Snerydning og saltning

Kommunen rydder sne og salter veje, stier og p-pladser i prioriteret rækkefølge. Vejene er inddelt som klasse 1, 2, 3 eller 4. Find din vej i kortet nedenfor. Derefter klik på pilen for at se signaturforklaring mv.

Find vej i vinterkortet

Få mere at vide om 

Dit ansvar som grundejer 

Som grundejer er det dit ansvar at sikre, at der ikke er glat på fortove og stier langs din grund. Du har pligt til at rydde sne og salte eller gruse, snarest muligt efter snefald eller hvis det er glat. I praksis betyder det, at kommunen forventer, at du har ryddet sne og saltet inden du kører på arbejde, og at du gør det igen, når du kommer hjem, hvis det er nødvendigt. 

Når du rydder sne på fortovet, skal du være opmærksom på, at der skal være en passage på mindst 1,5 meter. Hvis der ikke er plads til sneen langs skel, kan sneen lægges i kanten af kørebanen. I ekstreme vintre med meget sne kan det være nødvendigt at køre sneen ind på egen grund. Hvis nogen kommer til skade på fortovet, hvor du har rydningspligten, kan du drages til ansvar.

Hillerød Kommune kan som myndighed give påbud om glatførebekæmpelse og snerydning og lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Husk skraldemanden!

Glemmer du at gruse eller salte helt hen til skraldespanden (i 1 meters bredde), kan du risikere at skraldemanden ikke kan hente dit affald. Det gælder også hvis du har glemt at lave hul i snevolden mellem fortov og kørebane.

Private veje, og private fællesveje på landet

På private veje og private fællesveje på landet, påhviler det de vedligeholdelsespligtige at udføre snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af vej, fortov og sti.

Kommunale ejendomme

Børneinstitutioner, skoler og andre kommunale ejendomme har selv ansvaret for vintervedligeholdelsen foran deres ejendom, på lige fod med private grundejere, alt efter om det er ud til offentlig vej eller sti, eller privat fællesvej eller sti.

Hjælp snerydderne!

Når der ryddes sne kan du som borger selv hjælpe, ved at træffe de forholdsregler du har brug for:

  • Tænk over hvor du parkerer inden snefald. Er der varslet snefald er det en god idé ikke at parkere på vejen hvor kommunen rydder, da der i så fald ikke kan ryddes hvor der holder biler.
  • I tilfælde af store snemængder kan du hjælpe ved at holde sneen på din egen matrikel. Under vintre som 2009/2010 og 2010/2011 er pladsen til sne langs vejene hurtigt opbrugt, og sneen skal bortkøres hvilket er en meget dyr affære.
  • Overhal ikke sneplove og fejekoste der er på arbejde, hvor langsomt det end kan føles at de kører, så er du mere til gene hvis du overhaler og sidder fast.
  • Sørg for at have gode dæk på alle hjul der egner sig til det aktuelle føre.
  • Overvej om det er nødvendigt at køre.
  • Medbring en skovl og tæpper i bilen. 

Hillerød Kommune sørger for snerydning og glatførebekæmpelsen på udvalgte kommunale veje og stier

Hillerød Kommune har ansvaret for 392 km offentlige veje og 135 km offentlige cykelstier. 

Kommunens veje og stier er inddelt i tre kategorier, der ryddes efter tur. De er beskrevet i skemaet under praktiske informationer, hvor du også kan finde kort der viser vejenes og stiernes tildelte kategorier for 2017/2018.

Bemærk: Nogle offentlige veje stier og fortove sneryddes og saltes kun når Hillerød Kommune, Byrådet, Beredskabet, og Politi vurderer vejret særlig ekstremt. Disse er: 

Kommunale ejendomme.

Børneinstitutioner, skoler og andre kommunale ejendomme har selv ansvaret for vintervedligeholdelsen foran deres ejendom, på lige fod med private grundejere, alt efter om det er ud til offentlig vej eller sti, eller privat fællesvej eller sti.

 

Praktiske informationer

På denne side har vi samlet Hillerød Kommunes vinterfoldere, som Nordsjællands Politi har godkendt, samt nogle links til at hjælpe dig som borger med at overkomme vinterens strabadser:

 

FAQ

Hvorfor kan der være så stor forskel på standarden på både veje og cykelstier?

Når man bevæger sig fra en vej til en anden – fra kommune til en anden eller fra en statsvej til en kommunalvej kan det ofte forekomme, at standarden på rydningen/saltningen er forskellig. Vejdirektoratets veje er helt overvejende ryddet mere intensivt og opleves med rette som værende bedre at køre på. Der anvendes langt flere ressourcer på statsvejene.

Der kan også være forskel mellem kommunernes A, B og C veje. Man kan køre på en B vej i en kommune og komme ind i en anden, hvor samme vej er en C vej. Det kan også skyldes tidspunktet, hvor vejen bliver ryddet - om det er i starten af en rute eller slutningen. Endelig kan der være forskelle på de kommunale budgetter.

Cykelstier kan opleves meget forskellige, men ryddes som udgangspunkt på nøjagtigt samme måde. Hvis der er mange udkørsler eller lidt plads, kan det betyde en stor forskel på oplevelsen. Det kan også være, at den ene cykelsti er ryddet en time tidligere end en anden og dermed har en anden standard. Endelig er der i Hillerød store forskelle på klimaet fra øst til vest eller nord til syd – noget man ofte ikke tænker nærmere over. Men det kan have afgørende betydning for saltets virkning.

 

Hvorfor vælter en kommunal lastbil sne ind på mit fortov som lige er ryddet?

Det kan virke irriterende, men vi har desværre ikke nogle muligheder for at undgå dette. Vi opfordrer derfor til, at man også rydder sne når de store maskiner har været forbi.

 

Hvorfor kan man se en traktor med løftet plov køre på en snedækket vej?

Hver traktor har en rute, der starter på et bestemt sted, og hvis de allerede fra de kører ud af garagen skal køre med ploven nede kommer det til at tage alt for lang tid, før de begynder deres rute.

 

Hvorfor kan man opleve, at der pludselig kører to traktorer på stort set samme sted?

Der kører heldigvis mange traktorer på private arealer og det kan være svært at se forskel på en der arbejder for Kommunen eller en privat entreprenør -  og det kan opleves, som om der ikke er styr på opgaven – men det er der som udgangspunkt.

Hvorfor fjerner I ikke sneen?

Det er voldsomt dyrt at fjerne sneen med mange maskiner involveret, så det er som udgangspunkt noget vi meget gerne vil undgå. Enkelte steder har vi dog måtte fjerne sne, nemlig i gågaderne og ved busstoppesteder langs de mest befærdede veje.

 

Hvorfor er de bløde trafikanter nedprioriteret?
Hillerød Kommune har ikke nedprioriteret hverken cyklister eller gående, men trafikken på vejene får saltet til at virke meget bedre. Dette skyldes friktion, der får saltet til at arbejde i sneen eller isen. Hvis saltet ikke virker på cykelstien opstår der nemt isdannelser, der ikke kan gøres noget ved efterfølgende. Også smeltevand, fra de store bunker af sne langs vejene, som sidenhen fryser igen, kan ødelægge fremkommeligheden på vores cykelstier.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her