Grønt Råd

Grønt Råd tilfører kommunen viden om, hvad der rører sig i lokalområdet og sikrer, at interesser kan blive hørt.

Grønt Råd er et rådgivende råd med lokale repræsentanter for grønne organisationer og foreninger, som politikere og embedsmænd kan bruge som sparringspartnere i forbindelse med kommunal planlægning og planlægning inden for natur og miljø.

Se kommisorium for Grønt Råd her


Kampagner og støtteordninger

Her kan du finde oplysninger om aktuelle kampagner og støtteordninger i Hillerød Kommune, der vedrører Grønt Råds medlemsorganisationer, og som falder inden for Grønt Råds virke.

Forskønnelsesbyen Blomstrende byer
Puljen er tiltænkt konkrete projekter, der dels skal engagere borgerne i arbejdet for blomstrende byer og dels virker til forskønnelse af byrum. Puljen skal medvirke til at skabe mere natur og biodiversitet i kommunens byområder og medvirke til at understøtte Hillerød Kommunes Strategi for Bynatur.

Du kan læse mere om forskønnelsespuljen her

 
Faunastriber

Hjælp Agerhønen i det åbne land. Projektet omhandler forbedring af naturværdien i agerlandet med deltagelse af mange nordsjællandske kommuner.

Se brouchuren Faunastriber 2020, hvor du kan læse mere om projektet, og hvordan du kan tilmelde dig

Se skilt som kan sættes op på arealer med faunastriber 

 

Mødedatoer i 2021

Torsdag den 14. januar 2021 kl. 16-18
Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 15.00-15.45 - med NMK-udvalget
Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 16-18 
Torsdag den 10. juni 2021 - besigtigelse 
Torsdag den 9. september 2021 kl. 16-18
Torsdag den 2. december 2021 kl. 16-18


Medlemmer af Grønt Råd

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Jørgen Schultz, tlf. 5370 1540, mail jorgen.k.schultz@gmail.com

Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaj Larsen, tlf. 5054 6064, mail kajlarsen103@msn.com

Danmark Naturfredningsforening, Jørgen Nielsen, tlf. 8691 5210, mail jbn.post5@gmail.com

Danmarks Jægerforbund, Jørgen Jacobsen, tlf. 6172 7028, mail jjacpost@hotmail.com

Nordsjællands Landboforening, Inge Christoffersen Holding, mail kontakt@freerslevkotel.dk

DOF Nordsjælland, Stig Englund, tlf. 4826 5842/2342 2356, mail hilleroed@dof.dk

Friluftsrådet, AnneMette Schoeller, mail nordsjaelland@friluftsraadet.dk

Museum Nordsjælland, Esben Aarsleff, tlf. 4824 3448/5184 3626, mail eaa@museumns.dk

Naturhistoriske Forening for Nordsjælland, Vibeke Hansen 

Naturstyrelsen Nordsjælland, Anna Thormann, tlf. 4061 0272, mail ant@nst.dk

Haveselskabet, Susanne Sylvest Carlsen

Hillerød Kommune, formand Grønt Råd, sektionsleder Vibeke Meno, tlf. 7232 2120, mail vibme@hillerod.dk

Hillerød Kommune, Louise Volfing Jacobsen, tlf. 7232 2246, mail lojac@hillerod.dk 

Referater fra møder i Grønt råd 2021

Møde med NMK-udvalget den 4. maj 2021

Møde den 4. maj 2021 inkl. oplæg om affald

Møde den 14. januar 2021

Bilag til referat fra møde den 14. januar 2021

 

Referater frø møder i Grønt Råd 2020

Møde den 29. oktober 2020

Referater fra møder i Grønt Råd 2019

Møde den 5. december 2019

Møde den 5. september 2019

Møde den 2. maj 2019

Møde den 14. marts 2019

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her