Spring menu over

De politiske udvalg varetager de kommunale opgaver. Du kan læse mere om udvalgene nedenfor samt i det enkelte udvalgs delegationsplan.

Januar og september er som udgangspunkt mødefri. 

Politiske udvalg

 1. Kirsten Jensen (A) - formand
 2. Klaus Markussen (V)
 3. Øzgen Yücel (V)
 4. Thomas Brücker (A)
 5. Susanne Due Kristensen (A)
 6. Lars Elbrandt (F)
 7. Christina Thorholm (B)
 8. Tue Tortzen (Ø)
 9. Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)
 10. Morten Bille (D)
 11. Peter Ingemann Bentsen (C)

Økonomiudvalget varetager opgaver på række række, bl.a. tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold, løn- og personaleforhold inden for alle kommunale administrationer områder og kommunale økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen mm.

Delegationsplan for økonomiudvalget (pdf)

Ordinære møder i økonomiudvalget

Mødetidspunkt: kl. 08.15

Onsdag den 19. januar 2022

Onsdag den 9. februar 2022

Onsdag den 23. marts 2022

Onsdag den 20. april 2022

Onsdag den 18. maj 2022

Onsdag den 15. juni 2022

Onsdag den 24. august 2022

Onsdag den 31. august 2022 (1. behandling af budget)

Onsdag den 28. september 2022 (2. behandling af budget)

Onsdag den 12. oktober 2022

Onsdag den 23. november 2022

Mandag den 12. december 2022

 1. Dan Riise (V) - formand
 2. Thomas Brücker (A) - næstformand
 3. Janne Lunding Olsen (F)
 4. Tue Tortzen (Ø)
 5. Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)
 6. Nikolaj Frederiksen (C)
 7. Christoffer Lorenzen (C)

Udvalget varetager opgaver på det arkitektoniske-, planmæssige og trafikale område.

Delegationsplan for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget (pdf)

Ordinære møder i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Mødetidspunkt: kl. 08.00 

Torsdag den 5. januar 2022
Torsdag den 3. februar 2022
Torsdag den 10. marts 2022
Torsdag den 7. april 2022
Torsdag den 5. maj 2022
Torsdag den 2. juni 2022
Torsdag den 18. august 2022
Torsdag den 8. september 2022 (jf. beslutning fra udvalgsmøde den 5. maj 2022)
Mandag den 3. oktober 2022 (flyttet fra den 6. oktober, jf. beslutning fra udvalgsmøde 5. maj 2022)
Torsdag den 10. november 2022
Torsdag den 8. december 2022

 1. Lars Elbrandt (F) - formand
 2. Mie Lausten (A) - næstformand
 3. Thomas Brücker (A)
 4. Jørgen Suhr (B)
 5. Annette Rieva (V)
 6. Søren Lerche (F)
 7. Stine Østlund (C)

Udvalget varetager opgaver om dagtilbud, uddannelse og læring, indsats i forhold til børn, unge og familier.

Delegationsplan for Børn, Familie og Ungeudvalget (pdf)

Ordinære møder i Børn, Familie og Ungeudvalget

Mødetidspunkt: kl. 08.30

Onsdag den 4. januar 2022
Onsdag den 2. februar 2022
Onsdag den 9. marts 2022
Onsdag den 6. april 2022
Onsdag den 4. maj 2022
Onsdag den 1. juni 2022
Onsdag den 17. august 2022
Onsdag den 5. oktober 2022
Onsdag den 9. november 2022
Onsdag den 7. december 2022

 1. Dragan Popovic (V) - formand
 2. Peder Bisgaard (A) - næstformand
 3. Thomas Elong (V)
 4. Jamil Cheheibar (UP)
 5. Stine Østlund (C)

Udvalget varetager opgaver om idræt og sundhed.

Delegationsplan for Idræt og Sundhedsudvalget (pdf)

Ordinære møder i Idræt og Sundhedsudvalget

Mødetidspunkt: kl. 14.00

Tirsdag den 3. januar 2022
Tirsdag den 1. februar 2022
Tirsdag den 8. marts 2022
Tirsdag den 5. april 2022
Tirsdag den 3. maj 2022
Tirsdag den 31. maj 2022
Tirsdag den 16. august 2022
Tirsdag den 4. oktober 2022
Tirsdag den 8. november 2022
Tirsdag den 6. december 2022

 1. Søren Lerche (F) - formand
 2. Susanne Due Kristensen (A) - næstformand
 3. Thomas Elong (V)
 4. Jamil Cheheibar (UP)
 5. Christoffer Lorenzen (C)

Udvalget varetager opgaver om kultur og fritid som kunst, musik, teater, billedkunst, børnekultur, kulturturisme, naturturisme og kulturformidling, og bidrager til at udvikle naturturisme og kulturturisme i Kongernes Nordsjælland.

Delegationsplan for Kultur og Fritidsudvalget (pdf)

Ordinære møder i Kultur og Fritidsudvalget

Mødetidspunkt: kl. 13.00 

Onsdag den 4. januar 2022
Onsdag den 2. februar 2022 
Onsdag den 9. marts 2022
Onsdag den 6. april 2022
Onsdag den 4. maj 2022
Onsdag den 1. juni 2022
Onsdag den 17. august 2022
Onsdag den 5. oktober 2022
Onsdag den 9. november 2022
Onsdag den 7. december 2022

 1. Louise Colding Sørensen (A) - formand
 2. Mads Emil Munk Hansen (F) - næstformand
 3. Klaus Markussen (V)
 4. Jørgen Suhr (B)
 5. Nikolaj Frederiksen (C)

Udvalget varetager opgaver på det natur-, miljø- og klimamæssige område.

Delegationsplan for Natur, Miljø og Klimaudvalget (pdf)

Ordinære møder i Natur, Miljø og Klimaudvalget

Mødetidspunkt: kl. 15.00 (ændret fra kl. 16 og gælder fra august)

Tirsdag den 3. januar 2022 
Tirsdag den 1. februar 2022
Tirsdag den 8. marts 2022
Tirsdag den 5. april 2022
Tirsdag den 3. maj 2022
Tirsdag den 31. maj 2022
Tirsdag den 16. august 2022
Tirsdag den 4. oktober 2022
Tirsdag den 8. november 2022
Tirsdag den 6. december 2022

 1. Christina Thorholm (B) - formand
 2. Janne Lunding Olsen (F) - næstformand 
 3. Susanne Due Kristensen (A)
 4. Annette Rieva (V)
 5. Christoffer Lorenzen (C) 

Udvalget varetager opgaver på social-, omsorgs-, og sundhedsområdet.

Delegationsplan for Omsorg og Livskraftsudvalget (pdf)

Ordinære møder i Omsorg og Livskraftsudvalget

Mødetidspunkt: kl. 17.00

Tirsdag den 3. januar 2022
Onsdag den 2. februar 2022
Onsdag den 16. marts 2022 (kl. 16.00)
Onsdag den 6. april 2022
Onsdag den 4. maj 2022
Onsdag den 1. juni 2022
Onsdag den 17. august 2022
Onsdag den 5. oktober 2022
Onsdag den 9. november 2022
Onsdag den 7. december 2022

Byrådssekretariatet

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo