Spring menu over

Hillerød Kommunes sagsbehandlingsfrister på socialområdet.

I henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal byrådet på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen er truffet.

Sagsbehandlingsfristerne finder tillige anvendelse på sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen til fornyet behandling i kommunen.

Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt.
Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes.

Hvis vi ikke kan give dig svar på din ansøgning inden for den fastsatte frist, får du et brev med besked om grunden. Du får også at vide, hvornår du i stedet kan forvente svar.

Sagsbehandlingsfristerne er vedtaget af byrådet 22. juni 2022.

Lyd- og videooptagelse af møder med kommunen
Der kan være situationer, hvor du som borger synes, det vil være rart at lave en lyd- eller videooptagelse af en samtale med fx din sagsbehandler.

Ønsker du at optage en samtale eller et møde, skal vi bede dig om at sige det til din sagsbehandler.

Du har ikke krav på at optage samtalen, og medarbejderen vil baggrund af en konkret vurdering tage stilling til, om optagelsen kan finde sted.

Hillerød Kommune - logo