Spring menu over

De politiske udvalg varetager de kommunale opgaver. Du kan læse mere om udvalgene nedenfor samt i det enkelte udvalgs delegationsplan.

Politiske udvalg

 1. Kirsten Jensen (A) - formand
 2. Klaus Markussen (V)
 3. Øzgen Yücel (V)
 4. Thomas Brücker (A)
 5. Susanne Due Kristensen (A)
 6. Lars Elbrandt (F)
 7. Christina Thorholm (B)
 8. Tue Tortzen (Ø)
 9. Lars Ole Skovgaard Larsen (O)
 10. Morten Bille (D)
 11. Peter Ingemann Bentsen (C)

Økonomiudvalget varetager opgaver på række række, bl.a. tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold, løn- og personaleforhold inden for alle kommunale administrationer områder og kommunale økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen mm.

Delegationsplan for økonomiudvalget (pdf)

 1. Dan Riise (V) - formand
 2. Thomas Brücker (A) - næstformand
 3. Janne Lunding Olsen (F)
 4. Tue Tortzen (Ø)
 5. Lars Ole Skovgaard Larsen (O)
 6. Nikolaj Frederiksen (C)
 7. Christoffer Lorenzen (C)

Udvalget varetager opgaver på det arkitektoniske-, planmæssige og trafikale område.

Delegationsplan for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget (pdf)

 1. Lars Elbrandt (F) - formand
 2. Mie Lausten (A) - næstformand
 3. Thomas Brücker (A)
 4. Jørgen Suhr (B)
 5. Annette Rieva (V)
 6. Søren Lerche (F)
 7. Stine Østlund (C)

Udvalget varetager opgaver om dagtilbud, uddannelse og læring, indsats i forhold til børn, unge og familier.

Delegationsplan for Børn, Familie og Ungeudvalget (pdf)

 1. Louise Colding Sørensen (A) - formand
 2. Mads Emil Munk Hansen (F) - næstformand
 3. Klaus Markussen (V)
 4. Jørgen Suhr (B)
 5. Nikolaj Frederiksen (C)

Udvalget varetager opgaver på det natur-, miljø- og klimamæssige område.

Delegationsplan for Natur, Miljø og Klimaudvalget (pdf)

 1. Christina Thorholm (B) - formand
 2. Janne Lunding Olsen (F) - næstformand 
 3. Susanne Due Kristensen (A)
 4. Annette Rieva (V)
 5. Kate Horsbøl (C)

Udvalget varetager opgaver på social-, omsorgs-, og sundhedsområdet.

Delegationsplan for Omsorg og Livskraftsudvalget (pdf)

 1. Søren Lerche (F) - formand
 2. Susanne Due Kristensen (A) - næstformand
 3. Thomas Elong (V)
 4. Louise Colding Sørensen (A)
 5. Christoffer Lorenzen (C)

Udvalget varetager opgaver om kultur og fritid som kunst, musik, teater, billedkunst, børnekultur, kulturturisme, naturturisme og kulturformidling, og bidrager til at udvikle naturturisme og kulturturisme i Kongernes Nordsjælland.

Delegationsplan for Kultur og Fritidsudvalget (pdf)

 1. Dragan Popovic (V) - formand
 2. Peder Bisgaard (A) - næstformand
 3. Thomas Elong (V)
 4. Mathilde Clauson-Kaas (A)
 5. Stine Østlund (C)

Udvalget varetager opgaver om idræt og sundhed.

Delegationsplan for Idræt og Sundhedsudvalget (pdf)

Byrådssekretariatet

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo