstformand
 3. Thomas Elong (M)
 4. Jamil Cheheibar (UP)
 5. Jonas Lyberg Kofod (C)

Udvalget varetager opgaver om idræt og sundhed.

Delegationsplan for Idræt og Sundhedsudvalget (pdf)

Ordinære møder i Idræt og Sundhedsudvalget

Mødetidspunkt: kl. 14.00

Tirsdag den 6. februar 2024
Tirsdag den 5. marts 2024
Tirsdag den 2. april 2024
Tirsdag den 30. april 2024
Tirsdag den 11. juni 2024
Tirsdag den 13. august 2024
Tirsdag den 8. oktober 2024
Tirsdag den 5. november 2024
Tirsdag den 3. december 2024

 1. Søren Lerche (F) - formand
 2. Susanne Due Kristensen (A) - næstformand
 3. Thomas Elong (M)
 4. Jamil Cheheibar (UP)
 5. Christoffer Lorenzen (C)

Udvalget varetager opgaver om kultur og fritid som kunst, musik, teater, billedkunst, børnekultur, kulturturisme, naturturisme og kulturformidling, og bidrager til at udvikle naturturisme og kulturturisme i Kongernes Nordsjælland.

Delegationsplan for Kultur og Fritidsudvalget (pdf)

Ordinære møder i Kultur og Fritidsudvalget

Mødetidspunkt: kl. 13.00 

Onsdag den 7. februar 2024
Onsdag den 6. marts 2024
Onsdag den 3. april 2024
Mandag den 6. maj 2024
Onsdag den 12. juni 2024
Onsdag den 14. august 2024
Onsdag den 9. oktober 2024
Onsdag den 6. november 2024
Onsdag den 4. december 2024

 1. Louise Colding Sørensen (A) - formand
 2. Mads Emil Munk Hansen (F) - næstformand
 3. Klaus Markussen (V)
 4. Jørgen Suhr (B)
 5. Nikolaj Frederiksen (C)

Udvalget varetager opgaver på det natur-, miljø- og klimamæssige område.

Delegationsplan for Natur, Miljø og Klimaudvalget (pdf)

Ordinære møder i Natur, Miljø og Klimaudvalget

Mødetidspunkt: kl. 16.00

Tirsdag den 6. februar 2024 
Tirsdag den 5. marts 2024
Tirsdag den 2. april 2024
Tirsdag den 30. april 2024
Tirsdag den 11. juni 2024
Tirsdag den 13. august 2024
Tirsdag den 8. oktober 2024
Tirsdag den 5. november 2024
Tirsdag den 3. december 2024

 1. Christina Thorholm (B) - formand
 2. Janne Lunding Olsen (F) - næstformand 
 3. Susanne Due Kristensen (A)
 4. Annette Rieva (V)
 5. Stine Østlund (C) 

Udvalget varetager opgaver på social-, omsorgs-, og sundhedsområdet.

Delegationsplan for Omsorg og Livskraftsudvalget (pdf)

Ordinære møder i Omsorg og Livskraftsudvalget

Mødetidspunkt: kl. 17.00

Onsdag den 7. februar 2024
Onsdag den 6. marts 2024
Onsdag den 3. april 2024
Torsdag den 2. maj 2024 - kl. 16.30
Tirsdag den 11. juni 2024
Onsdag den 14. august 2024
Onsdag den 9. oktober 2024
Onsdag den 6. november 2024
Onsdag den 4. december 2024

Byrådssekretariatet

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo