Spring menu over

Hvornår kan du søge?

Du kan søge om tekniske hjælpemidler, når hjælpemidlerne i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din funktionsnedsættelse, og i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Der findes mange redskaber, der kan hjælpe dig i hverdagen, som du ikke kan få gennem kommunen, men som du selv kan købe. Det kan fx være skridsikre bademåtter, gigtvenligt køkkenudstyr, mobiltelefoner og robotstøvsugere.

Du låner hjælpemidlet

Hvis du har brug for et teknisk hjælpemiddel, får du det til låns og du skal levere det tilbage, når du ikke længere skal bruge det. Hvis det går i stykker, sørger vi for at reparere det. Du skal selv sørge for vedligeholdelse og skal selv betale driftsudgifter, fx udskiftning af dæk på din kørestol.

Midlertidigt lån af hjælpemidler fra hospitalet

Hvis du har været indlagt på et hospital, og har brug for et hjælpemiddel i en kortere periode, låner du det af hospitalet. hvis du stadig skal bruge hjælpemidlet efterfølgende, kan du søge om hjælpemidler i kommunen.

Du skal bruge MitID for at udfylde og sende ansøgningen.

Du kan, som udgangspunkt, ikke få tilskud til tyngdeprodukter

Du skal være opmærksom på, at du, som udgangspunkt, ikke kan få tilskud fra os til at købe tyngdeprodukter som fx tyngdeveste eller tyngdedyner.

Det gælder også, selvom du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og fx har svært ved at finde ro.

Du kan selv købe tyngdeprodukter i almindelige butikker.

Visitation og Hjælpemidler

Ældre og Sundhed
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag og tirsdag kl. 10 – 14

Onsdag lukket

Torsdag kl. 12 – 17

Fredag kl. 10 – 12

Se dine sundhedsdata - log på Nexus Borger

Følg med i dine sundhedsdata hjemmefra ved at logge på Nexus Borger.

Se dine sundhedsdata - Nexus Borger
Hillerød Kommune - logo