Spring menu over

Som bygningsejer er du ansvarlig for, at din bygning er i lovlig stand. Det betyder, at hvis du har en skorsten, skal du minimum én gang om året have den renset af en skorstensfejer, som er uddannet til det. Det er også en skorstensfejer, der skal godkende når du har installeret en ny brændeovn.

Frit valg af skorstensfejer

Der er frit skorstensfejervalg i hele landet, og Hillerød Kommune har  ikke indgået en aftale med en specifik skorstensfejermester. Du betaler derfor heller ikke for skorstensfejning over ejendomsskatten, men betaler direkte til din skorstensfejermester.

Læs lovgivningen og få vejledning om skorstensfejerordningen.

KL's vejledende takster for skorstensfejning.

Undgå nabokonflikter - Lær mere om at fyre korrekt op i din brændeovn

Få hjælp til at finde en skorstensfejermester

Find en skorstensfejermester hos Skorstensfejerlauget

Læs om reglerne før du søger byggetilladelse til skorsten eller nyt anlæg, som kræver byggetilladelse.

Få svar på dine spørgsmål om byggeri hos

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo