Spring menu over

Fælles Børn Fælles ansvar

Er Hillerød Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Den har til formål at skabe sammenhæng mellem generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
Det er også den røde tråd der skaber sammenhæng mellem de politiske mål, indsatsområderne og de konkrete handlinger samt retningslinjer for samarbejdet mellem de forskellige aktører.

Læs politikken Fælles Børn Fælles Ansvar

Børnene i vores dagtilbud skal møde pædagoger, der målrettet og bevidst iværksætter en praksis med henblik på at styrke børnenes fællesskab.

Personalet skal have fokus på at skabe rammer for god leg, da det er gennem legen, at barnet udvikler sig og lærer nyt.

Børnene lærer noget, hver dag de kommer i vores dagtilbud, personalet skal derfor støtte, guide og udfordre det enkelte barn tilpas ved at gå foran barnet og vise vej - ved siden af barnet og støtte barnet i aktiviteten - eller bagved barnet for at støtte og hjælpe barnet til at turde komme videre og tage næste skridt.

Hos os vil personalet bevidst tilrettelægge læringsprocesser, hvor barnets nysgerrighed vækkes, og hvor barnet får lov til at eksperimentere, og dermed lyst til at lære mere.

Dagtilbuddenes guide til Pædagogisk Analyse

Pædagogisk Analyse er Hillerød Kommunes fælles samarbejdsmodel til udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud.

Læs mere om guide til Pædagogisk Analyse

Sådan arbejder vi med Science Didaktisk og kompetenceudvikling

På dagtilbudsområdet er det besluttet, at arbejde ud fra en science didaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde.

Science refererer til den nysgerrige og eksperimenterende tilgang, pædagogerne indgår i sammen med børnene i vores dagtilbud. Der arbejdes bevidst på at fange børnenes spørgsmål og undren.

Didaktik refererer til de overvejelser og refleksioner, personalet gør sig, over det pædagogiske indhold, som de præsenteres for i dagligdagen

Kompetenceudvikling

Det pædagogiske personale i vores daginstitutioner har mulighed for løbende kompetenceudvikling. Det sker både gennem korte- og længere varende kursusforløb. For at sikre et fortsat fokus efter kurser og uddannelse, er der etableret faglige netværk for pædagoger og medarbejdere i dagplejen, der har en særlig viden indenfor følgende områder:

  • Natur, Udeliv, Science og Digitalisering

  • Krop, Dannelse og Sprog

  • Kultur, Æstetik og inkluderende Fællesskaber


Netværkene bygger videre på den viden der er tilegnet gennem grundkursus indenfor kompetenceområdet. Der er for nogle netværk, mulighed for at supplere dette med diplommodul.

Dagtilbud Børn

Telefontider
Mandag og tirsdag kl. 10 – 14
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo