Spring menu over

Har du lyst til at uddanne dig indenfor pædagogfaget, så er pædagogisk assistentuddannelse (PAU) måske noget for dig?

Hillerød Kommune søger hvert år pædagogisk assistentelever med optagelse til hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse med start i august. Du skal have et godkendt Grundforløb 2 fra en erhvervsskole eller være i gang med dette.

Du kan finde stillingsopslaget på denne side hvert år i slutningen af marts eller starten af april. 

Samarbejde med SOSU H

Hillerød Kommune samarbejder med SOSU skolen i Hillerød og henviser elever med en uddannelsesaftale hertil. Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du klikke ind på SOSU H's hjemmeside her. 

Oplæringsperioder

Som elev får du den praktiske del af uddannelse gennem oplæringsforløb i kommunens børneinstitutioner (børnehaver, vuggestuer og SFO'er). Det er også muligt at komme i praktik på de sociale tilbud (dag-og døgntilbud for unge og voksne udviklingshæmmede eller hjerneskadede borgere).

Ansættelse og elevløn

Som elev får du elevløn under uddannelsen i henhold til overenskomst med FOA. Uddannelsen er adgangsgivende til KP (Københavns Professionshøjskole).

Til oplæringsstedet

Børneinstitutioner og sociale tilbud, der modtager PAU-elever i oplæring, skal ikke bidrage til finansieringen af elevlønnen, men skal selv afholde timer til vejledning, møder og evt. uddannelse for praktikvejlederen.

Socialfaglig Enhed

Social og Arbejdsmarked
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo