Spring menu over

Du kan få tilskud til indretning af din bolig, hvis det er nødvendigt for at boligen bliver egnet til dig

Det kan fx være, at du har behov for at få køkkenbordet sænket, få opsat særlige dørgreb i badeværelset få fjernet dørtrin eller opsat ramper.

Du kan få tilskuddet, hvis vi vurderer, at din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat, og en anden indretning af din bolig vil betyde, at boligen bliver bedre egnet til dig, og vil lette din hverdag.

Hvis du bliver nødt til at flytte

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres nok til at den er egnet til dig, og du bliver nødt til at finde et andet sted at bo, kan vi dække udgifterne til at finde den nye bolig.

Du kan selv vælge leverandør

Du kan selv vælge håndværkere og materialer til boligindretningen. Vi har aftaler med håndværkere om de fleste mindre boligindretninger. På de større boligindretninger kan vi indhente et tilbud.

Vær opmærksom på, at du højst kan få tilskud til det beløb, som vi har indhentet tilbud på. Det gælder både på valg af håndværker og materialer.

Du skal logge på NemID for at udfylde og sende ansøgningen.

Visitation og Hjælpemidler

Ældre og Sundhed
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag og tirsdag kl. 10 – 14

Onsdag lukket

Torsdag kl. 12 – 17

Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo