Spring menu over

Den 17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. 

Det er vores personalechef og sekretariatschef, som varetager whistleblowerordningen, og sørger for, at kommunens ledelse får besked om sagen, så de kan undersøge forholdene nærmere.

Formålet med ordningen er, at medarbejdere og samarbejdspartnere på en tryg, sikker og anonym måde kan gøre opmærksom på ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen. Samtidig sikrer ordningen, at oplysningerne bliver håndteret hurtigt og konstruktivt.

Ordningen skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed i Hillerød Kommune. Som medarbejder må du, inden du bruger whistleblowerordningen, meget gerne overveje, om problemet evt. kan løses ved at gå til din egen leder eller tillidsrepræsentant.

Du finder mere information på whistleblowerportalen.

Byrådssekretariatet

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo