Spring menu over

Hvornår kan du få tildelt hjemmehjælp?

For at få tildelt hjemmehjælp, skal du have et nedsat funktionsniveau, der gør, at du har brug for støtte i hverdagen - og som du ikke kan løse selv ved at bruge hjælpemidler.

Nedsat funktionsniveau kan fx være, at

  • du har begrænset bevægelighed og ikke selv kan vaske dig
  • du ikke kan komme på gaden, og ikke kan bestille varer på nettet og derfor har brug for hjælp til indkøb
  • du har nedsat syn og har brug for hjælp til at læse din post
  • du ikke kan gøre rent ved hjælp af velfærdsteknologiske rengøringsredskaber, fx en robotstøvsuger, eller andre metoder herunder fordeling af opgaver hen over nogle uger

Du skal visiteres til hjemmehjælp

For at få hjemmehjælp skal du visiteres til det. Det betyder, at vi skal undersøge dit behov for hjemmehjælp, inden det kan gå i gang.

Hjælp til at kunne mere selv

Når du søger støtte til personlig og praktisk hjælp, vurderer vi først, om du kan blive i stand til at klare noget af det selv. Hvis du kan det, kan vi tilbyde dig et rehabiliteringsforløb. 

Et rehabiliteringsforløb er en periode, hvor du sammen med en medarbejder fra kommunen arbejder for at du igen kan klare dine daglige gøremål. Du får gode råd og skal træne noget af det, der er svært for dig. Det kan fx være, at du kan gøre rent eller tage bad, efter at du har været syg, eller at du med de rette redskaber igen kan lave din egen mad.

Efter forløbet vurderer vi, hvor meget hjælp, du skal have og hvor meget, du selv kan klare.

Brug pilen og se de fem typiske trin når du søger om hjemmehjælp

Udfyld og send ansøgning om hjemmehjælp

Læs om forskellig hjemmehjælp og vælg leverandør

Hvis du ikke længere selv kan klare din personlige pleje, eller ikke selv er i stand til at lave mad, kan du søge om støtte til det.

Støtte til personlig pleje kan foregå i dit eget hjem døgnet rundt, og kan bl.a. omfatte hjælp til at blive vasket eller komme i bad, toiletbesøg, få hjælp til at få tøj af og på, anretning af mad eller støtte til at spise og drikke.

Vælg leverandør

Når du er blevet visiteret til personlig pleje, skal du vælge, hvilken leverandør du ønsker at benytte.

Du kan vælge mellem følgende leverandører:

Selvvalgt hjælper

En selvvalgt hjælper betyder, at du kan udpege en person til at tage sig af den støtte, du er visiteret til. Vi skal godkende den udpegede person, og han eller hun skal ansættes af kommunen.

Sådan skifter du leverandør

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler. Du kan skifte leverandør med fem dages varsel.

Hvis du ikke selv kan lave din varme mad, kan du få leveret mad til dit hjem. Du får maden leveret som kølemad én gang om ugen til alle ugens dage.

Hvad koster det?

Prisen for et hovedmåltid er 61 kr. og en tillægsret 16 kr. (i 2024). Hvis din ægtefælle også er visiteret til madservice, og I bor sammen, får I 25% rabat på maden, så et hovedmåltid koster 45,75 kr. pr. person, og en tillægsret koster 12 kr. pr. person.

Vælg leverandør

Du kan vælge mellem følgende leverandører af madservice:

  • MAD til hver DAG,
  • Det Danske Madhus A/S

Gå til MAD til hver DAGs hjemmeside her

Gå til Det Danske Madhus' hjemmeside her

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler. Du kan skifte leverandør med fem dages varsel.

Hvis du er blevet visiteret til det, får du hjælp til rengøring i dine opholdsrum, hvad der ca. svarer til ca. 65 m² hver 3. uge.

Hvis du selv har mulighed for at gøre rent, fx ved hjælp af en robotstøvsuger eller en forlænget gulvmoppe, kan vi hjælpe dig med at tilrettelægge rengøringen.

Vælg leverandør

Du kan vælge mellem følgende leverandører af rengøring:

Vær opmærksom på, at fra den 3. oktober 2023 kan du også vælge Det Skønne Liv som leverandør af hjemmepleje, hvis du skal have hjælp til rengøring.

Selvvalgt hjælper

En selvvalgt hjælper betyder, at du kan udpege en person til at tage sig af den støtte, du er visiteret til. Vi skal godkende den udpegede person, og han eller hun skal ansættes af kommunen.

Sådan skifter du leverandør

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler. Du kan skifte leverandør med fem dages varsel.

Bliver du visiteret til tøjvask, består ordningen i at du får hentet og leveret dit tøj i udgangspunktet hver anden uge.

Vælg leverandør

Du kan vælge mellem følgende leverandører:

  • Trasbo A/S, www.trasbo.dk, telefon 47527435
  • Elis, telefon 35853283

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler. Du kan skifte leverandør med fem dages varsel.

Med en indkøbsordning aftaler du med os, hvad du skal have købt, og du får bragt dine varer hjem til dig. Du kan få en indkøbsordning, hvis du ikke selv kan købe ind over nettet eller ved at ringe til butikken.

Du kan vælge mellem følgende leverandører:

  • Supermarkedet Intervare
  • Egebjerg Købmandsgård A/S

Læs mere på Intervares hjemmeside her

Læs mere på Egebjerg Købmandsgårds hjemmeside her

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal du kontakte Visitation og Hjælpemidler. Du kan skifte leverandør med fem dages varsel.

Visitation og Hjælpemidler

Ældre og Sundhed
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag og tirsdag kl. 10 – 14

Onsdag lukket

Torsdag kl. 12 – 17

Fredag kl. 10 – 12

Hjemmeplejen

Ældre og Sundhed
Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød

Telefontid

Mandag til fredag kl. 9-10

Se dine sundhedsdata - log på Nexus Borger

Følg med i dine sundhedsdata hjemmefra ved at logge på Nexus Borger.

Se dine sundhedsdata - Nexus Borger
Hillerød Kommune - logo