Spring menu over

Områder, der er lettere forurenede betegnes som områdeklassificeret. Det betyder også, at næsten alt jord i byzone som udgangspunkt klassificeres som lettere forurenet.
Forureningen stammer fra menneskers aktiviteter gennem tiden, blandt andet fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

På Hillerød Kommunes webkort kan du se, om din grund ligger i et område der er områdeklassificeret

 
Disse regler gælder, hvis du bor i et områdeklassificeret område

Hvis du skal flytte jord fra et areal, der er områdeklassificeret, skal det anmeldes til kommunen. Jorden må først flyttes, når vi har godkendt din anmeldelse.

Læs mere om reglerne for jordflytning her

Sundhedsfaglig rådgivning

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Risikoen er f.eks. væsentlig lavere end risikoen ved luftforurening i de større byer.

Små børn har en tendens til at proppe alt i munden; jord, beskidte fingre, legetøj og meget andet. Netop små børn er særligt følsomme over for forurening. Det skyldes, at deres kroppe er under udvikling. Hvis du har små børn (eller arbejder med børn), bør du derfor følge en række enkle råd som Miljøstyrelsen, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner, har lavet for at børn bedst muligt kan undgå at blive påvirket af forureningen.

Læs mere:

En hverdag med jord i byen - Gode råd

Informationsmateriale om lettere forurenet jord

Kortlægning og områdeklassificering

Miljø

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo