Spring menu over

Arbejdet udføres i to etaper:

Første etape løber fra Slangerupgade til og med Køies Bugt

Anden etape løber fra Køies Bugt til Torvet.

 

Første etape er snart færdig. Efter jul blev Slotsgade igen åbnet for kørende trafik og vi påbegynder de sidste arbejder på Køies Bugt med brolægning og beplantning. Vi forventer at være færdige med første etape i 1. kvartal 2023.

 

Anden etape er startet i februar 2023. Vi begynder i Murer Tonny Stræde og arbejder derefter ned mod Køies bugt. Efterfølgende arbejdes der i Frederiksgade og strækningen fra Murer Tonny Stræde og frem til Torvet. Vi forventer at anden etape blive afsluttet medio november 2023.

 

Visualisering af etape 1 og 2. Etape 1 løber fra Slangerupgade til og med Køies Bugt og etape 2 løber fra Køies Bugt til Torvet.

Hvad skal fornyes i Slotsgade?

Hele Slotsgade og Frederiksgade bliver fornyet, så den bliver mere indbydende, grøn og lettere at færdes i, uanset om du er på høje hæle, har en barnevogn med eller bruger rollator.

Vi udskifter den eksisterende belægning med en ny klinkebelægning, der farvemæssigt referer til teglmurene på Frederiksborg Slot, og på Køies Bugt kommer der nye chaussésten, som har mere jævn overflade.

De gamle chaussésten genbruger vi som kørebanebelægning i den del af Slotsgade, hvor der i dag er asfalt. De åbne vandrender erstattes af lukkede vandrender med en rist på.

På Køies Bugt kommer der to nye hævede bede med ny beplantning med træer, buske, forårsløg og stauder. Samtidig bliver der rig mulighed for at tage et hvil på torvet, da vi etablerer nye bænke.

Gennem hele Slotsgade supplerer vi med nye træer, så gaden samlet set får flere træer end i dag.

På Hillerød forsynings hjemmeside kan du orientere dig om forsynings separatkloakeringsprojekt

 

Hillerød Kommune - logo