Spring menu over

Fra 1. januar 2023 er der nye klimakrav i bygningsreglementet til nybyggeri. Formålet er at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.

Klimakravene gælder for nybyggeri, som er omfattet af krav om at overholde energirammen. Det vil sige bygninger opvarmet til over 5 °C med få undtagelser.

Her kan du læse mere og få hjælp hos Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger.

Hvad betyder kravene for dig?

  • Du skal udarbejde en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA) for dit byggeri
  • Du skal indsende LCA sammen med den øvrige dokumentation ved færdigmeldingen af din byggesag under Teknisk dokumentation, Kap. 11.
  • Nybyggeri over 1.000 m² skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækvivalenter/m2/år.

Klimakravene gælder ikke for:

  • Tilbygninger
  • Ombygninger
  • Sommerhuse
  • Sekundære bygninger
  • Byggeri, der ikke er omfattet af energirammen i bygningsreglementet, dvs. byggeri, der er uopvarmet eller opvarmet til mindre end 5 ˚C. 
Hillerød Kommune - logo