Spring menu over

Hvorfor kan der være så stor forskel på standarden på både veje og cykelstier?

Når man bevæger sig fra en vej til en anden – fra kommune til en anden eller fra en statsvej til en kommunalvej kan det ofte forekomme, at standarden på rydningen/saltningen er forskellig. Vejdirektoratets veje er helt overvejende ryddet mere intensivt og opleves med rette som værende bedre at køre på. Der anvendes langt flere ressourcer på statsvejene.

Der kan også være forskel mellem kommunernes A, B og C veje. Man kan køre på en B vej i en kommune og komme ind i en anden, hvor samme vej er en C vej. Det kan også skyldes tidspunktet, hvor vejen bliver ryddet - om det er i starten af en rute eller slutningen. Endelig kan der være forskelle på de kommunale budgetter.

Cykelstier kan opleves meget forskellige, men ryddes som udgangspunkt på nøjagtigt samme måde. Hvis der er mange udkørsler eller lidt plads, kan det betyde en stor forskel på oplevelsen. Det kan også være, at den ene cykelsti er ryddet en time tidligere end en anden og dermed har en anden standard. Endelig er der i Hillerød store forskelle på klimaet fra øst til vest eller nord til syd – noget man ofte ikke tænker nærmere over. Men det kan have afgørende betydning for saltets virkning.

Hvorfor vælter en kommunal lastbil sne ind på mit fortov som lige er ryddet?

Det kan virke irriterende, men vi har desværre ikke nogle muligheder for at undgå dette. Vi opfordrer derfor til, at man også rydder sne når de store maskiner har været forbi.

Hvorfor kan man se en traktor med løftet plov køre på en snedækket vej?

Hver traktor har en rute, der starter på et bestemt sted, og hvis de allerede fra de kører ud af garagen skal køre med ploven nede kommer det til at tage alt for lang tid, før de begynder deres rute.

Hvorfor kan man opleve, at der pludselig kører to traktorer på stort set samme sted?

Der kører heldigvis mange traktorer på private arealer og det kan være svært at se forskel på en der arbejder for Kommunen eller en privat entreprenør -  og det kan opleves, som om der ikke er styr på opgaven – men det er der som udgangspunkt.

Hvorfor fjerner I ikke sneen?

Det er voldsomt dyrt at fjerne sneen med mange maskiner involveret, så det er som udgangspunkt noget vi meget gerne vil undgå. Enkelte steder har vi dog måtte fjerne sne, nemlig i gågaderne og ved busstoppesteder langs de mest befærdede veje.

Hvorfor er de bløde trafikanter nedprioriteret?

Hillerød Kommune har ikke nedprioriteret hverken cyklister eller gående, men trafikken på vejene får saltet til at virke meget bedre. Dette skyldes friktion, der får saltet til at arbejde i sneen eller isen. Hvis saltet ikke virker på cykelstien opstår der nemt isdannelser, der ikke kan gøres noget ved efterfølgende. Også smeltevand, fra de store bunker af sne langs vejene, som sidenhen fryser igen, kan ødelægge fremkommeligheden på vores cykelstier.

Trafik, vej og park

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo