Spring menu over

Du kan få hjælp til indretning af din bolig, hvis det er nødvendigt for at boligen bliver egnet til dig

Det kan fx være, at du har behov for at få fjernet dørtrin, opsat ramper eller ændret en dørbredde.

Vi kan hjælpe dig, hvis vi vurderer, at din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat, og en anden indretning af din bolig er nødvendig for at boligen bliver bedre egnet til dig. Udgiften til boligindretningen skal være rimelig i forhold til de fordele, det giver.

Du kan selv vælge leverandør

Du kan selv vælge håndværkere og materialer til boligindretningen. Vi har aftaler med håndværkere om de fleste mindre boligindretninger. På de større boligindretninger kan vi indhente et tilbud.

Vær opmærksom på, at du højst kan få tilskud til det beløb, som vi har indhentet tilbud på. Det gælder både på valg af håndværker og materialer.

Hvis du bliver nødt til at flytte

Hvis der er brug for omfattende boligændringer, eller din nuværende bolig ikke kan ændres nok til, at den er egnet til dig, og du bliver nødt til at finde et andet sted at bo, kan du enten selv finde en egnet bolig, eller du kan søge om at få tildelt en ældre- og handicapegnet bolig.

Når du er flyttet, kan du søge om nødvendige boligindregninger af din nye bolig.

Læs mere om ældre- og handicapegnede boliger her

Du skal logge på MitID for at udfylde og sende ansøgningen.

Visitation og Hjælpemidler

Ældre og Sundhed
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag og tirsdag kl. 10 – 14

Onsdag lukket

Torsdag kl. 12 – 17

Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo