BBR & Ejendomsdata

Bygnings- og boligregistret indeholder vigtige oplysninger om din ejendom, fx til brug for fastsættelse af lejers boligstøtte, ejendomsskat, lånemuligheder i banken, forsikringsforhold mv.

 Hvem kan rette en BBR-meddelelse?

 • Ejer, administrator, advokater, landinspektører og ejendomsmæglere kan anmode kommunen om at rette BBR 
 • Ejer/administrator kan give en anden person fuldmagt til at rette BBR. Er du fx lejer, andelshaver eller ejer af en lejlighed i en ejerforening, skal du først have en fuldmagt fra din udlejer, andelsboligforening eller ejerforening inden vi kan rette arealer mm.

Hvad kan du rette i din BBR-meddelelse og hvordan?

 • Skriv til os om hvad rettelsen går ud på fx ændring af tagmateriale, et ekstra toilet, efterisolering af ydervæg op til 25 cm mv.

Her kan du se, hvad du kan ændre uden byggetilladelse

 • Hvis rettelsen er af simpel karakter retter vi din BBR i løbet af 14 dage.
 • Når vi har tilføjet din ændring, kan du se den rettede BBR-meddelelse på

 Boligejer

 • Er rettelsen mere kompleks sender vi dig et kvitteringsbrev med oplysninger om, hvor lang tid det vil tage at udføre rettelsen.

 Hvornår kan vi ikke rette din BBR-meddelelse?

 • Når ændringen drejer sig om udvidelse af etagearealet, eller der sker ændret anvendelse fra fx bolig til erhverv, eller fra en type erhverv til en anden typer erhverv, fx fra kontor til café.
 • Så skal du indhente en byggetilladelse først. Når vi afslutter byggesagen vil BBR blive rettet.
 • Du ansøger om byggetilladelse via det guidede ansøgningsforløb Byg og Miljø

Ansøg om byggetilladelse

 • Hvis du fx vil ændre varmekilde fra oliefyr til fjernvarme, skal du først sløjfe din olietank til miljømyndigheden før vi kan rette BBR.

Sløjf din olietank

 

Oplysninger om erhvervsejendomme til BBR

Frem til udgangen af december 2017 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i Hillerød Kommune. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Her kan du læse om SKATs nye registrering

Ejendomsdata

I myndighedernes registre kan du finde en lang række oplysninger om din bolig og dit lokalområde

Hvor kan du finde ejendomsdata?

På Boligejer.dk kan du lave opslag i alle de store ejendomsdataregistre. Dvs.

 • BBR (Bygning- og Boligregistret) – Oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v.
 • SVUR (Statens Vurderingsregister) – Oplysninger om ejendomsvurdering, grundværdi og salg
 • Matrikelregistret - Oplysninger om grund
 • PlansystemDK - Oplysninger om lokalplaner

Du kan også finde energimærker og BBR-meddelelser.

Desuden kan du som ejer finde dine tilstandsrapporter og el-eftersynsrapporter samt eftersynsrapporter fra den obligatoriske byggeskadeforsikring, hvis du er logget på med NemID.

Hvordan får du data til brug for bolighandel?

Ejendomsrapporten samler og formidler mere end 40 forskellige ejendomsoplysninger, som borgeren og den professionelle skal bruge ved ejendomshandel. Ejendomsdatarapporten er digital og afløser det kommunale oplysningsskema, hvor oplysningerne blev indhentet i kommunerne. Ejendomsdatarapporten indeholder en lang række oplysninger, der vedrører

 • Bygninger - tilstandsrapport, energimærke, elinstallationsrapport og BBR-oplysninger mv.
 • Økonomi - ejendomsskat, ejendomsværdi mv.
 • Planer - lokalplaner, zonestatus, planer for varmeforsyning mv.
 • Vand - spildevand, vandforsyning og grundvand
 • Jordforurening - kortlagt og lettere jordforurening mv.
 • Natur, skov og landbrug - beskyttet natur, fredskov mv.
 • Bygge- og beskyttelseslinjer - skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelse, strandbeskyttelse mv
 • Miljøsag - kommunale miljøsager

Rapporten koster 325 kr. og kan købes på Boligejer.dk. (2018)

Tinglysning.dk

Tinglysning af skøder og servitutter mv. foregår digitalt. På Tinglysning.dk kan du gratis se den såkaldte uofficielle tingbogsattest på din egen ejendom, hvis du er logget ind med NemID. Det samme gælder en andelsboligattest

Hvad er registrenes formål?

Myndighederne bruger oplysningerne i de store landsdækkende registre til administrative opgaver. De er altså ikke lavet med henblik på borgerinformation. Derfor kan det af og til være lidt svært at forstå oplysningerne. Men alligevel er der en guldgrube af information om din bolig og dit lokalområde at hente.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS