Spring menu over

Som elev hos os bliver du del af en arbejdsplads med et godt samarbejde på tværs af fagene, med høj faglighed og med fokus på forebyggelse og rehabilitering.

Med en elevstilling hos os får du

 • Et godt og udviklende læringsmiljø
 • Uddannede oplæringsvejledere, der følger dig gennem hele oplæringen
 • Planlagt undervisning i oplæringen
 • Uddannelseskonsulenter der støtter og vejleder dig gennem hele uddannelsesforløbet
 • Fast løn under hele uddannelsesforløbet

Dette forventer vi af dig

 • Du tager medansvar for din uddannelse og deltager aktivt
 • Du er mødestabil og motiveret for at lære
 • Du kan kommunikere imødekommende og respektfuldt
 • Du kan reflektere over din egen rolle i samarbejdsrelationer

Sådan bliver du aflønnet som elev

Hvis du bliver ansat som elev på hovedforløbet, får du løn under hele uddannelsen.
Hvis du er under 25 år, når du begynder på grundforløbet, kan du få elevløn på et sammenhængende forløb
Hvis du er fyldt 25 år, når du begynder på grundforløbet, kan du få voksenløn på et sammenhængende forløb

Cathrine fortæller om sin praktik i Sundhedscentret:

Michal fortæller om sin praktik på Psykiatrisk Center Hillerød:

Naja fortæller om sin praktik på Bocenter for unge og voksne med særlige behov:

Sevgi fortæller om sin praktik på Bauneparken Plejehjem:

Maria fortæller om sit skoleforløb på SOSU-skolen: 

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der gerne vil arbejde med ældreomsorg.

Som social- og sundhedshjælper kan du give professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp til ældre mennesker, der har brug for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Det kan enten i hjemmeplejen eller på plejehjem.

Du får undervisning og oplæring

Grundforløb 2 varer 20 uger og hovedforløbet varer 14 måneder. Teoriforløbene foregår på SOSU-H i Hillerød. Oplæringsforløbene foregår enten på et plejehjem eller i Hjemmeplejen i Hillerød Kommune. Med en elevansættelse har du automatisk en oplæringsplads.

Du skal have bestået grundforløb 2

For at blive ansat som elev skal du have bestået et grundforløb 2 på en social- og sundhedsskole.

Du skal søge grundforløb 2 på optagelse.dk

Send en ansøgning

Vi ansætter 25 social- og sundhedshjælperelever om året. Der er uddannelsesstart i januar, april, juli/august og oktober.

Hvis du vil søge en af stillingerne, skal du ansøge via jobopslaget til stillingen som social- og sundhedshjælper til enten hovedforløb eller sammenhængende forløb (grundforløb 2 + hovedforløb). Du finder opslaget på siden med ledige stillinger i Hillerød Kommune.

Søger du til et sammenhængende forløb, skal du også søge om optagelse på grundforløb 2 (GF 2) på optagelse.dk

Du kan sende din ansøgning året rundt. Når vi har modtaget din ansøgning, får du kort efter enten et afslag eller en invitation til at komme til jobsamtale.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Find siden med ledige stillinger i Hillerød Kommune her

Gå til siden optagelse.dk

Find ansøgningsfrister og uddannelsesstart på SOSU H's hjemmeside her

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er for dig, der gerne vil arbejde på hospital, på det psykiatriske område eller i det nære sundhedsvæsen.

Som social- og sundhedsassistent hjælper du og giver du omsorg til syge, ældre og handicappede mennesker, der ikke kan klare sig selv, enten på plejehjem, i hjemmeplejen eller på hospital.

Bliv ansat som elev

Ved at blive ansat som elev får du et forløb med undervisning og praktik.

Uddannelsen varer i alt 2 år og 10 måneder.

Teoriforløbene foregår på SOSU H-skolen i Hillerød. Du skal både i praktik på et plejehjem, i hjemmeplejen, i kommunal eller regional psykiatri og på somatisk hospital. Som ansat har du automatisk en praktikplads.

Dette forventer vi af dig

For at blive ansat på hovedforløbet skal du have bestået et grundforløb 2 på en social- og sundhedsskole eller være uddannet social- og sundhedshjælper.

Arbejdet kræver, at du er selvstændig, er god til at samarbejde og har overblik, initiativ og handlekraft.

Du skal have forståelse og interesse for mennesker, der har behov for pleje og omsorg.

Send en ansøgning

Vi ansætter assistentelever til uddannelsesstart i januar, april, august og oktober måned - i alt 52 elever om året.

Du kan sende din ansøgning året rundt. Når vi har modtaget din ansøgning, får du kort efter enten et afslag eller en invitation til at komme til jobsamtale.

For at søge en af stillingerne, skal du ansøge via jobopslaget til stillingen som social- og sundhedsassistent til enten grundforløb eller hovedforløb på siden med ledige stillinger.

Find siden med ledige stillinger i Hillerød Kommune her

Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Majbritt Forman på telefon 72 32 61 44.

Start i grundforløb 2 hvis du er fyldt 25

Du kan søge elevplads på et sammenhængende forløb med voksenelevløn på grundforløb 2 og derefter direkte videre på social- og sundhedsassistent-uddannelsen. Du skal være over 25 år og have modtaget et optagelsesbrev fra SOSU H-skolen.

Du skal sende din ansøgning til SOSU H-skolen via optagelse.dk. Ansøgningsfrister og uddannelsesstart finder du på SOSU H's hjemmeside.

Herefter sker der følgende:

 • Din ansøgning bliver behandlet af SOSU H-skolen
 • Du vil blive indkaldt til realkompetencevurdering på SOSU H-skolen
 • Hvis skolen vurderer, at du er kvalificeret til at starte, får du et brev om, at du er optaget
 • Når du har modtaget optagelsesbrevet og en personlig uddannelsesplan fra skolen, kan du søge ansættelse hos os

Vi har åben for modtagelse af ansøgninger året rundt og holder løbende samtaler med de udvalgte ansøgere.

Mød uddannelseskonsulenterne

Bliv klogere på SOSU-uddannelserne i Hillerød

Får man løn under uddannelsen, hvilke praktik- og jobmuligheder er der, og hvordan fungerer det med bøger og udstyr? Få svar på dine spørgsmål i filmen her.

Uddannelsen

Ældre og Sundhed
Milnersvej 37 D, 3400 Hillerød

Hillerød Kommune - logo