Spring menu over

Kommunens veje og stier er inddelt i tre kategorier, der ryddes efter tur. De er beskrevet i skemaet under praktiske informationer, hvor du også kan finde kort der viser vejenes og stiernes tildelte kategorier for 2017/2018.

Bemærk: Nogle offentlige veje stier og fortove sneryddes og saltes kun når Hillerød Kommune, Byrådet, Beredskabet, og Politi vurderer vejret særlig ekstremt. Disse er: 

Kommunale ejendomme.

Børneinstitutioner, skoler og andre kommunale ejendomme har selv ansvaret for vintervedligeholdelsen foran deres ejendom, på lige fod med private grundejere, alt efter om det er ud til offentlig vej eller sti, eller privat fællesvej eller sti.

Trafik, vej og park

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo