Spring menu over

Hillerød Byråd har den 21. juni 2023 godkendt en strategisk energi- og varmeplan for Hillerød Kommune. I planen er der bl.a. en varmplan der viser, hvor der bliver arbejdet med at udrulle fjernvarme.

Strategisk Energi- og Varmeplan for Hillerød Kommune

Den strategiske energi- og varmeplan er en del af Hillerød Kommunens nye klimaplan, der viser hvordan vi vil blive klimaneutrale og klimarobuste inden 2050.

Du kan læse mere om klimaarbejdet her

Den strategiske energi- og varmeplan beskriver, hvor der er potentiale for fjernvarme

Varmeplanen er lavet i samarbejde med Hillerød Forsyning, der leverer fjernvarme i Hillerød Kommune.

Varmeplanen beskriver, hvor der er potentiale for at udrulle fjernvarme frem til 2028.

I varmeplanen er byområderne i kommunen kategoriseret med farver. De forskellige farver angiver, hvad vi forventer i området:

  • Blå: Områderne er allerede udlagt til fjernvarme. Hvis man ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen, skal man kontakte Hillerød Forsyning.
  • Grøn: Områder forventes tilbudt fjernvarme inden 2028. For  områderne Gadevang, Ny Hammersholt, Salpetermosen, Nørre Herlev/Brødeskov, Ny Harløse og Sønder Strødam er der i december 2023 godkendt projektforslag for fjernvarme. Hillerød Forsyning arbejder lige nu på projektforslag for de øvrige grønne områder.
  • Rød: Områder forventes ikke tilbudt fjernvarme inden 2028.

Uden for de farvede områder forventer vi ikke, at der kommer fjernvarme.

Hold dig opdateret med det videre arbejde på Hillerød Forsynings hjemmeside

Se hvad potentialet for fjernvarme er, der hvor du bor. Søg din adresse frem ved at klikke på den blå pil, som du finder i venstre side af kortet:

Er der ikke umiddelbart planer om at tilbyde fjernvarme til din adresse, kan du læse mere om alternative varmekilder længere nede på siden. Det kan også være midlertidige løsninger som fx varmepumpe på abonnement.

Har du spørgsmål til den strategiske energi og varmeplan?

Hvis du har spørgsmål til planen kan du skrive en mail til miljo@hillerod.dk.

Spørgsmål og svar om varmeplanen

I kortet ovenfor kan du se, hvor der arbejdes videre med fjernvarme.

På Hillerød Forsynings hjemmeside kan du skrive dig op og tilkendegive, at du er interesseret i fjernvarme.

Skriv dig op og tilkendegiv din interesse for fjernvarme på Hillerød Forsynings hjemmeside

Før der kan laves et fjernvarmesystem i et nyt område, skal Hillerød Forsyning udarbejde et projektforslag, der skal godkendes af kommunen. Når Hillerød Forsyning laver projektforslagene, udregner de hvor mange der skal tilslutte sig i hvert område, for at økonomien er positiv.

Hillerød Forsyning kan først begynde på anlægsarbejdet i et område, når  det nødvendige antal borgere har skrevet under på, at de vil tilslutte sig.

Tilslutningen skal typisk være omkring 60-70 %. Vi kan derfor ikke garantere, at der kommer fjernvarme i nogle områder, før der er godkendt projektforslag, og der er nok borgere, der har skrevet under på, at de ønsker at tilslutte sig i de enkelte områder.

Vi forventer, at alle projektforslag er udarbejdet og godkendt i løbet af 2023.

I december 2022 sendte Hillerød Kommune breve ud til alle husejere med olie- eller gasfyr. Her orienterede vi om mulighederne for at få fjernvarme og hvilke alternativer der er, hvis man ikke kan få eller ønsker fjernvarme.

I løbet at den kommende tid sender vi nye breve ud til ejere af gas- og oliefyr i Nødebo, Gadevang, Tulstrup, Alsønderup, Brødeskov, Nørre-Herlev, Uvelse, Lystrup, Meløse Industripark og Solparken.

Hvis du har udfyldt formularen på Hillerød Forsynings hjemmeside, om at du er interesseret i at få fjernvarme, bliver du også kontaktet direkte af Hillerød Forsyning, når de har nye informationer.

Hold dig opdateret med det videre arbejde på Hillerød Forsynings hjemmeside

Ja, det kan du med stor sandsynlighed, da Hillerød Forsyning allerede har et veludbygget fjernvarmenet i Hillerød by, som de kan koble dig på.

Det samme gælder, hvis du bor i Skævinge, Gørløse, Meløse eller St. Lyngby.

Du kan læse mere på Hillerød Forsynings hjemmeside, hvor du også kan anmode forsyningen om at sende et tilbud

I en række mindre bysamfund kommer der sandsynligvis ikke fjernvarme. Det skyldes, at der findes alternativer, som er billigere at etablere, eller som giver borgerne billigere varme.

For at etablere fjernvarme kræver loven, at man skal regne på samfundsøkonomien. Hillerød Forsyning skal derfor beregne, om fjernvarme i et område vil være billigere end alternativerne, og at det kan betale sig at etablere og drive udvidelsen, samt om det er miljømæssigt fornuftigt. Beregningen skal sikre, at ressourcerne går til de projekter, som giver størst mulig gevinst for samfundet.

Det er dyrt at lægge store ledninger i jorden, så derfor skal der også være en del til at aftage fjernvarme, for at økonomien hænger sammen.

Hvis du ønsker at skifte dit naturgas- eller oliefyr, og fjernvarme ikke er en mulighed, vil det være oplagt at skifte til en luft til vand-varmepumpe, et jordvarmeanlæg eller andre grønne løsninger.

Hvis du bor i et af de lysegrønne områder, hvor Hillerød Forsyning stadig undersøger om fjernvarme bliver en mulighed, kan det være en god ide at vente med at træffe en beslutning til 1. april, hvor de sidste undersøgelser er lavet. Du kan være blandt dem, der får tilbudt fjernvarme på sigt.

Der er firmaer, der tilbyder varmepumper på abonnement, så man kan også få en midlertidig løsning, hvis man har brug for at skifte fyr med det sammen, men gerne vil have fjernvarme på sigt.

På SparEnergi.dk og www.hillerod.dk kan du læse mere om varmepumper, jordvarme og varmepumper på abonnement.

Læs om varmepumper og hvordan du skifter til varmepumpe her

Læs om jordvarme og hvordan du skifter til jordvarme her

Læs om varmepumper på abonnement her

På SparEnergi.dk kan du få vejledning om alle de alternative varmeløsninger

Prisen afhænger blandt andet af, hvor mange meter fjernvarmerør, der skal lægges. Det styres primært af, hvor du bor. Derudover afhænger prisen også af, hvor mange andre i nabolaget, der også ønsker fjernvarme. Jo flere, der er interesseret, jo lavere pris pr. ejendom.

Du kan se mere på Hillerød Forsynings hjemmeside, hvor du både kan bede om et konkret tilbud på at fjernvarme, hvis du bor i et af de blå områder, eller tilkendegive din interesse hvis du bor i et grønt eller lysegrønt område

Læs mere om dine muligheder for at få fjernvarme på Hillerød Forsynings hjemmeside

Nej, det er du ikke. Fjernvarme er et tilbud, og der bliver ikke tilslutningspligt i de nye fjernvarmeområder. Men i regeringens klimaplan er der lagt op til, at alle olie- og gasfyr er udfaset i 2035. Så på et tidspunkt skal alle borgere med olie- og gasfyr finde en anden måde at opvarme deres boliger.

Nej, hvis du har naturgas kan du frit skifte til en anden varmekilde som fx fjernvarme eller luft-vand varmepumpe, selvom det er tinglyst på din ejendom eller står i en lokalplanen, at der er tilslutningspligt til naturgas.

Få tips til at spare på energien

I samarbejde med energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi holdt vi i august et webinar om de høje energipriser. 

Se webinaret her, hvor Spar Energi giver tips og tricks til, hvordan du selv kan spare på energien, og hvilke muligheder der er for at få tilskud.

Miljø

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo