Pædagogisk assistentuddannelse

Hillerød kommune udbyder en gang om året elevpladser til uddannelsen som pædagogisk assistent.

Har du lyst til at uddanne dig indenfor pædagogfaget, så er pædagogisk assistentuddannelse måske noget for dig? Hillerød Kommune søger hvert år pædagogisk assistentelever med optagelse til hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse med start i august. Ansøgningsrunde 2021 er afsluttet. Ønsker du at ansøge i 2022, kan du fra marts måned samme år finde stillingsopslag herunder og ansøge online.

For at blive optaget på hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er kravene, at man som minimum har karaktererne 02 i matematik og dansk fra folkeskolens afslutningsprøve, 9. eller 10. klasse. Derudover skal man have et godkendt Grundforløb 2 eller være i gang med dette.

Samarbejde med SOPU

Hillerød Kommune samarbejder med SOPU skolen i Hillerød og henviser elever med en uddannelsesaftale hertil. Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du klikke ind på SOPU skolens hjemmeside

Praktik

Eleverne kommer i praktik i kommunens børneinstitutioner (børnehaver, vuggestuer og SFO´er) med mulighed for at komme i praktik på de sociale tilbud (dag-og døgntilbud for unge og voksne udviklingshæmmede eller hjerneskadede borgere) i den 3. lange praktik.

Ansættelse og elevløn

Hillerød Kommune ansætter eleverne, som aflønnes centralt i kommunen. Eleverne får elevløn under uddannelsen i henhold til overenskomst med FOA. Uddannelsen er adgangsgivende til KP (Københavns Professionshøjskole).

Børneinstitutioner og sociale tilbud der modtager PAU-elever i praktik skal ikke bidrage til finansieringen af elevlønnen, men skal selv afholde timer til vejledning, møder og evt. uddannelse for praktikvejlederen.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her