Spring menu over

Du kan se om din grund er kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) eller er kortlagt som forurenet (vidensniveau 2) på Hillerød Kommunes webkort.

Tjek om din grund er forurenet på Hillerød Kommunes webkort

Region Hovedstaden kortlægger de forurenede grunde

Det er Region Hovedstaden, der kortlægger forurenede grunde. Du skal kontakte Region Hovedstaden på tlf. 38 66 50 00, hvis du har spørgsmål til kortlægningen.

Få mere viden om jordforurening og kortlægning af grunde på Region Hovedstadens hjemmesideDu kan også læse om kortlægning af forureninger på Miljøstyrelsens hjemmeside
 

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil ændre noget på en forurenet grund

Vil du bygge, lave et anlæg eller ændre arealanvendelsen på en forurenet grund, f.eks. ændre en erhvervsgrund til en boligejendom, skal du skal søge om tilladelse hos Hillerød Kommune.

Du søger om tilladelse (§8-tilladelse efter jordforureningsloven) ved at udfylde og indsende vores ansøgningsskema til §8-tilladelser. Vær opmærksom på, at der til ansøgningsskemaet skal vedlægges en projektbeskrivelse. Krav til indholdet i projektbeskrivelsen fremgår af ansøgningsskemaet.

Hent skema til ansøgning efter Jordforureningslovens § 8 her - Word

Du skal anmelde det, hvis du flytter jord fra et kortlagt areal

Hvis du vil flytte jord fra et kortlagt areal, skal det anmeldes til Hillerød Kommune. Du må først flytte jorden, når vi har godkendt din anmeldelse.

Læs mere om reglerne for jordflytning her

Opdager du en forurening

Hvis du støder på jord, som lugter (fx af olie) eller er misfarvet, har du pligt til at standse arbejdet med det samme og straks give kommunen besked. Før du begynder eller fortsætter med at grave, skal kommunen vurdere, hvordan du skal forholde dig til forureningen, og om den skal kortlægges eller fjernes.

Ved akut opstået forurening, f.eks. udslip af olie, skal du kontakte Beredskabet på tlf. 112.

Miljø

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo