Parkering

Her kan du se de offentlige parkeringsmuligheder i Hillerød.

Parkeringsautomaterne i Hillerød er blevet digitaliseret. Det betyder, at din betaling bliver registreret digitalt, og du skal derfor indtaste din nummerplade i p-automaterne*.

Nu kan du vinke helt farvel til din p-billet, da p-vagterne fremover skanner registreringsnumrene på bilerne, og dermed kontrollere betalingerne.

Du behøver derfor ikke længere at gå tilbage med p-billetten og sætte den i din forrude. 

Se videoguiden, der trin for trin viser, hvordan du betaler for parkering på de digitale betalingsautomater. 

Du kan også betale din parkering via mobilbetaling.

*Dine data er beskyttet af persondataloven, og bliver derfor ikke anvendt til andet end din parkering. Evt. statistikker som kommunen laver, er ikke baseret på registreringsnumre eller andre personfølsomme oplysninger. Det vil sige, at der på ingen måde føres overvågning af borgeres parkering eller kørsel i kommunen.

Spørgsmål og svar

Hvor kan jeg parkere min bil i Hillerød?

Gratis parkering i en tidsbegrænset periode:

 Kalvehavetorvet (Irmatorvet) 45 pladser 
 Frederiksværksgade 11 pladser
 Klostervej - BabySam 20 pladser
 Elgiganten 50 pladser
 Herluf Trolles Torv / Føtex 55 pladser
 Føtex 218 pladser
 Åmose mv. langs veje 40 pladser
 Svendsen tagparkering 42 pladser
 Teglgårdssøen 231 pladser (ubegrænset tid)
 Grusparkering ved Åmosevej / Åbrinken  160 pladser (ubegrænset tid)

 

Betalingsparkering:

 Annaborg 100 pladser 
 Klostervej Trekanten 45 pladser
 Markedspladsen 79 pladser
 Markedsstræde 45 pladser
 Posen 71 pladser
 Møllestræde 22 pladser
 Gl. Irma parkering 23 pladser
 Markedsstræde ved kirken 13 pladser
 Bag Haver 18 pladser
 Helsingørsgade 20 pladser
 Søndre Jernbanevej - skråparkering 12 pladser
 Ved P-hus Torvet (P-hus øst) 10 pladser
P-hus Nord, Slotsarkaderne 235 pladser
P-hus Syd, Slotsarkaderne 818 pladser
P-hus Gallerierne 215 pladser

Husk at tjekke parkeringsrestriktionerne på skiltene på den plads, du holder på.

 

Se på kortet, hvor parkeringspladserne ligger i Hillerød.

Røde markeringer er betalingsparkering. Blå er gratis.

Tryk på markeringerne for mere information.

 

Hvad koster det at parkere? 

Timepriser:

Mandag - fredag kl. 8:00 - 20:00 10 kr./time
Lørdag kl. 8:00 - 17:00 10 kr./time
Lørdag - mandag kl. 17:00 - 08:00 Gratis
Mandag - fredag kl. 20:00 - 08:00 Gratis
Søndag og helligdage   Gratis

 

Kommunen har indgået en aftale med EasyPark, ParkMan og Way to Park så bilister kan betale for parkering med mobiltelefonen. Tilmelding til ordningerne skal ske hos leverandørerne.

Hvor må motorcykler parkere?

Du må parkere din motorcykel i en afmærket MC-bås, parallel parkere den langs kantstenen og i alle øvrige parkeringsbåse, der ikke er afmærket til andre typer af køretøjer. Du må derfor ikke standse eller parkere din motorcykel på fortovet. 

 Det skal du være opmærksom på at: 

 Folketinget har vedtaget ændringer i færdselsloven, som trådte i kraft den 1. marts 2014. Det betyder, at motorcykler ikke længere er undtaget betalingskravet på parkeringspladser med betaling. 

Hvad sker der hvis jeg får en parkeringsafgift?

Overtræder du de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Opkrævningen bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

Det koster 510 kr. at parkere ulovligt og 1.020 kr. for at parkere ulovligt på handicappladser eller parkering foran ind- og ud kørsel.

Hvis du ikke betaler afgiften til tiden, fremsendes en rykkerskrivelse pålagt et gebyr på 250 kr. 

 

Klage over en parkeringsafgift kan ske skriftligt til:

Opkrævningen 

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød    

Eller  opkraevning@hillerod.dk    

 

Klage over skiltningen i Hillerød Kommune kan ske skriftligt til: 

Trafik, Vej og Park

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Eller  trafikvejogpark@hillerod.dk   

 

Klage over skiltningen på Hillerød Hospital kan ske til:

Hillerød Hospital. Teknisk afdeling

Dyrehavevej 29

3400 Hillerød

Tlf. 4829 3150

Kommunens afgørelse kan i henhold til færdselslovens § 121, stk. 2 ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Du har mulighed for, i forbindelse med restanceinddrivelses- myndighedens inddrivelse, at få grundlaget for parkeringsafgiften prøvet i Fogedretten. Inddrivelsen kan ske ved enten udlæg, lønindeholdelse eller modregning og kan efter indbringes for Fogedretten jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 2 stk. 2 samt § 18.

Såfremt der er uenighed om kommunens afgørelse og parkanten undlader at betale, vil sagen efter gældende praksis blive overgivet til Opkrævning og Inkasso med henblik på inddrivelse.

 

Hvor må jeg parkere med mit invalidekort?

Bilister, der har invalideskilt, kan parkere gratis på alle kommunale p-pladser i Hillerød.

Invalideskiltet giver herudover en række lempelser ved parkering fx ved parkering, hvor der er tidsbegrænsning. For en oversigt se bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap  § 11.

Vær opmærksom på, at invalideskiltet ikke giver ret til at parkere, hvor der er standsningsforbud.

 

 Hvor kan jeg finde handicap p-pladser?

 

Handicapparkering:

 Navn Vejnavn   Handicap p-pladser
Kalvehavetorvet Frederiksværksgade 1
Fisketorvet Slotsgade 1
Posen Slotsgade 1
Søndre Jernbanevej Søndre Jernbanevej 3
Gørløse Station Stationsvej 1
Møllestræde Møllestræde 2
P-Hus NORD Markedsstræde 2
Trafikpladsen Carlsbergvej 2
Østergade Østergade 2
P-Hus Vest (terræn) Slangerupgade 2
Frederiksborgcentret Milnersvej 3
P-Hus Torvet ØST Østergade 4
P-Hus VEST (Føtex) Slangerupgade 6
Markedspladsen Markedspladsen 7
P-Hus SYD Christiansgade 15

Her finder du et kort over handicap p-pladser.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS